Aan de slag met excel 2019 : de essentiële onderwerpen voor de professional

Ben Groenendijk

Veel boeken over Excel leggen óf in kleine stapjes alleen de basisbegrippen uit óf zijn juist zeer uitputtend en gaan uitgebreid in op alle mogelijkheden die het programma kent. Dit boek behandelt alleen de essentiële onderwerpen die voor de (toekomstige) professional op hbo- en wo-niveau van belang zijn. Het is dan ook een praktisch boek, bedoeld voor iedereen die Excel veel gebruikt of wil gaan gebruiken voor studie of werk. De professionals die al met het programma werken zullen na het lezen ervan een veel hoger rendement halen uit hun modellen.

ISBN 9789024401604 / Boom / 2019 / 4de editie / 136p. / pb /

32,95 € 32.95 EUR 32,95 €

32,95 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  Veel boeken over Excel leggen óf in kleine stapjes alleen de basisbegrippen uit óf zijn juist zeer uitputtend en gaan uitgebreid in op alle mogelijkheden die het programma kent. Dit boek behandelt alleen de essentiële onderwerpen die voor de (toekomstige) professional op hbo- en wo-niveau van belang zijn.

  Het is dan ook een praktisch boek, bedoeld voor iedereen die Excel veel gebruikt of wil gaan gebruiken voor studie of werk. De professionals die al met het programma werken zullen na het lezen ervan een veel hoger rendement halen uit hun modellen.

  Alle onderwerpen in dit boek worden met concrete praktijkvoorbeelden stap voor stap toegelicht en zijn voorzien van relevante schermafdrukken. Bij veel onderwerpen zijn video’s via de website van dit boek beschikbaar.

  Bij ieder onderwerp zijn opgaven opgenomen, waarin de opgedane kennis praktisch kan worden geoefend. Na het bestuderen van dit boek beschikt de gebruiker dan ook over alle kennis en tools binnen Excel om professioneel met het programma om te kunnen gaan.

  Aan de slag met Excel 2019 is geschikt voor zowel Windows- als Apple-gebruikers van Excel-versie 2016 en later, en Office 365. Voorkennis van Excel is niet nodig. Uitgangspunt is dat de gebruiker basisacties beheerst, zoals kopiëren, plakken, selecteren, openen en opslaan van bestanden, tekst vet of cursief maken, en dergelijke.

  Op de website bij dit boek, www.aandeslagmetexcel.nl, vind je de bestanden en uitwerkingen van de opdrachten en voorbeelden uit het boek, en video’s waarin bepaalde functies in bewegend beeld worden uitgelegd.

  Inhoud

  Aan de slag met Excel 2019 behandelt alle relevante onderwerpen en toepassingen van het programma voor de (toekomstige) professional op hbo- en wo-niveau.

  Dit praktische boek van Ben Groenendijk is volledig toegespitst op de behoeftes van studenten en professionals die Excel veelvuldig gebruiken.

  Alle onderwerpen worden stap voor stap toegelicht, aangevuld met concrete praktijkvoorbeelden en afbeeldingen. Met de bijbehorende opdrachten kunnen studenten de kennis in de praktijk brengen.

  Aan de slag met Excel 2019 is geschikt voor zowel Windows- als Mac-gebruikers van Excel-versie 2016 en later, en Office 365. Voorkennis van Excel is niet nodig, een basis in computervaardigheden is voldoende.

  Uniek aan dit boek

  sluit perfect aan op de nieuwste versie van Excel, maar is ook geschikt voor oudere versies;

  met actuele voorbeelden; het enige Nederlandstalige studieboek voor Excel 2019; focust op relevante toepassingen;

  met veel concrete opdrachten en voorbeelden.

  Inclusief online omgeving bewerkbare Excel-bestanden om mee te oefenen;

  uitwerkingen van de voorbeelden; video’s met duidelijke demonstratie van concepten; toetsen voor docenten.

  Over de auteur : 

  Ben Groenendijk is docent informatica aan de Hogeschool Rotterdam. Hij is auteur van diverse boeken over o.a. databases en Access.