Coachen op prestatie en resultaat : Praktijkgids voor het sturen op effectieve prestaties

Lolle Schakel - Nico Smid - Noortje Verstappen - Martijn van der Woude

Dit boek gaat over het coachen van medewerkers bij het realiseren van prestaties. Het geeft concrete handvatten voor het vormgeven van performance management in lijn met de strategie van de organisatie.

ISBN 9789080698024 / PiCompany / 2007 / 4de editie / 160p. / pb /

53,95 € 53.95 EUR 53,95 €

53,95 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  Een manager kan op de volgende twee manieren sturen op het realiseren van resultaten door uw medewerkers:

  1. Rechtstreeks afspraken met hen maken over het realiseren van prestaties.

  2. Medewerkers helpen om gedrag te ontwikkelen dat hen ondersteunt bij het realiseren van prestaties.

  Dit boek geeft concrete handvatten voor het vormgeven van performance management in lijn met de strategie van uw organisatie. Er staat een groot aantal voorbeelden in van concrete prestatiematen uit de adviespraktijk van PiMedia waarover u afspraken kunt maken en het beschrijft de gespreksmodellen die daarbij horen. Tenslotte vindt u er concrete richtlijnen in om geleverde prestaties ook effectief te beoordelen en te belonen.

  Naast dit boek heeft PiMedia ook een ander boek gepubliceerd, dat op het tweede onderwerp ingaat: het ontwikkelen van resultaatgericht gedrag (getiteld: 'Coachen op gedrag en resultaat'). Beide boeken zijn goed afzonderlijk te lezen. Zij vormen echter wel elk één kant van dezelfde medaille die 'performance management' heet. In combinatie helpen ze u niet alleen om heldere prestatieafspraken te maken, maar ook om uw medewerkers zo te ontwikkelen dat ze die afspraken met succes kunnen realiseren.

  Inhoudsopgave Vooraf: een leeswijzer

  1. Organisatieresultaat door resultaten van medewerkers

  2. Resultaatgebieden, prestatiematen en normen: definities en keuzes

  3. Resultaatgebieden en prestatiematen: uitwerking en -beoordeling

  4. Beloning: voor wat hoort wat

  Bijlagen 1. Resultaatgebieden 2. Competenties 3. Gespreksformats 4. Instrumenten 5. Time for talent