Businessarchitect & Verandermeester : Over organisatieontwikkeling, veranderkunde en HRM in tijden van grilligheid, onvoorspelbaarheid en ontwrichting

Ber Damen

Organisaties verkeren in een permanente staat van transitie, want de wereld verandert in hoog tempo. Grilligheid en onvoorspelbaarheid zijn troef. In de bestuurskamer leidt dat tot grote verwarring. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om voortdurende anticipatie en verandering.

ISBN 9789462156142 / Vakmedianet / 2019 / 1ste editie / 200p. / pb /

47,50 € 47.5 EUR 47,50 €

47,50 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  Organisaties verkeren in een permanente staat van transitie, want de wereld verandert in hoog tempo. Grilligheid en onvoorspelbaarheid zijn troef. In de bestuurskamer leidt dat tot grote verwarring. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om voortdurende anticipatie en verandering.

  Het moet anders; het kan anders. Leniger, wendbaarder, innovatiever. Traditionele organisatieconcepten voldoen niet langer. Ze zijn niet toegesneden op de huidige tijd. Dat geldt in het bijzonder voor een kenmerkend aspect van het klassieke organisatiemodel: het human resource management.

  De mens is geen hulpbron voor de organisatie. De organisatie is een hulpbron voor de mens. In een staat van permanente transitie heeft HRM geen plaats. Een organisatie heeft dan behoefte aan businessarchitecten en verandermeesters. Aan professionals met verstand van gedrag en leiderschap en met kennis van strategie, organisatieontwerp en veranderkunde – professionals die organisaties in beweging brengen.

  Dit boek beschrijft de ontwikkelingen waarmee organisaties worden geconfronteerd en het veranderende professionaliteitsprofiel voor personeels- en organisatiedeskundigen waartoe deze ontwikkelingen nopen. Tevens reikt het boek een model aan voor permanente organisatieontwikkeling. Dit model verschaft houvast voor het handelen van de businessarchitect en de verandermeester.

  Het biedt een kompas voor het navigeren van het ontwikkelingsproces in organisaties. Het helpt de koers bepalen in transitieprocessen en vormt daarvoor een ijkpunt.

  Inhoudsopgave

  NAAR EEN DYNAMISCHE BENADERING VAN MENSEN IN ORGANISATIES 9

  -Organisaties in tijden van wendbaarheid en ontwrichting 9

  -HRM voldoet niet meer 12

  -Op zoek naar nieuwe denkkaders en een andere terminologie 17

  DE WERELD VERANDERT 23

  -De wereld verandert 23

  -Het gedrag van mensen verandert 29

  -Organisaties moeten meeveranderen 35

  -Een permanente staat van transitie 43

  -Jonge (en ook oude) mensen willen het anders 4

  9 -Over verwaarloosde organisaties en andere disfunctionele effecten 58

  -De zoektocht naar nieuwe modellen 63

  -Streven naar schoonheid in organisaties 70

  -Kijken door een esthetische bril 75

  -Schoonheidsdragers en ontwerpprincipes 83

  WAT BETEKENT DAT VOOR ORGANISATIEONTWIKKELAARS? 87

  -Trends in HRM 87

  -Ulrich heroverwogen 93

  -Wendbaar werken 98

  -Is het vakmens er ook klaar voor? 104

  -Het belang van opleiding 109

  -Borging van vakmanschap: de herontdekking van de meestergezelrelatie 110

  -Ontwrichtende ontwikkelingen en hardnekkige overtuigingen 111

  -Een paradoxale balanceeract 120

  WEES DE VERANDERING DIE JE WILT ZIEN! 125

  -De Hollandse School van Veranderen 125

  -Permanente organisatie- en leiderschapsontwikkeling 136

  -Organisatieontwikkeling als reis in zeven etappes 143

  -Een zoektocht naar schoonheid 167

  -Aan het werk! 175

  REGISTER 181