Artificial Intelligence voor mensen en bedrijven : een raamwerk voor betere menselijke ervaringen en zakelijk succes

Alex Castrounis

Dit is dé gids voor het invoeren van AI in uw organisatie, of u nu directeur, manager of iemand met interesse voor deze fascinerende ontwikkeling bent. U leert wat AI is, hoe u de kansen die AI biedt identificeert en hoe u een succesvolle AI-visie en -strategie ontwikkelt en uitvoert. Alex Castrounis, businessconsultant en voormalig IndyCar-ingenieur en -racestrateeg, onderzoekt de waarde van AI en laat zien hoe u een AI-visie en -strategie ontwikkelt waar zowel mensen als bedrijven van profiteren.

ISBN 9789463561433 / Van Duuren / 2019 / 1ste editie / 256p. / pb /

39,95 € 39.95 EUR 39,95 €

39,95 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  Dit is dé gids voor het invoeren van AI in uw organisatie, of u nu directeur, manager of iemand met interesse voor deze fascinerende ontwikkeling bent. U leert wat AI is, hoe u de kansen die AI biedt identificeert en hoe u een succesvolle AI-visie en -strategie ontwikkelt en uitvoert.

  Alex Castrounis, businessconsultant en voormalig IndyCar-ingenieur en -racestrateeg, onderzoekt de waarde van AI en laat zien hoe u een AI-visie en -strategie ontwikkelt waar zowel mensen als bedrijven van profiteren. AI is spannend, krachtig en een game changer, maar te veel AI-initiatieven eindigen in een mislukking.

  Dit boek verkent de risico’s, overwegingen, afwegingen en beperkingen bij het nastreven van een AI-initiatief. U leert hoe u betere menselijke ervaringen en groter zakelijk succes kunt creëren via bewezen AI-oplossingen en mensgerichte producten.

  - Gebruik het AIMB-raamwerk uit het boek om end-to-end, doelgerichte innovatie en waardecreatie met AI te realiseren

  - Definieer een doelgerichte AI-visie en -strategie voor stakeholders, waaronder bedrijven, klanten en gebruikers

  - Zet AI succesvol in door u te concentreren op concepten als wetenschappelijke innovatie en AI-gereedheid en -volwassenheid

  - Begrijp het belang van uitvoerend leiderschap voor het nastreven van AI-initiatieven

  "Een must-read voor directie en managers die geïnteresseerd zijn in AI en de voordelen ervan willen ontsluiten. Alex Castrounis heeft complexe onderwerpen vereenvoudigd, zodat iedereen AI binnen zijn organisatie kan gebruiken." — Dan Park, GM & Director, Uber

  "Alex Castrounis stond vooraan bij het helpen van organisaties om de belofte van AI te begrijpen en de voordelen ervan te benutten, terwijl hij valkuilen ontwijkt die succes in de weg kunnen staan. In dit essentiële boek deelt hij zijn expertise met ons." — Dean Wampler PhD, VP Fast Data Engineering, Lightbend

  nhoudsopgave

  Voorwoord XIII

  Deel 1: Het raamwerk ‘AI voor mensen en bedrijven’

