50 + en afgeschreven

Hans Hattink - Bas Hattink - Titus Bovenberg

Wie als 50plusser zijn baan kwijtraakt, heeft vrijwel geen kans een nieuwe te vinden. Die harde en als je er even bij stilstaat, verbijsterende realiteit begint door te dringen. Hoe kan het zijn dat 50plussers, die vaak nog een derde van hun werkende leven voor zich hebben, niet meer gewenst worden door werkgevers, uitzonderingen daargelaten?ISBN : 9789023252207 / Van Gorcum / 2013 / 1ste editie

24,95 € 24.95 EUR 24,95 €

24,95 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  Wie als 50plusser zijn baan kwijtraakt, heeft vrijwel geen kans een nieuwe te vinden. Die harde en als je er even bij stilstaat, verbijsterende realiteit begint door te dringen. Hoe kan het zijn dat 50plussers, die vaak nog een derde van hun werkende leven voor zich hebben, niet meer gewenst worden door werkgevers, uitzonderingen daargelaten? • Hebben de werkgevers gelijk en zijn de huidige 50plussers inderdaad te dom, te duur, te eigenwijs, lui en vastgeroest? • Hebben we onder invloed van de media een collectieve ouderenangst opgelopen? • Mogen werkgevers blijkbaar ongestraft een hele generatie buiten de deur houden? • En zijn de 50plussers van tegenwoordig inderdaad de makke schapen die niets in te brengen hebben en het over zich heen laten komen? • Zit de politiek te slapen door er al die jaren echt niets aan te doen? • Zijn alleen de 50plussers slachtoffer, of gaan we allemaal de gevolgen van dit fenomeen voelen? • Zijn er wel oplossingen? En zo ja, welke? Voor wie meer wil weten over wat 50plussers blijkbaar overkomt op de arbeidsmarkt, wie wil lezen over hoe dat gekomen is, over de factoren die meespelen, over wie de spelers zijn en wat er mogelijk aan te doen is om niet alleen 50plussers, maar alle generaties volledig en blijvend in het arbeidsproces te betrekken, is dit boek geschreven. Verplichte kost voor HR-professionals, managers en directieleden en natuurlijk voor iedereen die zich vroeg of laat geconfronteerd denkt te zien met het feit dat hij of zij als 50plusser blijkbaar niet meer meetelt in het arbeidsproces. Hans Hattink, Bas Hattink en Titus Bovenberg verzamelden feiten, achtergronden en meningen en maakten een boek dat de discussie over het 50plus probleem binnen bedrijven maar ook in de maatschappij hopelijk niet alleen doet oplaaien, maar vooral ook aanleiding geeft om oplossingen te formuleren. 50+ en afgeschreven moet gelezen worden door iedereen die zich ervan bewust is dat het in de ban doen van een hele generatie werknemers een maatschappelijk probleem van grote omvang is waar nu iets aan gedaan moet worden. 50+ en afgeschreven Inhoudstafel : 50+ en afgeschreven

  Hoofdstuk 1 De topsport arbeidsmarkt.
  Wie rond de vijftig is en op zoek gaat naar een nieuwe baan, heeft het moeilijk op de Nederlandse arbeidsmarkt. Officieel is er geen sprake van leeftijdsdiscriminatie. Toch moet je als 50plusser van zeer goeden huize komen wil je een nieuwe functie aangeboden krijgen. Ook al ben je prima, of misschien zelfs beter gekwalificeerd dan een jongere sollicitant, die laatste zal in vrijwel alle gevallen de voorkeur krijgen.

  Hoofdstuk 2 De wereld wordt steeds kleiner en ook steeds groter.
  Wat staat ons allemaal te wachten? Er verandert veel in de wereld van ons werk. De levensduur van ondernemingen wordt steeds korter. We wennen aan fusiegolven, aan de razendsnelle verschuiving van maakindustrie naar dienstverlening en informatie-industrie.

