Basisboek bedrijfskunde : Een inleiding in management en ondernemerschap

Sytse Douma - Stijn Van Den Hoogen

Basisboek bedrijfskunde is een zeer toegankelijke inleiding voor iedere student die later in een organisatie gaat werken. Doel van de methode is de lezer een overzicht te geven van de belangrijkste basisbegrippen en inzichten van de bedrijfskunde..

ISBN 9789024407460 / Boom / 2018 / 4de editie / 236p. / pb /

49,50 € 49.5 EUR 49,50 €

49,50 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  Basisboek bedrijfskunde is een zeer toegankelijke inleiding voor iedere student die later in een organisatie gaat werken. Doel van de methode is de lezer een overzicht te geven van de belangrijkste basisbegrippen en inzichten van de bedrijfskunde.

  In elk hoofdstuk komen de volgende vier elementen terug:

  1. Het hoofdstuk begint met een casus (behalve hoofdstuk 9; in dat hoofdstuk begint elke paragraaf met een casus)

  2. Kernwoorden en -begrippen staan in de marge

  3. De tekst wordt op veel plaatsen ondersteund met praktijkvoorbeelden

  4. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en met vragen over de stof.

  Het boek wordt verder ondersteund met een uitgebreide website voor zowel studenten als docenten.

  Nieuw in de vierde druk:

  - De inhoud van het boek is aangepast: er is meer aandacht voor de kenmerken van het vak bedrijfskunde als zelfstandige discipline, dus anders dan bedrijfseconomie. Dat impliceert ook minder aandacht voor onderwerpen die in de bedrijfseconomie centraal staan

  - Het boek is beter toegankelijk voor de doelgroep: studenten in het HBO die basiskennis willen opdoen van het vakgebied bedrijfskunde

  - Het boek is nu meer dan een verzameling hoofdstukken, het is echt één boek.

  - Het boek laat overbodige en achterhaalde theorieën achterwege, en concentreert zich op de theorieën die momenteel (nog) actueel en relevant zijn voor hbo-studenten;

  - NIEUW: een hoofdstuk gewijd aan Human Resource Management omdat personeelsmanagers steeds vaker strategisch mee moeten denken met de organisatie

  - NIEUW: aandacht aan organisaties die in de non-profitsector opereren.

  - NIEUW: een uitgebreide website met cases, oefeningen en filmpjes van YouTube.

  Voor docenten is er een docentenhandleiding, geannoteerde PowerPoints, en extra cases met vragen en uitwerkingen