  1 1: Succes met AI 5

  De race naar zakelijk succes 5

  Waarom mislukken AI-initiatieven? 7

  Waarom slagen AI-initiatieven? 8

  Benut de kracht van AI om te slagen 10

  2: Een introductie tot het raamwerk AI voor Mensen en Bedrijven 13

  Een algemeen raamwerk voor innovatie 13

  De pseudocomponent Voordelen van AIMB

  15 Bestaande raamwerken en ontbrekende puzzelstukjes 16

  AIMB-voordelen 17

  Samenvatting 21

  3: AIMB-kerncomponenten 25

  Een Agile-analogie 25

  Expertcomponent 27

  AIMB-procescategorieën en aanbevolen methoden 31

  Assessmentcomponent 31 Methodologiecomponent 34

  De flipped classroom 48 Samenvatting 49

  4: AI en machine learning: een niet-technische uitleg 53

  Wat is datawetenschap, en wat doen datawetenschappers? 53

  Wat is machine learning, en wat zijn de belangrijkste kenmerken? 54

  De manieren waarop machines leren 56

  AI-definitie en -concepten 58

  Soorten AI 60

  Leren als mensen 62

  AGI, moordzuchtige robots en een computer die maar één kunstje kan 63

  De data-gestuurde AI 66

  Een opmerking over oorzaak en gevolg 75

  Samenvatting 76

  5: Praktijktoepassingen en kansen 79

  AI-kansen 79

  Hoe kan ik AI in de praktijk toepassen? 80

  Praktijktoepassingen en -voorbeelden 82

  Samenvatting 98

  Deel 2: Het ontwikkelen van een AI-visie 101

  6: Het belang van ‘waarom’ 103

  Begin met waarom 103

  De kenmerken van goed productleiderschap 104

  Leiderschap en het genereren van een gedeelde visie en begrip 105

  Samenvatting 106

  7: Doelen bepalen voor mensen en bedrijven 109

  Stakeholders en hun doelen definiëren 109

  Doelen voor stakeholders 112

  Samenvatting 122

  8: Wat maakt een product goed? 125

  Belang versus tevredenheid 125

  De vier ingrediënten van een goed product 127

  Netflix en de focus op het belangrijkste 137

  Lean- en Agile-productontwikkeling 137

  Samenvatting 139

  9: AI voor betere menselijke ervaringen 143

  De definitie van ervaring 143

  De impact van AI op menselijke ervaringen 144

  Ervaringsinterfaces 152

  De beleveniseconomie 153

  Design thinking 154

  Samenvatting 156

  10: Een voorbeeld van een AI-visie 159

  Ruimte en tijd waarnemen 159

  AI-aangedreven smaak 160

  Ons AIMB-visiestatement 162

  Deel 3: Een AI-strategie ontwikkelen 165

  11: Succes met AI dankzij wetenschappelijke innovatie 167

  AI als wetenschap 167

  Het TGPV-model 170

  Een analogie van het TGPV-model 173

  Een analogie rondom data-afhankelijkheid 175

  Samenvatting 176

  12: AI-gereedheid en AI-volwassenheid 179

  AI-gereedheid 179

  AI-volwassenheid 191

  Samenvatting 196

  13: AI-kernoverwegingen 199

  AI-hype versus realiteit 200

  Risicovolle aannamen testen 202

  Beoordeel de technische haalbaarheid 203

  Verkrijg, behoud en train talent 203

  Betalen of bouwen 206

  Risico’s verminderen 208

  Vooroordelen verminderen en inclusie bevorderen 212

  Het managen van werknemersverwachtingen 213

  Het managen van klantverwachtingen 214

  Kwaliteitsverzekering (quality assurance) 215

  Het meten van succes 216

  Blijf op de hoogte 218

  AI in een productieomgeving 219

  Samenvatting 219

  14: Voorbeeld van een AI-strategie 221

  Podcast-voorbeeld 221

  AIMB-strategiefase in de herhaling 221

  Het opstellen van een AIMB-oplossingsstrategie 222

  Een geprioriteerde roadmap opstellen 223

  Gekoppelde doelen, initiatieven, thema’s en features 226

  Deel 4: Ter afsluiting 229

  15: De impact van AI op de banenmarkt 231

  AI, banen die verdwijnen, en de vaardigheidskloof 231

  De vaardigheidskloof en nieuwe functieomschrijvingen 232

  De vaardigheden van morgen 234

  De toekomst van automatisering, banen en de economie 235

  Samenvatting 237

  16: De toekomst van AI 239

  AI en leiderschap 239

  Wat u kunt verwachten, en waar u op moet letten 242

  Samenvatting 251

  A: Algoritmen voor AI en machine learning 255

  Parametrisch versus niet-parametrisch machine learning 255

  Hoe een machine learning-model leert 257

  Biologische neurale netwerken: een overzicht 258

  Een introductie tot ANN’s 260

  Een inleiding tot deep learning 263

  Toepassingen van deep learning 265

  Samenvatting 266

  B: Het AI-proces 269

  Het DABAO-model 269

  Doelen 270

  Acquireren 272

  Bouwen 274

  Afleveren 277

  Optimaliseren 278 Samenvatting 280

  C: AI in een productieomgeving 283 Productie- versus ontwikkelingsomgeving 283

  Lokaal versus remote ontwikkelen 284

  Productieschaalbaarheid 285

  AI-systemen die blijven bijleren 286

  Index 289