Aan de slag met Scrum : Scrum in ICT-projecten

Hendrik Jan van Randen

Scrum stelt organisaties in staat om snel en flexibel goede software te bouwen. Dit boek laat studenten in het hoger onderwijs zien wat scrum is, en hoe het werkt. Scrum is een manier van samenwerken in een team die tegelijk gestructureerd en flexibel is. De structuur maakt voor iedereen duidelijk wat hij op welke momenten kan verwachten, en wat er van hem verwacht wordt. Openbaarheid van informatie is hierbij een middel.

ISBN : 9789024403981 / Boom / 2019 / 2de editie

28,95 € 28.95 EUR 28,95 €

28,95 €

    Deze combinatie bestaat niet.

    Scrum stelt organisaties in staat om snel en flexibel goede software te bouwen. Dit boek laat studenten in het hoger onderwijs zien wat scrum is, en hoe het werkt. Scrum is een manier van samenwerken in een team die tegelijk gestructureerd en flexibel is. De structuur maakt voor iedereen duidelijk wat hij op welke momenten kan verwachten, en wat er van hem verwacht wordt. Openbaarheid van informatie is hierbij een middel. Hoge kwaliteit van de opgeleverde software is een resultaat. De flexibiliteit maakt het mogelijk om het proces bij te sturen waar nodig, zodat steeds precies dat wordt opgeleverd wat de grootste toegevoegde waarde heeft voor de organisatie die de software laat bouwen. Dit boek beschrijft beknopt de theorie van scrum en geeft vooral veel voorbeelden uit de praktijk. Ook bevat het tips hoe scrum geleerd, geoefend en gebruikt kan worden in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld in werkcolleges en projecten waarin studenten beroepsproducten maken voor een informatica gerelateerde opleiding. In deze tweede, geheel herziene druk zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Zo wordt er nauwkeuriger beschreven hoe je over te bouwen software kan communiceren met behulp van gedetailleerde modellen. Daarnaast is er meer aandacht voor de verschillende varianten van scrum en agile werken. Op de bijbehorende website, www.aandeslagmetscrum.nl, vind je kennisvragen. Over de auteur : Hendrik Jan van Randen is zelfstandig software architect en past scrum al vele jaren met succes toe bij het ontwerpen en bouwen van software voor grote en kleine organisaties. Daarnaast geeft hij trainingen en (gast)colleges waarin hij studenten leert hoe ze scrum kunnen toepassen. Inhoudsopgave Woord vooraf 1 Hoe gebruik je dit boek? 7 1. Inleiding: waarom scrum? 9 2. Scrum in vogelvlucht 11 3. Sprint 15 3.1 Waarom korte sprints? 16 4. Rollen in een scrumteam 17 4.1 Product owner 18 4.2 Scrummaster 18 4.3 Ontwikkelteamlid 20 4.4 Gebruiker 21 5. Backlogs 23 5.1 User story 23 5.2 Product backlog 24 5.3 Sprint backlog 25 5.4 Scrumbord 26 5.4.1 Fysiek scrumbord 27 5.4.2 Elektronisch scrumbord 30 5.5 User stories zo klein mogelijk 32 5.6 Flexibiliteit en wat daartegenover staat 33 6. Bijeenkomsten 35 6.1 Sprintplanning 36 6.2 Daily standup 37 6.3 Sprintreview (sprintdemo) 40 6.4 Retrospective 43 6.5 Backlog refinement 47 7. Storypoints en het schatten ervan 49 7.1 Storypoint 49 7.2 Planning poker 50 7.2.1 De kaarten 50 7.2.2 Schatten 52 8. Opleveren en in gebruik nemen 59 8.1 Continuous delivery pipeline 59 8.2 Acceptatieomgeving 60 8.3 Geen duikboot 61 8.4 DevOps 61 8.5 Werkende software gaat boven documentatie 62 9. Stories splitsen en groeperen 65 9.1 Taken 65 9.2 Epics 65 9.3 Sprintthema 66 9.4 Iteratieplan 67 10. Voortgang en planning: meten is weten 69 10.1 Sprint burndown chart 69 10.1.1 Voorspellen 70 10.1.2 Moeilijk op gang komen 70 10.1.3 Extra stories 71 10.2 Sprint burnup chart? 73 10.3 Velocity 76 11. Zelfsturing van het team 77 11.1 Autonoom 77 11.2 Zelflerend 77 11.3 Verantwoordelijk voor de kwaliteit 77 12. Kwaliteit 79 12.1 Continuous integration 79 12.2 Automatische regressietesten 80 12.3 Test driven development 83 12.4 Integratietesten en unit-testen 84 12.5 Bugs direct fixen 84 12.6 OTAP-straat 87 12.7 Continuous Delivery 87 12.8 Definition of Done 88 12.9 Definition of Ready 90 13. Transparantie 91 14. Communicatie 93 14.1 Use case-diagram 94 14.2 Klassendiagram 96 14.3 Activiteitendiagram 97 14.4 CRUD-matrix 98 14.5 Schermstroomdiagram 99 14.6 Scrum en software architectuur 99 14.7 Model Driven Development 100 15. Large scale scrum 101 15.1 Product splitsen 101 15.2 Meerdere scrumteams voor hetzelfde product 102 15.3 Meerdere producten met wisselende capaciteitsvraag 103 15.4 Bewaking van de architectuur 104 15.5 Scaled Agile Framework 104 16. Herbouw van een bestaand product 105 17. Varianten van scrum en agile werken 107 17.1 Scrumteam onderhoudt diverse producten 107 17.2 Lange acceptatietesten 109 17.3 Lange voorbereiding requirements 110 17.4 Kanban 112 17.5 TopiScrum 113 17.5.1 Projectvoorbereiding 113 17.5.2 Projectuitvoering 113 17.5.3 Workflow in een groot team 114 Nawoord 117 Bijlagen A: Oefenen in werkcolleges 119 A.1 Eerste werkcollege 121 A.2 Tussen de werkcolleges: daily standups 122 A.3 Tweede werkcollege 122 A.4 Overige werkcolleges 123 A.5 Verdeling boek over werkcolleges 124 B: Antwoord bij 6.1 Sprintplanning 125 C: Begrippenlijst 127 Register 133