Broken Business : Fraude, crisis en herstel : 7 stappen voor hervorming en herstel van integriteit

José Hernandez

ING, Volkswagen, FIFA, Wells Fargo, Oxfam Novib, Lehman Bros., ABN-AMRO, Southwest Airlines, Shell, Rabobank, Enron, Deutsche Bank, Panama Papers…Waarom gaan goede bedrijven de fout in, waarom zijn bedrijfsschandalen schering en inslag? Zijn corruptie en wangedrag in het bedrijfsleven onvermijdelijk en wat kan de top van een bedrijf daaraan doen? Wat kunnen bestuurders doen om hun bedrijf te redden als er een schandaal aan het licht komt, of beter nog, wat kunnen ze doen om zo’n schandaal te voorkomen? Dat zijn de vragen die de drijfveer vormen voor Broken Business.

ISBN 9789462762589 / Management Impact / 2018 / 1ste editie / 256p. / hc /

32,50 € 32.5 EUR 32,50 €

32,50 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  ING, Volkswagen, FIFA, Wells Fargo, Oxfam Novib, Lehman Bros., ABN-AMRO, Southwest Airlines, Shell, Rabobank, Enron, Deutsche Bank, Panama Papers…

  Waarom gaan goede bedrijven de fout in, waarom zijn bedrijfsschandalen schering en inslag? Zijn corruptie en wangedrag in het bedrijfsleven onvermijdelijk en wat kan de top van een bedrijf daaraan doen? Wat kunnen bestuurders doen om hun bedrijf te redden als er een schandaal aan het licht komt, of beter nog, wat kunnen ze doen om zo’n schandaal te voorkomen?

  Dat zijn de vragen die de drijfveer vormen voor Broken Business.

  In dit onverminderd actuele boek deelt José Hernandez de tientallen jaren ervaring die hij heeft opgedaan tijdens zijn advieswerk voor grote internationale bedrijven in crisis. Broken Business schetst hoe een bedrijf het breekpunt kan bereiken en weer uit het dal kan klimmen om sterker dan ooit terug te komen.

  Dit boek geeft niet alleen een heldere analyse van het probleem, maar maakt ook duidelijk welke zeven stappen een bedrijf moet doorlopen om de crisis aan te pakken en de structuur, cultuur en strategie aan te passen, zodat integriteit en ethisch handelen stevig in het bedrijfsmodel verankerd worden.

  José R. Hernandez PhD is oprichter en CEO van Ortus Strategies, een consultancy met internationale cliënten en kantoren in Zwitserland en Canada. Hij is een bekende leider, ondernemer en strategisch adviseur en zijn werk richt zich vooral op ondersteuning van multinationals die verwikkeld zijn in geruchtmakende en complexe zaken rond regelgeving en witteboordencriminaliteit.

  "Wangedrag is onvermijdelijk, schandalen zijn dat niet. Broken Business is een handboek voor iedereen die deze realiteit durft te omarmen en er effectief naar wil handelen." – Dr. Martin van Staveren, adviseur en docent, auteur van Risicogestuurd werken in de praktijk en Risicoleiderschap

  "Verplichte kost voor elke CEO, bestuurder, CFO, bedrijfsjurist en manager." – Louis J. Freeh, voormalig FBI-directeur

  Inhoudsopgave

  Voorwoord

  1 Inleiding

  Deel I: Het probleem

  2 Wind International: een casestudie De crisis bij Wind International Analyse van de problemen bij Wind International

  3 De bredere context Waarom het systeem faalt Op weg naar herstel en verandering

  Deel II: De oplossing

  4 Herstel: Omgaan met een bedrijfsschandaal

  Stap 1 – Doorgrond de crisis

  Stap 2 – Stel een onafhankelijk onderzoek in

  Stap 3 – Maak een draaiboek voor sanering en herstel

  Stap 4 – Wikkel strafrechtelijke en civiele zaken af

  5 Integriteit en goed gedrag institutionaliseren

  Stap 5 – Versterk de mechanismen om wangedrag te voorkomen

  Stap 6 – Verander de cultuur

  Stap 7 – Heroriënteer de strategie Een nieuwe vorm van leiderschap

  6 Conclusie en stappenplan nieuw leiderschap

  Dankwoord

  Over de auteur

  Literatuurlijst

  Index