111 instrumenten voor kwaliteitsverbetering (Ingedeeld volgens de Six Sigma-verbetercyclus)

Arend Oosterhoorn

'111 Instrumenten voor kwaliteitsverbetering' is geschreven voor iedereen die uitvoering wil geven aan prestatieverbeteringen binnen organisaties. In de loop der tijd zijn er verschillende kwaliteitsverbeterprogramma's ontwikkeld die succesvol worden toegepast. Centraal bij deze programma's staat het vermogen van de medewerkers om gericht gestructureerd en met de juiste instrumenten een probleem aan te pakken.

ISBN 9789013013313 / Vakmedianet / 2014 / 1ste editie / 317p. / pb /

68,50 € 68.5 EUR 68,50 €

68,50 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  '111 Instrumenten voor kwaliteitsverbetering' is geschreven voor iedereen die uitvoering wil geven aan prestatieverbeteringen binnen organisaties. In de loop der tijd zijn er verschillende kwaliteitsverbeterprogramma's ontwikkeld die succesvol worden toegepast. Centraal bij deze programma's staat het vermogen van de medewerkers om gericht gestructureerd en met de juiste instrumenten een probleem aan te pakken.

  De hier bijeengebrachte instrumenten vinden hun oorsprong in de theorie van kwaliteitsmanagement, statistiek en lean enterprise. Het boek heeft daardoor een breed toepassingsgebied.

  De structuur van het boek is gebaseerd op DMAIC-cyclus van Six Sigma. Door de instrumenten per fase te groeperen, wordt de vakman in staat gesteld om processen in zijn organisatie te definiëren, te meten, te analyseren, te verbeteren en te beheersen.

  Daarmee heeft de lezer 111 bruikbare instrumenten in handen om inhoud te geven aan de wil tot het verbeteren van de kwaliteit van proces en product.

  Elk van de opgenomen instrumenten wordt kort besproken; er wordt uitgelegd wat het doel en de werking ervan is. De korte uitleg gaat gepaard met een voorbeeld, zodat ook het gebruik ervan inzichtelijk wordt en snel kan worden begrepen. Het wachten is dan nog op de toepassing in de eigen omgeving.

  De instrumenten zijn er; of ze in majeur of mineur zullen klinken, hangt af van de kwaliteit van hun bespeler.

  Inhoudsopgave

  Inleiding

  1. Define

  2. Measure

  3. Analyse

  4. Improve

  5. Control