Check-in : Op zoek naar zin en betekenis in bedrijven

Jochanan Eynikel

Een op de drie werknemers vindt zijn werk compleet zinloos. Toch hunkeren we met z'n allen - werkgevers, werknemers en consumenten - naar purpose. Onze economie is op zoek naar betekenis. De vraag is hoe bedrijven daar een rol in kunnen spelen.

ISBN 9789401466592 / LannooCampus / 220 / 1ste editie / 184p. / pb /

16,95 € 16.95 EUR 16,95 €

16,95 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  Zin geven aan je werk en organisatie, hoe pak je dat aan?

  - Kan een bedrijf een bron van betekenis zijn?

  - Hoe evolueren we van bullshitjobs naar vervullende jobs?

  - Levert het op om als bedrijf te investeren in persoonlijke zingeving?

  Een op de drie werknemers vindt zijn werk compleet zinloos. Toch hunkeren we met z'n allen - werkgevers, werknemers en consumenten - naar purpose. Onze economie is op zoek naar betekenis. De vraag is hoe bedrijven daar een rol in kunnen spelen.

  Check-In toont hoe de weg naar een betekenisvolle economie niet loopt langs grote woorden of dure missieverklaringen, maar langs persoonlijke ervaringen. Zinvol werk vraagt een persoonlijke check-in bij het wat, wie en waarom van organisaties.

  Vanuit onderzoek naar wat leven en werk zinvol maakt, reikt Jochanan Eynikel bouwstenen en enkele methodische stappen aan die organisaties kunnen helpen om hun zingevend kapitaal te versterken.

  De check-ins van bedrijfsleiders geven concreet gestalte aan die methode.

  Inhoudsopgave

  MIJN CHECK-IN 9

  DEEL I BEDRIJF ZKT. BETEKENIS 19

  1 Komt een man bij de dokter 21

  2 Signalen van betekenis 25

  The shift to meaning 25 Het waarom van werk 29

  Betekenis in tijden van bits en bots 35

  De opkomst van de betekeniseconomie 41

  3 Meer dan spirituele windowdressing 45

  4 Het check-inmoment 51

  DEEL II DE ECONOMIE VAN GOED EN KWAAD 59

  1 De oorspronkelijke betekeniseconomie 61

  Economie als religie 64

  2 De Grote Ontkoppeling: de verlichting 71

  Greed is good 71

  De geboorte van de homo economicus 74

  De schaduw van de verlichting 76

  3 Een ethisch elan 83 Meerwaarde voor meerderen 83

  Kostbare signalen 87

  DEEL III BEDRIJVEN ALS ZINGEVERS 93

  1 The meaning of meaning: wat geeft mensen zin? 95

  Coherentie 98 Purpose of een hoger doel 98

  Inherente waarde 99

  Zin verbindt 100 2

  Bullshitbanen 103

  Ik doe, dus ik ben 111

  3 Bouwen aan betekenis 117

  Hoe werkt zinvol werk? 118

  Persoon, job, doel en groep 120

  4 De winst van waarden 129

  DEEL IV SPIRITUEEL KAPITAAL 133

  1 De onderstroom 135

  Bedrijfsspiritualiteit 136

  De kracht van verhalen 141

  2 Een duik in de diepte 147

  Stap #1 Persoonlijke check-in 150

  Stap #2 Mijn verhaal in de organisatie 154

  Stap #3 Op zoek naar ons verhaal 156

  Stap #4 Van betekenis naar bezieling 158

  3 En nu jij 163

  CHECK-OUT 169

  NAWOORD 171

  REFERENTIES EN LITERATUUR 174

  EINDNOTEN 180

  Over de auteur : 

  Jochanan Eynikel is businessfilosoof in de denktank van ETION., het forum voor geëngageerd ondernemen. Hij werkt er als onderzoeker, schrijver en spreker over thema's op het raakvlak van ethiek, economie en zingeving. Eerder schreef hij "Robot aan het stuur" dat in 2018 de shortlist haalde van Managementboek van het Jaar.