Beleidsconstructie, coproductie en communicatie : Zes beproefde methoden van beleidsontwikkeling

Arend Geul

Beleidsconstructie, coproductie en communicatie beschrijft zes methoden die in de praktijk worden gebruikt om tot professionele beleidsplannen te komen.

ISBN 9789051897470 / Lemma / 1998 / 1ste editie / 152p. / pb /

22,00 € 22.0 EUR 22,00 €

22,00 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  Overheden, bedrijven, instellingen en organisaties voeren beleid om problemen te overwinnen en doelstellingen te realiseren. In de 21e eeuw op een wat andere manier dan in de voorgaande decennia.

  Beleidsconstructie is het maken van professionele beleidsplannen door professionele beleidsadviseurs, zoals beleidsambtenaren bij de overheid of consultants verbonden aan adviesbureaus. Het is 'sexy werk' vanwege de nabijheid tot de beslissers en de grote invloed die men kan uitoefenen.

  Beleidsconstructie, coproductie en communicatie beschrijft zes methoden die in de praktijk worden gebruikt om tot professionele beleidsplannen te komen:

  -Japanse methode: het intelligent kopiëren van ander beleid.

  -Portugese methode: beleidsconstructie via competitie.

  -Ingenieursmethode: het ontwikkelen op basis van wetenschap en expertise.

  -Romeinse methode: het ontwerpen van cosmetische beleidsoplossingen.

  -Amerikaanse methode: interactieve beleidsvorming met burgerparticipatie.

  -Nederlandse methode: beleidsconstructie in overleg met maatschappelijke partners.

  Elk hoofdstuk biedt praktijkvoorbeelden, zet de achterliggende theorie uiteen, en geeft een handleiding voor toepassing.

  Het boek is bestemd voor hbo- en universitaire studenten (onder andere beleidswetenschap, bestuurskunde, politicologie, communicatiekunde en toegepaste sociale en juridische wetenschappen) en voor diegenen die betrokken zijn bij het maken van overheidsbeleid.

  Inhoudstafel :

   

  Voorwoord

  1. Historische achtergrond: de Eeuw van Beleid?
  1.1 Rechtsstaat, democratie en beleidsstaat
  1.2 Beleidswetenschap en beleidskunde

  2. Begrippen: beleid, beleidselementen, beleidsomgeving en beleidsproces
  2.1 De inhoudelijke beleidselementen.
  2.2 'Krachten' en 'machten' in de beleidsomgeving
  2.3 Beleidsconstructie en beleidsproces
  2.4 Ter afsluiting

  3. Professionele beleidsconstructie
  3.1 Opdracht tot beleidsconstructie, en selectie van beleidsadviseurs
  3.2 Beleidsadviseurs in Nederland
  3.3 Vereisten van professionele beleidsconstructie: de 'Haagse consensus
  3.4 Beleidsconstructie en communicatie

  4. Beleidsconstructie door intelligent kopiëren: de Japanse methode
  4.1 Praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland
  4.2 Theorie
  4.3 Handleiding voor beleidsconstructie volgens de Japanse methode

  5. Beleidsconstructie via competitie: de Portugese of Olympische methode
  5.1 Praktijkvoorbeelden
  5.2 Theorie
  5.3 Handleiding voor beleidsconstructie volgens de Portugese of Olympische methode

  6. Beleidsconstructie op basis van expertise: de Engelse of ingenieursmethode
  6.1 Praktijkvoorbeelden
  6.2 Theorie
  6.3 Handleiding voor beleidsconstructie volgens de Engelse of ingenieursmethode

  7. Cosmetische oplossingen: de Romeinse methode van beleidsconstructie
  7.1 Praktijkvoorbeelden
  7.2 Theorie
  7.3 Handleiding voor beleidsconstructie volgens de Romeinse methode

  8. Interactieve beleidsconstructie I: de Amerikaanse methode van burgerparticipatie
  8.1 Praktijkvoorbeelden
  8.2 Theorie
  8.3 Handleiding voor beleidsconstructie volgens de Amerikaanse methode van directe burgerparticipatie

  9. Interactieve beleidsconstructie II: de Nederlandse methode van overleg met maatschappelijke organisaties
  9.1 Praktijkvoorbeelden
  9.2 Theorie
  9.3 Handleiding voor beleidsconstructie volgens de Nederlandse methode

  10. De keuze van een methode van beleidsconstructie
  10.1 Eén, of meer dan één methode?
  10.2 De context stuurt de aanpak van de beleidsconstructie
  10.3 Handleiding voor de keuze van de aanpak van beleidsconstructie

  Trefwoordenregister