Activerende zorgcoaching. Het Levanto-model

Piet Bulteel - Evelien Van Kerckhoven

Sinds de introductie van de actieve welvaartstaat eind de jaren negentig, voorziet de VDAB extra middelen om kansengroepen een begeleiding op maat aan te bieden.

ISBN : 9789033489549 / Acco / 2013 / 1ste editie

28,50 € 28.5 EUR 28,50 €

28,50 €

    Deze combinatie bestaat niet.

    Sinds de introductie van de actieve welvaartstaat eind de jaren negentig, voorziet de VDAB extra middelen om kansengroepen een begeleiding op maat aan te bieden. De zwakste groep binnen de kansengroepen zijn de cliënten met een mentale, medische, psychiatrische en/of psychologische problematiek, ook wel de MMPP-cliënten genoemd. Voor deze burgers voorziet de VDAB een begeleidingstraject waarbij medische zorg en sociale activering worden aangeboden om van de begeleiders een advies te verkrijgen over de al of niet toeleidbaarheid van de burger naar de arbeidsmarkt. Dat zorg- en activeringstraject wordt beschreven als het Levanto-model, een gedragspsychologische en sociaal agogische benadering. De methodiek die het model beschrijft bestaat uit een theoretisch kader, een handelingskader en tools. Dit boek legt vooral de klemtoon op het handelingskader en de tools. Het uitgewerkte handelingskader focust op het model van Activerende zorgcoaching dat door de hogeschool Inholland in Rotterdam is uitgewerkt, maar de fasen werden herschikt en aangevuld zodat zij ook binnen de Vlaamse context kunnen worden gebruikt. Wanneer coaches deze methodiek inzetten, creëren ze een gefaseerd proces van verandering waarbij leren (of competentieversterking) centraal staat. Dat proces van verandering wordt gefaciliteerd door het ontwikkelen van een coachende relatie. Zowel de therapeut als de sociaal activeerder vertrekken vanuit een oplossingsgerichte aanpak. Het boek is geschreven vanuit de context van Vlaanderen maar het model zelf is internationaal toepasbaar en wordt al toegepast in Zweden. De auteur geeft regelmatig lezingen over het thema. Contacteer ons voor meer informatie. OVER DE AUTEURS ; PIET BULTEEL is momenteel manager bij Levanto, een bedrijf binnen de sociale economie, waar hij de afdeling Arbeidszorg, Trajecten Loopbaanbegeleiding leidt. In 2010 startte hij een transnationaal ESF-onderzoeksproject op waar het Levanto-model werd ontwikkeld. EVELIEN VAN KERKHOVEN heeft de voorbije jaren als projectontwikkelaar bij Levanto gewerkt waar ze interne en externe projecten ontwikkelde gericht op verbetering en vernieuwing. Evelien is nu trajectcoach en trainer bij Levanto.