Bruggen naar het onvoorspelbare : Wegwijzer voor bewust omgaan met onvoorspelbaarheid bij strategische keuzes

Aimé Heene

Onvoorspelbaarheid bij het nemen van strategische beslissingen kan gemanaged worden. Strategie-expert professor Aimé Heene heeft met ‘Bruggen naar het onvoorspelbare’ een wegwijzer geschreven om bewust om te gaan met onvoorspelbaarheid bij strategische keuzes.

ISBN 9789048624362 / die Keure / 2016 / 1ste editie / 326p. / pb /

40,00 € 40.0 EUR 40,00 €

40,00 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  Onvoorspelbaarheid bij het nemen van strategische beslissingen kan gemanaged worden.

  Strategie-expert professor Aimé Heene heeft met ‘Bruggen naar het onvoorspelbare’ een wegwijzer geschreven om bewust om te gaan met onvoorspelbaarheid bij strategische keuzes. ‘Bruggen naar het onvoorspelbare’ schetst een theoretisch kader, toetst de praktijk bij ondernemers én vertaalt dit alles naar een concreet zesstappenplan.

  De auteur co-creëerde dit boek in samenwerking met 19 experten-gastauteurs.

  Aimé Heene is ereprofessor aan de Universiteit Gent. Hij doceerde gedurende meer dan 30 jaar strategisch management aan verschillende universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs zoals het Europacollege te Brugge en het inno.com institute. Momenteel verstrekt hij managementadvies aan kleine en middelgrote organisaties als lid van Senior Consultants Vlaanderen.

  Inhoudstafel

  Inleiding

  DEEL 1. ONVOORSPELBAARHEID: THEORETISCHE VERKENNINGEN

  Inleiding

  Hoofdstuk 1. Onvoorspelbaarheid, onzekerheid en aanverwante begrippen

  Hoofdstuk 2. Domeinen van onvoorspelbaarheid

  Hoofdstuk 3. Oorzaken van onvoorspelbaarheid

  Hoofdstuk 4. Niveaus van onvoorspelbaarheid

  Hoofdstuk 5. Types van onwetendheid die onvoorspelbaarheid veroorzaken

  Hoofdstuk 6. Soorten onvoorspelbaarheid

  DEEL 2. OMGAAN MET ONVOORSPELBAARHEID: THEORETISCHE VERKENNINGEN

  Inleiding

  Hoofdstuk 1. Gedragspatronen en tactieken voor het omgaan met onvoorspelbaarheid

  Hoofdstuk 2. Methoden van besluitvorming en visies op organiseren voor het omgaan met onvoorspelbaarheid

  Hoofdstuk 3. Technieken voor het omgaan met onvoorspelbaarheid

  Hoofdstuk 4. Contingenties voor het toepassen van de gedragspatronen, methoden en technieken voor het omgaan met onvoorspelbaarheid

  DEEL 3. OMGAAN MET ONVOORSPELBAARHEID: DE PRAKTIJK

  Hoofdstuk 1. Opzet van het onderzoek

  Hoofdstuk 2. Hoe gaan managers in de praktijk om met onvoorspelbaarheid?

  DEEL 4. EEN STAPPENPLAN VOOR BEWUST IDENTIFICEREN VAN ONVOORSPELBAARHEDEN EN VOOR BEWUST BEPALEN VAN HOE ERMEE OM TE GAAN

  Aanbevelingen voor het toepassen van het stappenplan

  Stap 1: Inventariseer en omschrijf de onvoorspelbaarheden in de omgeving van de organisatie

  Stap 2: Analyseer de bekende onbekenden en de risico’s

  Stap 3: Bepaal alle mogelijke gedragspatronen en tactieken om met de onvoorspelbaarheden om te gaan

  Stap 4: Evalueer en kies de gedragspatronen en tactieken om met onvoorspelbaarheid om te gaan en bepaal welke ondersteunende methoden en technieken zullen worden gebruikt

  Stap 5: Ontwerp een systeem voor permanente bewaking van de onvoorspelbaarheden

  Stap 6: Integreer de resultaten van de onvoorspelbaarheidsanalyses in het strategisch plan

  DEEL 5. ORGANISEREN, MANAGEMENT EN LEIDERSCHAP VOOR HET OMGAAN MET ONVOORSPELBAARHEID BIJ HET MAKEN VAN STRATEGISCHE KEUZES

  Hoofdstuk 1. Basisgedragspatronen voor het omgaan met onvoorspelbaarheid

  Hoofdstuk 2. Kenmerken van de adaptieve organisatie (de A-organisatie)

  Hoofdstuk 3. Naar een synthese