Allemaal andersdenkenden : Omgaan met cultuurverschillen

Geert Hofstede - Gert Jan Hofstede

Dit is een geheel vernieuwde en uitgebreide 3de editie van het standaardwerk uit 1991 over cultuurverschillen. Mensen uit andere landen denken, voelen en handelen anders dan wij hier gewend zijn. Voor die anderen zijn wij de andersdenkenden. Wat ons scheidt is de ‘cultuur’ waarin we zijn opgegroeid, de met de paplepel ingegoten en daardoor vaak onbewuste waarden die maken dat wij ‘normaal’ vinden wat anderen als abnormaal beschouwen.

ISBN 9789025480899 / Contact / 2011 / 3de editie / 574p. / pb /

39,95 € 39.95 EUR 39,95 €

39,95 €

    Deze combinatie bestaat niet.

    Mensen uit andere landen denken, voelen en handelen anders dan wij hier gewend zijn. Ook landgenoten uit een andere streek of een andere sociale klasse gedragen zich vaak anders dan wij. In de open samenleving van vandaag komt iedereen veel vaker met deze andersdenkenden in aanraking dan vroeger. Voor die anderen zijn wij de andersdenkenden. Dit boek gaat in de eerste plaats over nationale cultuurverschillen, die de achtergrond vormen van veel internationale misverstanden en conflicten. Volgens Hofstede worden deze verschillen in essentie bepaald door vijf dimensies: 1. de manier van omgaan met ongelijkheid 2. de mate waarin mensen geïntegreerd zijn in groepen, 3. het verschil in sociale rollen tussen mannen en vrouwen, 4. de mate van tolerantie voor het onbekende 5. de bereidheid tot opofferingen op de korte termijn, ter wille van een beloning op de lange termijn. 'Allemaal andersdenkenden' levert op grond van deze inventarisatie een belangrijke bijdrage aan een beter verstandhouding tussen culturen, waar het gaat om samenwerking tussen politieke, non-profit- en commerciële organisaties. Inhoudsopgave Inleiding 1. De regels van het sociale spel Deel 1 - Dimensies van nationale culturen 2. Gelijker dan anderen 3. Ik, wij en zij. 4. Man, vrouw en m/v 5. Wat anders is, is gevaarlijk 6. Vroeger, nu of later Deel 2 - Culturen en organisaties 7. Piramides, machines, markten en families: organiseren over grenzen heen 8. De olifant en de ooievaar organisatieculturen Deel 3 -Gevolgen 9. Ontmoetingen tussen culturen 10. Overleven in een multiculturele wereld