Als de raket niet opgaat : 12 valkuilen voor innovatie

Ronsse, Stijn

De wereld rondom ons verandert aan een steeds duizelingwekkendere snelheid. Een perfecte storm van opeenvolgende transities, marktverschuivingen en externe schokken creëert een steeds complexer speelveld voor bedrijven en organisaties. Het besef dat innovatie een belangrijk deel van de oplossing is, leeft wel, maar het blijkt bijzonder moeilijk om woorden om te zetten in daadkracht.

ISBN 9789463372770 / Pelckmans / 2021 / 1ste editie / 228p. / pb /

29,95 € 29.95 EUR 29,95 €

29,95 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  De wereld rondom ons verandert aan een steeds duizelingwekkendere snelheid. Een perfecte storm van opeenvolgende transities, marktverschuivingen en externe schokken creëert een steeds complexer speelveld voor bedrijven en organisaties. Het besef dat innovatie een belangrijk deel van de oplossing is, leeft wel, maar het blijkt bijzonder moeilijk om woorden om te zetten in daadkracht.

  Hoewel raketten zelden een goede metafoor zijn voor innovatie, zien we op vernieuwingsvlak maar al te vaak hetzelfde: na een snelle lancering volgt een al even snelle crash. Innovatieplannen worden met veel tromgeroffel aangekondigd, maar leiden uiterst zelden tot structurele en continue innovatietrajecten. Waarom? Omdat telkens tegen dezelfde obstakels wordt gebotst. Die obstakels kennen is dan ook een absolute meerwaarde.

  Om met zoveel mogelijk bedrijven en organisaties daadkrachtiger te leren vernieuwen, beschrijft dit boek 12 belangrijke valkuilen op innovatievlak. Als de raket niet opgaat is niet enkel gericht op leidinggevenden of innovatiemanagers, maar op iedereen die wil bijleren over de mogelijkheden van vernieuwing of die met uitdagingen op dit vlak geconfronteerd wordt. Het moeten niet allemaal raketten zijn, het mag al eens over een ander voertuig gaan. Als de motor maar aanslaat, goed draait en vooruitgaat.

  Over de auteur :

  Stijn Ronsse heeft ervaring als consultant (over innovatie en competiviteit), als visiting fellow bij Itinera (over industriële ontwikkeling), in de industrie (projectmanagement) en in de academische wereld (als doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen en als gastdocent in de Economie). Door deze combinatie kijkt hij vanuit verschillende oogpunten naar innovatie en benadert hij vernieuwingsvraagstukken zowel vanuit eigen ervaring als vanuit en theoretisch kader.

  Inhoudsopgave

  VOORWOORD 11

  INLEIDING 13 Wat is de uitdaging? 14 Daar is de raket 15 Waarover gaat dit boek? 17 De doelgroep 19

  Deel 1 – IEDEREEN KAN/MOET INNOVEREN 23 Valkuil 1 – “Een klare kijk op innovatie” 25 Wat is innovatie? 28 Kennisverspreiding creëert impact 30 Onze kijk op innovatie verandert voortdurend 33 Valkuil 2 – “Ook hier kunnen we innoveren” 39 Waar staan we? 40 De stap vooruit 41 Valkuil 3 – “Waarom innoveren?” 47 Waarom zou je het risico nemen? 48 Prikkels zijn alles 52

  Deel 2 – ZET DE STRUCTUUR OP 59 Valkuil 4 – “Zonder draagvlak in de organisatie, geen innovatie” 61 Werk de strategie uit 63 Draagvlak vanuit de prikkels 65 De connectie bepaalt het draagvlak 67 De missie-gedreven innovatie 73 Valkuil 5 – “Denk na over je model” 77 Er is altijd een veelheid aan factoren 79 Geen van deze factoren heeft eenzelfde gewicht 80 De connectie tussen factoren speelt ook 81 De context verklaart het unieke 81 Alles is padafhankelijk 82 Drie nuances bij het modelmatig denken 86 Valkuil 6 – “De vaardigheden van de innovator(s)” 89 Welke taken moeten ingevuld worden? 91 Welke capaciteiten zijn daarvoor nodig? 92 Hoe stel je het team samen? 96 Hoe bouw je het team verder uit? 98

  Deel 3 – Omkader je innovatie 103 Valkuil 7 – “Hoe betalen we dat?” 105 Innovatie is gedrenkt in onzekerheid 107 Hoe betaal je innovatie? 109 Valkuil 8 – “Ondersteun de ploeg” 117 Een duidelijke positionering van het innovatietraject 119 Ruimte voor spielerei en geëxperimenteer 120 Transparantie op het vlak van financiering en continuïteit 121 Het innovatiesysteem moet een waarde krijgen 123 Het innovatiesysteem moet zelfvoedend worden 126 Het systeem moet verdwijnend human capital opvangen (nog beter is het behouden) 127 Zorg voor een kritische innovatiecultuur 128

  Deel 4 – Exploreer/structureer 133 Valkuil 9 – “Start met exploreren” 135 Waarom moet je exploreren? 137 Exploratie vanuit de knelpunten 139 Exploratie vanuit opportuniteiten 142 Blijf je denkkader verruimen 151 Valkuil 10 – “Doorloop het proces” 157 Vraag 1: Is het de moeite? 158 Vraag 2: Kan het werken? 162 Vraag 3: Hoe ziet de af te leggen route eruit? 164 Hoe gestructureerd moet het hele proces zijn? 168

  Deel 5 – Connecteer/integreer 171 Valkuil 11 – “Doe het niet alleen” 173 Op zoek naar de extra winst 175 Ken het speelveld 176 Connecteer in het innovatienetwerk 181 Valkuil 12 – “Pak het niet verkokerd aan” 185 Uitleidende reflectie – “Mijn tien lessen” 191 1 Denk in modellen 192 2 Kijk vanuit verschillende invalshoeken 193 3 Kennisopbouw is de basis, de verspreiding de hefboom 194 4 Absorbeer informatie 195 5 Omarm menselijk kapitaal 196 6 Kijk ook vanuit schaarste 196 7 Pas op voor de lock-ins 197 8 Het hele netwerk moet innoveren 198 9 De kracht van (mijn) innovatienetwerk 199 10 Koester de locomotieven 200

  Dankwoord 203

  Verantwoording 207

  Bibliografie 209

  Eindnoten 221