Aan de slag met Power Bi : van data naar dashboard

Ben Groenendijk

We leven in een datatijdperk. We hebben steeds meer behoefte aan analyse van grote hoeveelheden data – data analytics – en visualisatie in grafische rapporten en dashboards. Dit wordt Business Intelligence genoemd. De BI-tools zijn in de loop der jaren sterk verbeterd. De eerste BI-tools konden alleen door specialisten gebruikt worden, maar Power BI is een tool voor de gebruikers: Self Service BI. BEX - Beoordelingsec voor docenten -50% korting + €8 portkosten

ISBN 97890244285400 / Boom / 2020 / 1ste editie / 201p. / pb /

34,95 € 34.95 EUR 34,95 €

34,95 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  We leven in een datatijdperk. We hebben steeds meer behoefte aan analyse van grote hoeveelheden data – data analytics – en visualisatie in grafische rapporten en dashboards. Dit wordt Business Intelligence genoemd. De BI-tools zijn in de loop der jaren sterk verbeterd. De eerste BI-tools konden alleen door specialisten gebruikt worden, maar Power BI is een tool voor de gebruikers: Self Service BI.

  In dit boek worden eerst de onmisbare basisbegrippen uitgelegd, zoals: - gegevensbronnen; - databases; - relaties; - datawarehouses; - kubussen; - en big data, met veel voorbeelden en illustraties. Hierna start je met Power BI.

  De meest gebruikte visualisaties (visuals) en de DAX-taal worden toegelicht. Na het lezen van dit boek heb je een gedegen kennis van Power BI, die je direct in de praktijk kunt toepassen. Het leren werken met een applicatie (app), zoals Power BI, kan alleen als je er hands-on mee aan de slag gaat. Om je hierbij te ondersteunen, maken we gebruik van blended learning. Ieder voorbeeld wordt voorafgegaan door een video-instructie op de website die bij het boek hoort. Na deze instructie ga je naar het boek. Daar wordt het voorbeeld stap-voor-stap toegelicht en voorzien van relevante schermafdrukken.

  Op de website vind je veel meer informatie, zoals data en uitwerkingen. Er staat ook een introductievideo op waarop je kunt zien dat miljoenen rijen aan data in fracties van seconden in Power BI tot een grafische weerwave worden verwerkt.

  Inhoudsopgave

  Voorwoord 5

  Inleiding 9

  Opbouw van het boek 9

  Website www.aandeslagmetpowerbi.nl 10

  1 Data modeling 11

  1.1 Business Intelligence 11

  1.2 Data, de bron van BI 11

  1.3 Data Analytics 12

  1.4 Databases en tabellen 13

  1.5 Relaties tussen tabellen in een database 16

  1.6 Datawarehouse 18

  1.7 Kubussen 20

  1.8 Tabellen en relaties in een datawarehouse 23

  1.9 Big Data 28

  2 Power BI en visuals 33

  2.1 Power BI 33

  2.2 Visuals 35

  2.2.1 Visuals met één tabel 35

  2.2.2 Visuals met meerdere tabellen 44

  2.2.3 Visuals met berekende kolommen en metingen 47

  2.3 Publiceren 67

  3 Extract, Transform en Load proces 71

  4 Kardinaliteit en filterrichting 85

  4.1 Een-op-een relaties 85

  4.2 Een-op-veel relaties 89

  4.3 Kruisfilterrichting bij relaties 94

  4.4 Veel-op-veel relaties 101

  4.4.1 Een-veel-veel-een relaties 101

  4.4.2 Veel-een-een-veel relaties 102

  5 De meest gebruikte DAX-functies 107

  5.1 De dimensietabel Datum 107

  5.2 Filteren met DAX 118

  5.3 Berekeningen in DAX met de functie CALCULATE() 120

  5.3.1 CALCULATE() en annuleren filtercontext 121

  5.3.2 CALCULATE() en wijzigen filtercontext 124

  5.3.3 CALCULATE() en creëren filtercontext 131

  5.3.4 CALCULATE() en rijcontext 132

  5.4 Tijdintelligentie in DAX 134

  5.5 Klassenindeling in DAX 143

  5.6 Rangorde in DAX 147

  5.7 Variabelen, cumulatieve waarden en Pareto 152

  6 Tips, trucs en nuttige visuals 161

  6.1 Metingen in één tabel plaatsen 161

  6.2 Snelle metingen 163

  6.3 Tijdintelligentie met toekomstige datums 165

  6.4 Metervisuals 168

  6.5 Infographic Designer 171

  7 Professionaliseren dashboard en rapport (Reporting) 175

  7.1 Bladwijzers 176

  7.2 Tooltips met detailinformatie 179

  7.3 Drillthrough 183

  7.4 Knoppen en stuurtabellen 186

  7.5 Dynamische tekst en titels 193

  7.6 LeMair-dashboard 197

  Index 199