101 Managementkengetallen : De belangrijkste prestatie-indicatoren

Thuis Peter - Mulders Marijn

'101 managementkengetallen' geeft een overzicht van kritieke prestatie-indicatoren, waarmee inzicht wordt verkregen in de prestaties van de belangrijkste bedrijfsprocessen in de organisatie. '101 managementkengetallen' biedt een beknopt en toegankelijk hulpmiddel bij het eigen maken van leerstof over prestatie-indicatoren en bij het maken van analyses voor praktijkopdrachten. De kengetallen worden vanuit herkenbare praktijksituaties beschreven en verder toegelicht.

ISBN 9789001821180 / Noordhoff / 2013 / 2de editie / 348p. / pb /

40,50 € 40.5 EUR 40,50 €

40,50 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  '101 managementkengetallen' geeft een overzicht van kritieke prestatie-indicatoren, waarmee inzicht wordt verkregen in de prestaties van de belangrijkste bedrijfsprocessen in de organisatie. '101 managementkengetallen' biedt een beknopt en toegankelijk hulpmiddel bij het eigen maken van leerstof over prestatie-indicatoren en bij het maken van analyses voor praktijkopdrachten.

  De kengetallen worden vanuit herkenbare praktijksituaties beschreven en verder toegelicht. Vervolgens wordt de berekening uitgewerkt en wordt de betekenis van het kengetal besproken alsmede de factoren waardoor zij wordt be·invloed. Ten slotte wordt aangegeven welke acties genomen kunnen worden om het kengetal te beïnvloeden.

  Het boek bevat kengetallen uit de volgende disciplines:

  - Strategie

  - Marketing

  - Verkoop

  ·Inkoop

  - Planning

  - Productie & onderhoud

  - Kwaliteit

  - Distributie & logistiek

  - Research & development

  - Financiën

  - Personeel & organisatie

  - Informatie- en communicatietechnologie

  - Communicatie

  - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  De kengetallen zijn geordend naar de vier perspectieven van de Balanced Scorecard: Financieel perspectief, Innovatie- en leerperspectief, Intern perspectief en Klant- en omgevingsperspectief.

  De verschillende indexen waarmee een kengetal gezocht kan worden, maken '101 managementkengetallen' tot een zeer toegankelijk naslagwerk.

  Website: - handige tools voor het berekenen van kengetallen - cases om de kengetallen toe te passen - slimme zoekfunctie - ondersteunend materiaal voor docenten Inhoudsopgave Hoe gebruik ik 101 Managementkengetallen? Managementkengetallen uitgelicht Index 101 kengetallen ingedeeld naar perspectief en discipline

  Financieel perspectief

  1. Koers-winstverhouding (price earnings ratio)

  2. Pay-out ratio

  3. Winst per aandeel

  4. Brutowinstmarge

  5. Nettowinstmarge (net profit margin)

  6. Afzet

  7. Omzet

  8. Marktaandeel

  9. Productiviteit

  10. Rentabiliteit eigen vermogen (return on equity)

  11. Rentabiliteit totale vermogen (return on total assets)

  12. Cashflow ratio I (Schuldenlastdekkingsgetal)

  13. Cashflow ratio II

  14. Debt ratio

  15. Interestdekkingsgetal (times interest earned)

  16. Solvabiliteitsratio I 1

  7. Solvabiliteitsratio II

  18. Current ratio

  19. Quick ratio (acid test)

  20. Nettowerkkapitaal / balanstotaal (net working capital tototal assets)

  21. Nettowerkkapitaal / omzet (net working capital to net turnover)

  22. Omloopsnelheid & omlooptijd totale vermogen

  23. Omloopsnelheid & omlooptijd vaste activa

  24. Omloopsnelheid & omlooptijd voorraden

  25. Omloopsnelheid & omlooptijd crediteuren

  26. Omloopsnelheid & omlooptijd debiteuren Intern perspectief

  27. Bezoekers website

  28. Bezoekresultaat vertegenwoordigers

  29. Resultaat top 10-klanten

  30. Inkoopwaarde

  31. Spoedopdrachten

  32. Bezettingsgraad

  33. Omsteltijd

  34. Onderhoudskosten

  35. Productie per medewerker

  36. Stilstand en overall equipment effectiveness

  37. Output per medewerker

  38. Overuren door ongevallen

  39. Veiligheidsstandaarden

  40. Resultaat kwaliteitsideeën medewerkers

  41. Foutenpercentage

  42. Ongevallenfactor

  43. Doorlooptijd

  44. Downtime ICT-systemen

  45. ICT-uitgaven

  46. Kosten computergebruik (total cost of ownership)

  47. Storingsmeldingen bij helpdesk

  48. Span of control (spanwijdte)

  49. Depth of control (spandiepte)

  50. Instroom en uitstroom personeel

  51. Leeftijd personeel

  52. Medewerkerstevredenheid

  53. Overhead personeel

  54. Personeelskosten

  55. Ziekteverzuim

  56. Functioneringsgesprekken

  57. Niet-ingevulde vacatures

  58. Flexibele schil

  59. Opgespaarde verlofdagen

  60. Bekendheid medewerkers met strategie

  61. Veiligheidsbescherming personeel (personal protection equipment)

  62. Kosten gezondheid en veiligheid Klant- en omgevingsperspectief

  63. Klout-score

  64. Retweets

  65. Leesbaarheid (flesh reading ease)

  66. Kosten per internetklik

  67. Website bounce rate

  68. Webconversieratio

  69. Waarde per websitebezoeker

  70. Webdoorklikratio

  71. Concurrentiekracht

  72. Klantloyaliteit

  73. Klant- en testoordelen

  74. Naambekendheid

  75. Penetratiegraad

  76. Nee-verkopen

  77. Retouren

  78. Succesvolle offertes

  79. Belasting van het milieu

  80. Hergebruik

  81. Klachten

  82. Lead time

  83. Leverbetrouwbaarheid

  84. Transportaccuratesse

  85. Verhouding man/vrouw personeel

  86. Herkomst werknemers

  87. CO2-voetafdruk

  88. Water footprint (waterverbruik)

  89. Energieverbruik

  90. Energie-efficiency

  91. Ketenkilometers (supply chain miles)

  92. Zelf opgewekte energie

  93. Afvalkosten

  94. Topinkomens Innovatie- en leerperspectief

  95. Nieuwe producten

  96. Nieuwe producten per tijdeenheid

  97. Patenten

  98. R&D-budget

  99. Time to market

  100. Interne opwaartse doorstroom personeel

  101. Trainingsfrequentie personeel

  Literatuurlijst

  Overzicht met 250 extra kengetallen

  Register