Begin er maar aan : Ontdek en ontwikkel je kracht als leidinggevende

Goeminne

Leidinggeven bestaat in vele gedaanten en op vele niveaus. Steeds word je daarbij als leidinggevende uitgedaagd om beslissingen te nemen. Beslissingen met betrekking tot de organisatie waarvoor je werkt, omtrent je medewerkers, en ook

ISBN 9789079410040 / Conota / An editie / 176p. / pb /

21,95 € 21.95 EUR 21,95 €

21,95 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  Leidinggeven bestaat in vele gedaanten en op vele niveaus. Steeds word je daarbij als leidinggevende uitgedaagd om beslissingen te nemen. Beslissingen met betrekking tot de organisatie waarvoor je werkt, omtrent je medewerkers, en ook omtrent je eigen wensen en verwachtingen.

  Dit boek maakt je wegwijs in de complexiteit van leiderschap. Het doet je nadenken over wat leidinggeven betekent en zet je aan om in actie te komen.

  Het geeft je inspiratie rond:

  •het motiveren van je medewerkers

  •het hanteren van weerstand •het begeleiden van veranderingsprocessen

  •het uitbouwen van een zowel voor de cliënten als voor de medewerkers aantrekkelijke organisatie

  •het werken aan een cultuur van openheid, engagement en creativiteit

  •het voldoening ervaren in je leiderschap

  •het zorg opnemen voor jezelf.

  Het boek biedt een houvast voor beginners en een herbronning voor gevorderden. Het reikt ideeën aan die uitnodigen om op ontdekking te gaan rond wat leiderschap voor jou betekent en hoe jij je kracht kunt ontwikkelen in soepel samenspel met je organisatie en je medewerkers. De vele erin opgenomen getuigenissen maken de theorie levendig en tonen aan hoe je er in de praktijk kunt mee werken. Met dit boek als inspiratie wordt leidinggeven uitdagend en boeiend,

  Over de auteur :

  An Goeminne heeft meer dan 20 jaar ervaring in het trainen en coachen van leidinggevenden. Ze is gefascineerd door ontwikkelings- en veranderingsprocessen van individuen, teams en organisaties. Na haar studie maatschappelijk werk volgde ze nog tal van opleidingen, onder andere in systeemdenken, neuro-linguistisch programmeren, creatieve agogiek, psychogenese, voice dialogue, … Zij was van 1990 tot 1999 trainer en consult bij De Karoedik. Sinds 2000 werkt ze als opleider en supervisor in VSPW-Balans in het domein leiderschap – management – coaching. Daarnaast is ze ook nog trainer en coach op zelfstandige basis.

  INHOUD

  TER INLEIDING

  IK en DE ORGANISATIE & DE ORGANISATIE en IK

  AANDACHT VOOR DE ORGANISATIE

  1. GUN JEZELF TIJD

  2. LAAT JE VERWONDEREN

  3. GA DE DIALOOG AAN

  4. GEEF MEE VORM AAN DE ORGANISATIE

  DE KERNOPDRACHT

  1. HERKEN JE DIT ?

  2. EEN UITDAGING : AMBITIES LEVENDIG HOUDEN

  3. DROMEN EN AMBITIES 3.1. Op verkenning… 3.2. Stabiliteit en dynamiek

  4. MOTIVERENDE KRACHTEN 4.1. Zingevende kracht 4.2. Richtinggevende kracht 4.3. Verbindende kracht

  5. HOUD HET VUUR BRANDEND 5.1. Breng papier tot leven 5.2. Gebruik taal die aanspreekt 5.3. Verbind missie/visie met dagelijkse werkzaamheden en vice versa 5.4. Kijk met de ogen van een beginner 5.5. Ruim obstakels op

  6. EN DUS…

  STURING EN RUIMTE

  1. HERKEN JE DIT ?

  2. TER INLEIDING : GOEDE KEUZES?

  3. TWEE STROMINGEN 3.1. De mechanistische visie 3.2. De procesmatige visie 3.3. En nu concreet

  4. WAAR GAAT JOUW VOORKEUR NAAR UIT? 4.1. Waartoe voel jij je aangetrokken? 4.2. keuzes maken

  5. VERBINDING

  6. EN DUS…

  STRUCTUREN

  1. HERKEN JE DIT?

  2. EEN UITDAGING: WERKZAAMHEDEN VERDELEN EN COÖRDINEREN 2.1. Hoe ordening brengen? 2.2. Een visueel beeld 2.3. Hoe eenvoudig of complex?

