Canvas Omgevingsmanagement : Samen goed voorbereid richting stakeholders

Johanneke de Lint - Thijs Kraassenberg - Roelof Benthem

Dit boek is bedoeld voor iedere professional die zijn omgeving serieus neemt. Denk bijvoorbeeld aan een projectleider, programmamanager, procesregisseur, communicatiemanager, kwartiermaker of natuurlijk een omgevingsmanager. Mensen die werken aan een initiatief dat sterk verbonden is met de omgeving.

In tijden van nepnieuws, een gedigitaliseerde samenleving, groeiend wantrouwen in instituties en allerlei bewegingen van onderop ... is er dan nog sprake van een toegevoegde waarde van omgevingsmanagement?

In dit boek werken de auteurs uit op welke manier professioneel omgevingsmanagement juist in deze tijd vorm moet krijgen. Ze doen dit aan de hand van allerlei in het oog springende voorbeelden uit de wereld van de zorg, overheid, energie en de bouw.

'Canvas Omgevingsmanagement' biedt teams en organisaties een praktisch hulpmiddel om het omgevingsmanagement bij de start van een opgave samen in te richten. Met het canvas ben je beter voorbereid op de nieuwe Omgevingswet: het zorgt ervoor dat je gestructureerd met elkaar het gesprek aangaat over de wijze waarop je in jouw project met stakeholders om wilt gaan. Welke verantwoordelijkheden je hiermee aangaat en wat dat betekent voor het verder inrichten van het omgevingsproces.

- Benut elkaars kennis en kunde aan de voorkant en ...
- maak van omgevingsmanagement een samenspel om ...
- vanuit gezamenlijke uitgangspunten te werken en ...
- stakeholders professioneel te betrekken met ...
- als resultaat een opgave die ook van waarde is voor stakeholders.
Inhoudsopgave
Voorwoord
Begrippenlijst

1 Omgevingsmanagement: een vak in ontwikkeling
Canvas Omgevingsmanagement

2 Maatschappelijke trends
Trend 1 – Opkomst tegenstrijdige feiten
Trend 2 – De kracht van sociale media
Trend 3 – Digitalisering van menselijke interactie
Trend 4 – Burgers willen mede-eigenaar zijn
Trend 5 – Steeds meer samenwerking tussen organisaties
Trend 6 – Beroep op zelfredzaamheid wordt groter

3 Zes manieren om een omgeving te beïnvloeden
Verschillende benaderingen
Helaas gaat het ook nog vaak mis

4 Systematisch werken aan overeenstemming
Waarom vertrouwen zo belangrijk is
De vier uitgangspunten van professioneel omgevingsmanagement
Systematisch werken aan overeenstemming
Investeren loont

5 Werken met het canvas
Waarom zou je het canvas gebruiken?
Aan de slag met het canvas
De opbouw van het canvas
Vertragen om te kunnen versnellen

6 Scherp richten
... Kern van de opgave
... Relevante momenten
... Doel
... Belangrijke uitgangspunten

7 Rijk kijken
Omgevingsanalyse
... Context
... Issues
... Stakeholders
... Kansen

8 Bewust doen
... Strategie
... Organisatie

9 De omgevingsprofessional
De drie rollen van de omgevingsprofessional
Jij als omgevingsprofessional
Verantwoordelijkheid
Omgaan met onzekerheid

10 Na het canvas
Praktische vervolgacties
Het canvas als fundament

Noten
Literatuur
De auteurs

ISBN 9789462761889 / Vakmedianet / 2017 / 1ste editie / 148p. / hc /

29,50 € 29.5 EUR 29,50 €

29,50 €

    Deze combinatie bestaat niet.

    Dit boek is bedoeld voor iedere professional die zijn omgeving serieus neemt. Denk bijvoorbeeld aan een projectleider, programmamanager, procesregisseur, communicatiemanager, kwartiermaker of natuurlijk een omgevingsmanager. Mensen die werken aan een initiatief dat sterk verbonden is met de omgeving. In tijden van nepnieuws, een gedigitaliseerde samenleving, groeiend wantrouwen in instituties en allerlei bewegingen van onderop ... is er dan nog sprake van een toegevoegde waarde van omgevingsmanagement? In dit boek werken de auteurs uit op welke manier professioneel omgevingsmanagement juist in deze tijd vorm moet krijgen. Ze doen dit aan de hand van allerlei in het oog springende voorbeelden uit de wereld van de zorg, overheid, energie en de bouw. 'Canvas Omgevingsmanagement' biedt teams en organisaties een praktisch hulpmiddel om het omgevingsmanagement bij de start van een opgave samen in te richten. Met het canvas ben je beter voorbereid op de nieuwe Omgevingswet: het zorgt ervoor dat je gestructureerd met elkaar het gesprek aangaat over de wijze waarop je in jouw project met stakeholders om wilt gaan. Welke verantwoordelijkheden je hiermee aangaat en wat dat betekent voor het verder inrichten van het omgevingsproces. - Benut elkaars kennis en kunde aan de voorkant en ... - maak van omgevingsmanagement een samenspel om ... - vanuit gezamenlijke uitgangspunten te werken en ... - stakeholders professioneel te betrekken met ... - als resultaat een opgave die ook van waarde is voor stakeholders. Inhoudsopgave Voorwoord Begrippenlijst 1 Omgevingsmanagement: een vak in ontwikkeling Canvas Omgevingsmanagement 2 Maatschappelijke trends Trend 1 – Opkomst tegenstrijdige feiten Trend 2 – De kracht van sociale media Trend 3 – Digitalisering van menselijke interactie Trend 4 – Burgers willen mede-eigenaar zijn Trend 5 – Steeds meer samenwerking tussen organisaties Trend 6 – Beroep op zelfredzaamheid wordt groter 3 Zes manieren om een omgeving te beïnvloeden Verschillende benaderingen Helaas gaat het ook nog vaak mis 4 Systematisch werken aan overeenstemming Waarom vertrouwen zo belangrijk is De vier uitgangspunten van professioneel omgevingsmanagement Systematisch werken aan overeenstemming Investeren loont 5 Werken met het canvas Waarom zou je het canvas gebruiken? Aan de slag met het canvas De opbouw van het canvas Vertragen om te kunnen versnellen 6 Scherp richten ... Kern van de opgave ... Relevante momenten ... Doel ... Belangrijke uitgangspunten 7 Rijk kijken Omgevingsanalyse ... Context ... Issues ... Stakeholders ... Kansen 8 Bewust doen ... Strategie ... Organisatie 9 De omgevingsprofessional De drie rollen van de omgevingsprofessional Jij als omgevingsprofessional Verantwoordelijkheid Omgaan met onzekerheid 10 Na het canvas Praktische vervolgacties Het canvas als fundament Noten Literatuur De auteurs