Bedrijfsvoeringtechnieken voor overheid en non-profitorganisaties

Hakvoort - Klaasse

Overheid en non-profitorganisaties worden dagelijks geconfronteerd met de bedrijfsvoering van hun organisatie. Om die bedrijfsvoering in goede banen te leiden is een scala aan bedrijfsvoeringtechnieken voorhanden. Deels zijn deze specifiek ontwikkeld voor publieke organisaties, deels zijn ze afkomstig uit de private sector. Met name voor deze laatste categorie geldt dat grote zorgvuldigheid moet worden betracht bij gebruik in het publiek domein.

ISBN 9789012579353 / SWP / 2013 / 3de editie / 200p. / pb /

29,95 € 29.95 EUR 29,95 €

29,95 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  Overheid en non-profitorganisaties worden dagelijks geconfronteerd met de bedrijfsvoering van hun organisatie. Om die bedrijfsvoering in goede banen te leiden is een scala aan bedrijfsvoeringtechnieken voorhanden. Deels zijn deze specifiek ontwikkeld voor publieke organisaties, deels zijn ze afkomstig uit de private sector. Met name voor deze laatste categorie geldt dat grote zorgvuldigheid moet worden betracht bij gebruik in het publiek domein.

  De overheid is immers geen bedrijf; non-profitorganisaties zijn dat misschien in iets meerdere mate, maar ook voor deze organisaties geldt dat er expliciet(er) rekening moet worden gehouden met waarden als rechtsgelijkheid, zorgvuldigheid en democratisch gehalte.

  Doel van het boek is de gebruiker handvatten te bieden voor de bedrijfsvoering van organisaties in de publieke en non-profitsector. De auteurs presenteren een samenhangend overzicht van beschikbare bedrijfsvoeringtechnieken. De technieken zijn geordend volgens de logica van de planning- en controlcyclus zoals die in veel organisaties in de publieke sector vorm heeft gekregen.

  Door het gebruik van de technieken aan de hand van voorbeeldorganisaties te illustreren, wordt duidelijk gemaakt hoe de technieken concreet kunnen worden toegepast en wat de sterke en zwakke punten van de technieken zijn.

  Het boek is bestemd voor studenten Bestuurskunde in de laatste fase van de Bachelor-opleiding, maar is ook uitstekend geschikt voor studenten Bedrijfskunde, Staats- en Bestuursrecht, Politicologie, Sociologie en Economie, die zich verdiepen in de werking van de bedrijfsvoeringtechnieken in de publieke sector. Verder is het boek van belang voor al degenen die zich beroepsmatig bezighouden met vorm en inhoud van bedrijfsvoering bij overheid en nonprofitorganisaties.

  De auteurs hebben frequent onderzoek verricht binnen overheid en nonprofitorganisaties en op basis daarvan vele adviezen uitgebracht. Bovendien publiceren de auteurs regelmatig over aspecten van bedrijfsvoering binnen overheid en non-profitorganisaties in diverse tijdschriften.

  Inhoudsopgave

  Voorwoord bij de derde druk

  1. Bedrijfsvoeringstechnieken: een eerste verkenning

  2. Theoretische en methodische aspecten van bedrijfsvoeringtechnieken

  3. Strategische planningsfase

  4. Ex-ante-evaluatietechnieken voor de programmeringsfase

  5. Kostprijzen in de publieke sector

  6. Monitoring en managementrapportages

  7. Ex-post-effectenonderzoek

  8. Benchmarking

  9. Integrale methoden van bedrijfsvoering

  10. Treasurymanagement

  11. Strategisch human-resourcemanagement

  12. Kwaliteit en bedrijfsvoering

  13. Aanbesteden en veilen

  14. Integer omgaan met bedrijfsvoeringtechnieken

  Literatuur

  Noten

  Register