  3. STRUCTUREN EN HOE ERMEE WORDT OMGEGAAN 3.1. Structuren bepalen mee wie je bent. 3.2. Welke betekenis ? 3.3. Hoe wordt ermee omgegaan? 3.4. Samenwerkingsmoeilijkheden

  4. HOE KEUZES MAKEN?

  5. HOE IS DE ORGANISATIE WAAR JIJ WERKT GESTRUCTUREERD?

  6. EN DUS…

  BESLISSINGSMACHT

  1. HERKEN JE DIT?

  2. EEN UITDAGING: VERDELEN VAN BESLISSINGSMACHT

  3. FORMELE BEVOEGDHEDEN EN HOE ERMEE WORDT OMGEGAAN 3.1. Welke betekenis krijgen ze? 3.2. Hoe wordt er mee omgegaan? 3.3. Samenwerkingsmoeilijkheden

  4. GOEDE KEUZES MAKEN 4.1. Een spanningsveld 4.2. Sturing en ruimte 4.3. Enkele bakens

  5. HOE IS DE BESLISSINGSBEVOEGDHEID VERDEELD IN DE ORGANISATIE WAAR JIJ WERKT?

  6. EN DUS…

  REGELVRIJHEID

  1. HERKEN JE DIT?

  2. EEN UITDAGING: DE MATE VAN REGELVRIJHEID BEPALEN

  3. REGELVRIJHEID EN HOE ERMEE WORDT OMGEGAAN 3.1. Welke betekenis krijgt het? 3.2. Hoe wordt er van daaruit mee omgegaan? 3.3 Samenwerkingsmoeilijkheden

  4. GOEDE KEUZES MAKEN 4.1. Een spanningsveld 4.2. Sturing en ruimte 4.3. Enkele bakens

  5. HOE IS DE ORGANISATIE WAAR JIJ WERKT GEREGELD?

  6. EN DUS…

  POSITIE

  1. HERKEN JE DIT?

  2. EEN UITDAGING: SAMENWERKEN VANUIT VERSCHILLENDE POSITIES

  3. MIJN POSITIE INNEMEN 3.1. Mijn plaats 3.2. Boven - onder - tussen anderen?

  4. DE MIDDENPOSITIE 4.1. De essentie 4.2. Aanknopingspunten

  5. EEN BIJZONDERE POSITIEWISSEL: VAN COLLEGA NAAR LEIDINGGEVENDE

  6. EN DUS…

  IK en DE MEDEWERKERS & DE MEDWERKERS & IK AANDACHT VOOR MEDEWERKERS

  1. BELANGSTELLING

  2. DIALOOG

  3. STURING EN RUIMTE

  4. MENS EN ORGANISATIE

  HOE MENSENKENNIS VERWERVEN?

  1. TER INLEIDING: WIE ZIJN JOUW MEDEWERKERS?

  2. MENSENKENNIS

  3. PROCES VAN BEELDVORMING 3.1. In den beginne… 3.2. Beeldenmakers 3.3. Verstening 3.4. Beeldenstorm

  4. HOE MENSENKENNIS VERWERVEN? 4.1. Creëer openheid 4.2. Neem fijnzinnig waar 4.3. Ontdek wat belangrijk is voor je medewerker 4.4. Besef je eigen aandeel 4.5. Leer medewerkers kennen in verschillende contexten 4.6. Informatie van anderen

  5. VOORBIJ HET DIRECT ZICHTBARE

  6. EN DUS…

  HOE EEN OPEN DIALOOG BEVORDEREN?

  1. TER INLEIDING: INSPIRERENDE ONTMOETINGEN

  2. RUIMTE VOOR DIALOOG 2.1. Toon oprechte belangstelling 2.2. Vraag oprechte belangstelling 2.3. Inspireer en laat je inspireren

  3. STRIJD OF CREATIVITEIT? 3.1. Hoe het vaak gaat… 3.2. Hoe het anders kan

  4. ODE AAN DE WANDELGANGEN

  5. EN DUS…

   

  HOE MOTIVEREN TOT VERANDERING?