  Hoofdstuk 3 Het leven in drieën.
  Groeien, presteren, beschouwen; de kenmerken van de drie levensfasen. Hoe ontwikkelen we ons in het (werk)leven? Ouder worden is voor veel mensen geen feest. Je moet het leren. Hoe voorkom je een uitzichtloze uitputtingsslag?

  Hoofdstuk 4 Het maatschappelijk landschap en het werkleven.
  Hoe heeft het werkleven van de 50plusser zich ontwikkeld? Wat heeft hem gemaakt tot wat hij is? De 50plusser heeft in de afgelopen decennia het maatschappelijk landschap, het werken en de onderliggende waarden grondig zien veranderen. Een korte beschouwing.

  Hoofdstuk 5 50 tot 75 jaar: 10.000 dagen van kwaliteit in werken en leven.
  Leef ik op basis van alleen maar overlevingsuitdagingen of heb ik ook een levensdoel? Het 10.000 dagenplan.

  Hoofdstuk 6 Een duurzaam HR-beleid: Generatiemanagement bij windkracht 12.
  De veiligste plaats voor een schip is de haven. Echter, daar zijn schepen niet voor gemaakt. Ontziebeleid en vangnetregelingen zijn niet meer van deze tijd. Wat kan HR doen om balans in de leeftijdsopbouw te brengen en de kracht van de verschillende generaties optimaal te benutten? Wat is er nodig om 50plussers fit to the job te houden?

  Hoofdstuk 7 Kiezen voor perspectief om het tij te keren.
  Wat kan je er als 50plusser zelf aan doen? Hier sta je vijftigplusser! Je wordt een keer opgegeten, ingehaald, opzijgeschoven. Wat doe je eraan? Eraan ontsnappen door nog harder te werken? Wegzakken in verongelijktheid? (“Ze doen het slecht met mij!”) Je erbij neerleggen als onontkoombaar kwaad? Hard roepen dat het niet waar is? Of maak je halt en front en richt je je 10.000 dagenplan in?

  Hoofdstuk 8 Beelden uit de praktijk.
  In dit deel laten we 50plussers aan het woord. We luisteren mee met enkele eindverantwoordelijk directeuren die hun mening over het 50plusdilemma geven. Maar ook laten we geluid horen uit de wereld van het ambachtelijke bedrijf. Authentieke verhalen, waarin veel van de besproken thema’s een gezicht krijgen. Verhalen waarin zichtbaar wordt hoe de kwaliteit van de keuzes de kwaliteit van het leven bepaalt. Hoe het ouder worden geleerd kan worden. Maar ook: Wat er allemaal mis kan gaan. Uit het leven gegrepen dus.

  Hoofdstuk 9 Perspectief vanuit de politiek en vanuit de maatschappelijke organisaties.
  Wat mogen we van de maatschappelijke organisaties en van de politiek verwachten? Moet er een actiegroep Greypeace worden opgericht om de boel wakker te schudden?

  Hoofdstuk 10 Onze aanbevelingen voor politiek en overheid, bedrijven en de 50plussers zelf.
  In dit boek zoeken we naar de oorzaken van de klem waarin de 50plussers zitten in ons arbeidsbestel. We willen prikkelen, niet stigmatiseren. Natuurlijk, er zijn veel tevreden 50plussers met leuk werk, voldoening in het leven die met plezier tot hun 75ste een productief en zinvol leven leiden. Echter, er zijn ook veel die in de klem gekomen zijn. Dat mogen we niet wegsussen door maar te roepen dat het glas half vol is. Daarom tot slot nog eens de aanbevelingen op een rij die in het boek zijn verweven.

  Verder lezen.
  Dit boek is geen literatuurstudie, maar een praktijkverslag. Natuurlijk hebben we ons ook laten leiden door wat anderen hebben gedacht. Daarom ook een literatuurlijst met boeken van mensen die ons mede hebben geïnspireerd. Bij elke auteur geven we aan waarom we vinden dat hij/zij gelezen moet worden.