Aan de slag met databases en Access 2013 : van ontwerp tot professioneel gebruik

Ben Groenendijk

Met 'Aan de slag met databases en Access 2013' leert u op een praktische manier hoe u een informatiebehoefte omzet in een op professioneel niveau bruikbare database. Aan bod komen onder meer normaliseren, eenvoudige bewerkingen in Access, formulieren en rapporten, en eenvoudige toepassingen van SQL (vanuit Access).

ISBN 9789039527597 / Boom / 2014 / 7de editie / 360p. / pb /

42,50 € 42.5 EUR 42,50 €

42,50 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  Aan de slag met … is een boekenreeks voor hbo-ict. Elk boek behandelt een specifiek softwarepakket of programmeertaal. Op de portal AcademicX kunnen studenten toetsen en oefeningen maken en extra studiemateriaal raadplegen. Daarmee bereiden zij zich optimaal voor op het tentamen.

  Met 'Aan de slag met databases en Access 2013' leert u op een praktische manier hoe u een informatiebehoefte omzet in een op professioneel niveau bruikbare database. Aan bod komen onder meer normaliseren, eenvoudige bewerkingen in Access, formulieren en rapporten, en eenvoudige toepassingen van SQL (vanuit Access).

  Bij het opzetten van de applicaties hoeft u niet te programmeren: u bouwt de hele applicatie op door de in Access aanwezige bouwstenen op grafische wijze naar eigen inzicht in te richten en aan elkaar te koppelen. Het resultaat is een professioneel ogende applicatie. Het boek is geschikt voor Microsoft Access 2013 (Nederlandse en Engelse versie).

  Dankzij de vele vragen en gevarieerde opgaven in het boek en de portal AcademicX (met directe feedback!) is 'Aan de slag met databases en Access 2013' zeer geschikt om zelfstandig door te werken. De benodigde hulpbestanden zijn via de portal beschikbaar. Via de portal zijn ook veel filmpjes te bekijken die de verschillende onderwerpen extra toelichten.

  Inhoudsopgave

  Voorwoord

  1. Normaliseren 1.1 Inleiding databases 1.2 Inleiding normaliseren 1.3 Entiteittypen 1.4 Normaliseren, nulde normaalvorm 1.5 Normaliseren, eerste normaalvorm 1.6 Normaliseren, tweede normaalvorm 1.7 Normaliseren, derde normaalvorm 1.8 Normaliseren, voorbeeld 1.9 Het integreren van gegevensstructuren 1.10 ER-diagram 1.11 Geen repeterende groep 1.12 Dubbele (geneste) repeterende groepen 1.13 Herhalende repeterende groepen 1.14 Opmerkingen met betrekking tot normaliseren 1.15 Opgaven

  2. Eenvoudige bewerkingen in Access 2.1 Inleiding 2.2 Het starten van het programma Access 2.3 Het creëren van de database en tabel 2.3.1 Aanmaken van een database 2.3.2 Aanmaken van een nieuwe tabel 2.4 Het openen van een bestaande database 2.4.1 Selecteren van een bestaande database 2.4.2 Selecteren van een bestaande tabel 2.4.3 Aanpassen van het ontwerp van de tabel 2.5 Records manipuleren 2.5.1 Records toevoegen 2.5.2 Records wijzigen 2.5.3 Records verwijderen 2.5.4 Records sorteren 2.5.5 Records filteren 2.5.6 Records zoeken 2.5.7 Records zoeken (en vervangen) 2.5.8 Totalen 2.6 Werken met meerdere tabellen tegelijkertijd 2.6.1 Leggen van relaties 2.6.2 Verwijderen/bewerken van relaties 2.7 Gegevens selecteren en manipuleren 2.7.1 Gegevens selecteren, selectiequery 2.7.2 Gegevens opvragen, rekenkundige bewerkingen 2.7.3 Gegevens opvragen, geavanceerde selectiequery 2.7.4 Gegevens groeperen, group-by-query 2.7.5 Gegevens wijzigen, bijwerkquery 2.7.6 Gegevens verwijderen, verwijderquery 2.7.7 Overige query’s 2.7.8 Toepassing van relaties, referentiële integriteit 2.8 Rapporten 2.8.1 Rapport ontwerpen (snelle methode) 2.8.2 Rapport ontwerpen via de wizard 2.8.3 Etiket ontwerpen 2.9 Formulieren 2.9.1 Formulier ontwerpen (snelle methode) 2.9.2 Formulier ontwerpen via de wizard

  3. Uitgebreide formulieren 3.1 Keuzemogelijkheden 3.2 Bijlagen 3.3 Keuzelijsten 3.3.1 Keuzelijst met getypte invoer 3.3.2 Keuzelijst met meerdere waarden 3.3.3 Keuzelijst om te zoeken 3.4 Hoofd- en subformulieren 3.5 Tabbladen 3.6 Opdrachtknoppen

  4. Uitgebreide rapporten 4.1 Rapport zonder duplicaten 4.2 Rapport met groepen 4.3 Rapport met meerdere groepen 4.4 Rapport met veel rekenvelden

  5. Macro’s 5.1 Een eenvoudige macro 5.2 Een eenvoudige ingesloten macro 5.3 Geavanceerde macro’s 5.4 Gegevensmacro’s

  6. Een applicatie zonder programmeren 6.1 Tabellen en relaties 6.2 Menustructuur 6.3 De formulieren 6.3.1 Formulier Klant 6.3.2 Formulier Bestemming 6.3.3 Formulier Reis 6.3.4 Formulier Boeking 6.3.5 Formulier Constant 6.3.6 Formulier Volgnummer 6.3.7 Formulier Vertreklijst 6.4 De rapporten 6.4.1 Rapport Boeking 6.4.2 Rapport Klantenlijst 6.4.3 Rapport Vertreklijst 6.4.4 Rapport Omzetlijst 6.5 Voltooien van de applicatie 6.5.1 Navigatieformulier 6.5.2 Opstarten 6.5.3 Lint verwijderen

  7. SQL, Structured Query Language 7.1 Inleiding 7.2 Begrippen 7.3 Opbouw hoofdstuk 7.4 Database Bibliotheek (theorieopdrachten) 7.5 Database Alco (praktijkopdrachten) 7.6 Opvragingen uit één tabel 7.7 SQL gebruiken in Access 7.8 Eenvoudige opvragingen uit meerdere tabellen 7.9 Wijzigen van de volgorde 7.10 Rekenkundige bewerkingen 7.11 Groeperen 7.12 Subquery’s 7.13 Speciale joins en views 7.14 SQL, meer mogelijkheden

  Bijlage A: Veldeigenschappen -Veldlengte -Notatiewijze -Invoermasker -Bijschrift -Standaardwaarde -Validatieregel -Validatietekst -Vereist -Lengte nul toegestaan -Geïndexeerd -Unicode-compressie -IME-modus / IME-zinmodus -Tekstuitlijning -Datumkiezer weergeven -Tekstopmaak -Alleen toevoegen -Expressie -Resultaattype

  Bijlage B: Opties -Categorie Algemeen (General) -Categorie Huidige database (Current Database) -Categorie Gegevensblad (Datasheet) -Categorie Ontwerpfuncties voor objecten (Object Designers) -Categorie Controle (Proofing) -Categorie Taal (Language) -Categorie Clientinstellingen (Client Settings) -Categorie Lint aanpassen (Customize Ribbon) -Categorie Werkbalk Snelle toegang (Quick Access Toolbar) -Categorie Invoertoepassingen (Add-Ins) -Categorie Vertrouwenscentrum (Trust Center)