  1. TER INLEIDING: OVER VERLANGENS EN VERZUCHTINGEN

  2. BESTEED AANDACHT AAN VERANDERING EN BEHOUD 2.1. Waartoe voel jij je aangetrokken? 2.2. Geef aandacht aan verandering én behoud 2.3. Geef aandacht aan angst en verlangen 2.4. Beweeg soepel in verleden-heden-toekomst

  3. STIMULEER CREATIEVE SPANKRACHT 3.1. Ga voor uitdagend en haalbaar 3.2. Ga voor doelgericht en open

  4. CREËER EEN ZINVOL PERSPECTIEF 4.1. Wat is zinvol? 4.2. Creëren van zinvolheid

  5. CREEER MEDEZEGGENSCHAP 5.1. In-spraak 5.2. Gedwongen verandering

  6. EN DUS…

  HOE OMGAAN MET WEERSTAND?

  1. TER INLEIDING: OVER VERZET EN TEGENSTAND

  2. WEERSTAND ALS KANS

  3. HOE HET VAAK GAAT…

  4. WAT VEROORZAAKT WEERSTAND?

  5. HOE MET WEERSTAND OMGAAN? 5.1. Neem de weerstand waar 5.2. Word je bewust van wat het bij jou teweegbrengt 5.3. Ga op zoek naar de betekenis van de weerstand 5.4. Breng in wat voor jou belangrijk is – Probeer begrepen te worden 5.5. Ga op zoek hoe jullie samen verder kunnen

  6. WEERSTAND IN GROEP

  7. EN DUS…

  HOE HET FUNCTIONEREN VAN MEDEWERKERS BESPREEKBAAR MAKEN?

  1. TER INLEIDING: HOE KRIJG IK HET GEZEGD?

  2. IK WIL WEL, MAAR… 2.1. Ik wil wel 2.2. Ik wil wel, maar… 2.3. Overweeg en kies

  3. EEN LEIDRAAD 3.1. Even kijken 3.2. Hoe het gaat 3.3. Hoe het besproken kan worden

  4. WAARDEREN

  5. CORRIGEREN

  6. STIMULEREN TOT GROEI EN ONTWIKKELING

  7. HOU HET REALISTISCH

  8. EN DUS…

  IK en MEZELF & MEZELF en IK WAT BETEKENT MACHT VOOR MIJ?

  1. TER INLEIDING: KIEZEN VOOR MACHT?

  2. MACHT ? 2.1. Wat roept ‘macht' op? 2.2. Macht en de leidinggevende 2.3. Macht en medewerkers 2.4. Macht en organisatie

  3. EN DUS…

  WAAR STA EN GA IK VOOR ?

  1. TER INLEIDING: AANTREKKINGSKRACHT

  2. WAT DOET JOU KIEZEN VOOR LEIDERSCHAP ? 2.1. Welk verlangen ? 2.2. Schaduwkanten

  3. WAAR STA JIJ VOOR? 3.1. Wat is voor jou echt belangrijk? 3.2. Vervreemding

  4. WAAR GA JIJ VOOR? 4.1. Zeg wat je doet en doe wat je zegt 4.2. En de organisatie?

  5. EN DUS…

  HOE OMGAAN MET HET VELE?

  1. TER INLEIDING: ER IS ZOVEEL TE DOEN!

  2. WIE MAAKT MIJ WEGWIJS?

  3. OP ZOEK NAAR ESSENTIE 3.1. Wie wil ik zijn? 3.2. Wat heb ik te doen?

  4. KIEZEN

  5. IN DIALOOG

  6. EN DUS…

  HOE ZORG DRAGEN VOOR MEZELF?

  1. TER INLEIDING: EEN SPANNINGSVELD

  2. CREËER STEUN 2.1. Hoe ga jij om met eenzaamheid? 2.2. Waar kun jij terecht?

  3. ONTWIKKEL EEN GEZONDE SPANKRACHT 3.1. Ervaar jij ook wel eens stress? 3.2. Wat hebben stressklachten jou te vertellen?

  4. TEGENSLAGEN OP JE WEG 4.1. Als het niet gaat zoals je wilt… 4.2. Tegenslagen als kans?

  5. HELP, IK KRIJG KRITIEK 5.1. Fout- en vraagsignaal 5.2. De intentie van waaruit… 5.3. Hoe reageren?

  6. GENIET ‘IN HET RIJK DER ZINNEN'

  7. EN DUS…