Bedrijfscultuur en prestatie : Corporate Culture en Performance

John Kotter - James Heskett

In dit boek komen Kotter en Heskett met een nauwgezette analyse van de mate waarin de cultuur van een onderneming de financiële resultaten in positieve of negatieve manier beïnvloedt. Zij beschrijven hoe de gemeenschappelijke waarden en ongeschreven regels van organisatie de resultaten kunnen verbeteren, of omgekeerd, kunnen leiden tot het falen daarin.

ISBN 9789071542904 / Scriptum / 1995 / 1ste editie / 2000p. / hc /

32,50 € 32.5 EUR 32,50 €

32,50 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  In dit boek komen Kotter en Heskett met een nauwgezette analyse van de mate waarin de cultuur van een onderneming de financiële resultaten in positieve of negatieve manier beïnvloedt. Zij beschrijven hoe de gemeenschappelijke waarden en ongeschreven regels van organisatie de resultaten kunnen verbeteren, of omgekeerd, kunnen leiden tot het falen daarin.

  Kotter en Heskett leggen de wortels bloot van gezonde en ongezonde bedrijfsculturen en laten zien hoe gemakkelijk laatstgenoemde kunnen ontstaan, vooral bij bedrijven die in het verleden veel succes hebben gekend. Zij zetten zich af tegen de algemeen aanvaarde gedachte dat sterke bedrijfsculturen voor uitstekende resultaten zorgen.

  Zij laten daarnaast zien dat, hoewel gemeenschappelijke waarden en geïnstitutionaliseerde werkwijzen goede prestaties kunnen bevorderen, die culturen in sommige gevallen worden gekenmerkt door arrogantie, interne gerichtheid en bureaucratie kenmerken die het vermogen van een organisatie tot aanpassing aan verandering kunnen ondergraven.

  Ook laten zij zien dat zelfs 'contextueel of strategisch adequate' culturen - culturen die overeenstemmen met de strategie en context van een bedrijf - geen uitstekende resultaten voor langere perioden zullen opleveren, tenzij ze de overname bevorderen van strategieën en gewoonten die voortdurend inspelen op veranderende markten en nieuwe concurrentiële omgevingen. Bedrijfscultuur en prestatie is daarmee een gids om de bedrijfsresultaten langdurig te verbeteren.

  Inhoudsopgave

  Voorwoord

  Deel 1 - Inleiding

  1. De kracht van de organisatiecultuur

  Deel 2 - Het prestatievraagstuk: Welke typen bedrijfsculturen verbeteren de financiële resultaten op lange termijn

  2. Sterke culturen

  3. Strategisch adequate culturen

  4. Adaptieve culturen

  5. Hewlett-Packard

  6. Culturen die tot slechte resultaten leiden

  Deel 3 - Het veranderingsvraagstuk: Hoe kunnen bedrijfsculturen doelbewust zo worden veranderd dat ze tot betere bedrijfsresultaten leiden?

  7. De mensen achter de geslaagde veranderingen

  8. Leiders in actie

  9. ICI

  10. Nissan

  Deel 4 - Samenvatting en conclusies

  11. De rol van het topmanagement

  Appendix

  Noten

  Bibliografie

  Register