Adolescenten Psychiatrie

Frank Verhulst - Fop Verhey

De adolescentie neemt binnen het vakgebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie een specifieke plaats in. Dit heeft te maken met de rol van de adolescentie als ontwikkelingsfase.

ISBN : 9789023234401 / Van Gorcum / 2000 / 1ste editie

62,50 € 62.5 EUR 62,50 €

62,50 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  De adolescentie neemt binnen het vakgebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie een specifieke plaats in. Dit heeft te maken met de rol van de adolescentie als ontwikkelingsfase. De toenemende zelfstandigheid van de adolescent, de rol van seksualiteit, de cognitieve mogelijkheden en de toenemende invloed van de wijdere sociale omgeving en de school, maken dat psychiatrische stoornissen van de kinderleeftijd, zoals hyperactiviteit en agressief gedrag een andere vorm gaan aannemen. Bovendien is de adolescentie een fase waarin psychiatrische beelden als anorexia nervosa, schizofrenie en de bipolaire stoornis hun intrede doen. Psychiatrische stoornissen bij de adolescent die enerzijds volwassen is en anderzijds nog gezins- en schoolkind, vergen specifieke deskundigheid. De specifieke aspecten van de adolescentenpsychiatrie worden in dit boek belicht door Nederlandse deskundigen op dit terrein. In het boek wordt als leeftijdsbegrenzing van de adolescent de periode tussen 12 en18 jaar aangehouden, met uitlopers tot in de jong-volwassenheid. Over de auteurs : Frank Verhulst en Fop Verhey zijn beiden hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Sophia/Erasmus Universiteit Rotterdam. Inhoudstafel : 1 Inleiding en epidemiologie
  2 Stemmingsstoornissen
  3 Angststoornissen
  4 De dwangstoornis
  5 Schizofrenie en andere psychosen
  6 Middelengebruik en gokverslaving
  7 Gedragsstoornissen
  8 Aandachtstekortstoornissen
  9 Eetstoornissen bij adolescenten
  10 Psychische stoornissen bij verstandelijk gehandicapte adolescenten
  11 Pervasieve ontwikkelingsstoornissen (autisme en aan autisme verwante stoornissen) bij adolescenten
  12 Narcistische persoonlijkheidsstoornis
  13 Borderline persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten
  14 Psychoseksuele stoornissen en deviant seksueel gedrag
  15 Slaapstoornissen
  16 Somatoforme stoornissen
  17 Het syndroom van Gilles de la Tourette
  18 Leerproblemen in het voortgezet onderwijs
  19 Identiteitstoornissen
  20 Crisismanagement: suïcide
  22 Crisismanagement: acute psychose
  22 Crisismanagement: agressie
  23 Autmutilatie
  24 Crisissituaties samenhangend met middelengebruik
  25 De kaart van de jeugdpsychiatrische GGZ