Anders organiseren & beter werken : Handboek sociale innovatie en verandermanagement

Geert Van Hootegem - Pierre van Amelsvoort - Geert Van Beek- Rik Huys

Door de ontgroening en de vergrijzing op de West-Europese arbeidsmarkten zal het arbeidsaanbod de komende decennia gevoelig krimpen. Om meer mensen (langer) aan het werk te houden, zullen we moeten zoeken naar modellen die het werk werkbaar maken (beter werken).

ISBN 9789033470332 / Acco / 2008 / 203p. / pb /

24,95 € 24.95 EUR 24,95 €

24,95 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  Vandaag ondervinden we voortdurend aan den lijve hoe verstikkend, hoe ineffectief en hoe onwerkbaar de bureaucratische manier van organiseren is. En toch raast die bureaucratische organisatievorm maar door.

  Met dit boek willen we een alternatief aanbieden door organisaties voor te stellen om te kantelen. Om opnieuw de logica van de processen op te zoeken, om te ontregelen en te decentraliseren. Kortom, om zichzelf anders te organiseren.Met dit voorstel schrijven we ons in in de brede beweging die vandaag onder de noemer sociale innovatie opgang maakt.

  Als complement van technologische en productinnovatie willen wij sociale innovatie zien als vernieuwingen in de sfeer van de wijze waarop mensen met elkaar (moeten) samenwerken en de wijze waarop hun onderlinge relaties daardoor zin en betekenis krijgen. Een hersteloperatie die tegelijkertijd het product- en technologisch innovatief vermogen van organisaties verhoogt.

  Met dit boek hopen we tevens instrumenten en tools aan te reiken om met deze ideeën aan de slag te gaan.Dit boek is bedoeld voor al diegenen die bij arbeidsorganisatorische of sociale innovatie betrokken zijn: kader- en directieleden, P&O- of HR-professionals, project- en verandermanagers, interne en externe consultants, leidinggevenden, teamcoördinatoren.

  Door de vele voorbeelden, tools en instrumenten is het boek ook geschikt voor studenten.Dit boek is deel 1 uit de Synergie-‘trilogie’. Het tweede boek Woorden wekken, voorbeelden strekken (Van Beek & Van Hootegem, 2008) bevat casebeschrijvingen van twaalf innovatieprojecten. Het derde boek In het land van Flanders synergy (Van Hootegem, Huys, Van Beek & Beens, 2008) schetst de demografische en maatschappelijke context waarin het overheidsbeleid gestalte moet krijgen.