Bespiegelingen over governance, bestuur, management en organisatie on de 21e eeuw

Hans Strickwerda

Succesvol besturen van organisaties in de huidige economie vraagt om fundamentele vernieuwing. Dat stelt managementconsultant en hoogleraar organisatieleer en -verandering Hans Strikwerda in zijn nieuwe boek: 'Bespiegelingen over governance, bestuur, management en organisatie in de 21ste eeuw'. Niet het zoveelste managementboek met vinklijstjes en checklists. Maar stevige kost voor iedereen die zich wil bezinnen op de toekomst van de onderneming.

ISBN 9789023253570 / Van Gorcum / 2014 / 1ste editie / 354p. / pb /

49,50 € 49.5 EUR 49,50 €

49,50 €

    Deze combinatie bestaat niet.

    Succesvol besturen van organisaties in de huidige economie vraagt om fundamentele vernieuwing. Dat stelt managementconsultant en hoogleraar organisatieleer en -verandering Hans Strikwerda in zijn nieuwe boek: 'Bespiegelingen over governance, bestuur, management en organisatie in de 21ste eeuw'. Niet het zoveelste managementboek met vinklijstjes en checklists. Maar stevige kost voor iedereen die zich wil bezinnen op de toekomst van de onderneming. Hans Strikwerda constateert dat Nederlandse bedrijven achterop raken. Met name de groei van de productiviteit stagneert. Dat komt mede omdat bestuurders en managers de problemen van vandaag met oplossingen uit de vorige eeuw aanpakken. Het is daarom tijd voor geheel nieuwe concepten. Strikwerda biedt daarvoor theoretische inzichten inclusief een praktische vertaling. In deze bundeling van eerder verschenen artikelen brengt Strikwerda samenhang aan. Hij legt verbanden tussen de diverse aspecten van bestuur en management die aan de orde komen. In de eerste hoofdstukken werkt hij een theoretisch kader uit. Hierin schetst hij diverse trends en ontwikkelingen. De belangrijkste is de transitie naar een op kennis gebaseerde informatiesamenleving. Vervolgens maakt hij helder wat dit betekent voor de praktijk van management en bestuur. Centraal daarin staan de begrippen control en informatie. Dalende kosten van informatie en communicatie hebben het interne en externe speelveld voor bedrijven volledig veranderd. Strikwerda laat zien hoe uw organisatie daarop kan inspelen. Op strategisch en meer praktisch niveau. Een boek voor bestuurders, managers en adviseurs die zich de tijd gunnen om uitgebreid na te denken over fundamentele vernieuwing van besturen en de toekomst van hun organisatie. Het is een boek dat de diepgang zoekt en perspectief biedt op duurzame verandering Voorwoord Noten Inleiding 1. De mystiek van het besturen 2. De zichtbare hand 3. Bestuursinstrumenten 4. Besturen: van onbewust naar bewust begrip 5. De klassieke bestuursdoctrine 6. Besturen en boerenverstand 7. De vrijheid van de bestuurder 8. De effectiviteit van bestuursinstrumenten 9. Besturen in de eenentwintigste eeuw 10. Besturen als het creëren van voorwaarden 11. Besturen als een spanning 12. Leeswijzer Noten 1. Wat is ondernemingsbestuur? 1.1 Inleiding 1.2 Een viertal benaderingen 1.2.1 De bedrijfskundige invalshoek 1.2.2 De juridische invalshoek 1.2.3 De economische invalshoek 1.2.4 De invalshoek van management control 1.3 De bestuurstaken nader beschouwd 1.3.1 De constituerende taak van het bestuur 1.3.2 De prestatietaak 1.3.3 De verantwoordingstaak 1.4 Slot Noten 2. Wat is de opdracht van het bestuur van de onderneming? 2.1 Inleiding 2.2 De functies van de onderneming in de samenleving 2.3 Het maximaliseren van de door de onderneming gecreëerde economische waarde 2.4 De opdracht van de onderneming 2.5 Toetsing van bestuurlijk gedrag 2.6 De praktische betekenis Noten 3. Empowerment: hoe professionele ruimte te combineren met in-control zijn 3.1 Inleiding 3.2 Wanneer is de onderneming respectievelijk instelling in-control? 3.3 Wat is empowerment? 3.4 Het Amerikaanse leger 3.5 Hoe kunnen bedrijven en instellingen empowerment realiseren? 3.6 Hoe van A naar B te komen? 3.7 Tot besluit Noten 4. De organisatie van de informatie van de onderneming: een normatief kader? 4.1 Inleiding 4.2 Business Administration 4.3 De economische7 organisatietheorie en informatie 4.4 In-control 4.5 Wat is informatie? 4.5.1 Doelinformatie 4.5.2 Axiologische informatie 4.5.3 Externe informatie 4.5.4 Effectinformatie 4.5.5 Pragmatische informatie 4.6 De betekenis van de cybernetische categorieën van informatie 4.7 De nieuwe informatievoorziening voor het bestuur Noten 5. Rol, taken en plaats van business control 5.1 Wat is business control? 5.2 Achtergrond 5.3 De drie functies van management control c.q. de controller 5.4 De taken van de business controller 5.5 De kwalificaties van de business controller 5.6 De positie van de business controller in de organisatie 5.7 Slot Noten