30 managementmodellen voor lokale overheden

Johan De Cooman - Theo Wijnen

Meer dan 20 auteurs uit lokale besturen en andere organisaties brachten hun kennis en ervaring op het vlak van managementmodellen samen. Ze beschrijven in kort bestek 30 modellen die momenteel gebruikt worden en van belang zijn voor de lokale en bovenlokale overheden en voor social- en nonprofitorganisaties.

ISBN 9782509004598 / Politeia / 2009 / 1ste editie / 238p. / pb /

29,00 € 29.0 EUR 29,00 €

29,00 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  Meer dan 20 auteurs uit lokale besturen en andere organisaties brachten hun kennis en ervaring op het vlak van managementmodellen samen. Ze beschrijven in kort bestek 30 modellen die momenteel gebruikt worden en van belang zijn voor de lokale en bovenlokale overheden en voor social- en nonprofitorganisaties.

  De modellen hebben een ruim toepassingsgebied: strategie- en plancyclus, organisatiecultuur en veranderingsmanagement, financieel management, kwaliteitsmanagement en HR-management.

  Een aantal modellen die vooral gangbaar waren in de privésector kregen in deze pocket een vertaling naar de overheid. Ook wordt er stilgestaan bij de toegevoegde waarde en enkele kritische reflecties bij de toepassing van managementmodellen in algemene zin.

  Van elk model is er een beschrijving aan de hand van een figuur of schema; de meerwaarde wordt toegelicht, maar ook de valkuilen bij de toepassing van het model. Het helder taalgebruik en de schema’s zorgen voor toegankelijke informatie die snel kan worden verworven.

  De pocket richt zich op beleidsverantwoordelijken, managers en leidinggevenden op middenkaderniveau en medewerkers die werkzaam zijn in een staffunctie. Door de praktijkgerichte beschrijving van de modellen wil het boek ondersteuning bieden in hun dagelijks werk. Op de bijbehorende cd-rom staan alle modellen en schema’s, een begrippenlijst en een heleboel links naar sites met bijkomende informatie.

  De volgende modellen komen in de pocket aan bod:

  Activity Based Costing,

  Balanced Scorecard voor strategiebepaling en strategie-opvolging,

  Begeleiden van medewerkers via ontwikkelcirkels,

  Benchmarking,

  Brainstorming,

  CAF-model,

  Coso-model voor organisatie- en risico-beheersing,

  Deming cirkel,

  Extern visitatiemodel,

  Financiële ratio’s,

  FINRAPP: model voor financiële rapportering in steden en gemeenten,

  Gantt Chart en Activiteitenschema,

  Geïntegreerde beleids- en beheerscyclus,

  Investeringsanalyses,

  ISO 9001,

  Kosten-baten analyses,

   Leiderschapsstijl van Hersey en Blanchard: situationeel leiderschap,

  Leiderschapsrollen van Quinn: voorbij rationeel leiderschap,

  Netwerking,

  Organisatieklimaatindex,

  Prose-model,

  Risicobeheerssysteem:

  de Roos van Leary,

  Strategisch management,

  SWOT-analyse,

  Teamdoelmatigheidsmodel,

  Werkdrukmeting,

  360° feedback,

  7S-model,

  Focus one

  Werkten mee aan deze pocket:

  Bruno De Backer, Annelies Bracke, Johan De Cooman, Koen Defauw, Brigitte Denolf, Luc De Schryver, Nele Hermie, Klaartje Huyge, Didier Keppens, Erik Laga, Vera Smets, Patrick Stoop, Nick Thijs, Catherine Ruys, Patrick Uytterhoeven, Lieve Van Durme, Steven Van Roosbroek, Simonne Vermeylen, Joris Voets, André Vyt, Theo Wijnen