Coachend Leiderschap

Theo Wijnen

In dit boek wordt een beschrijving gegeven van het algemeen kader van coachend leiderschap met als kern de persoons- en taakgerichte coaching van de medewerker.

ISBN 9782509011602 / Politeia / 2011 / 4de editie / 208p. / pb /

29,00 € 29.0 EUR 29,00 €

29,00 €

    Deze combinatie bestaat niet.

    De pocket Coachend leiderschap maakt deel uit van de reeks Professionele Vaardigheden. In deze pocket wordt een beschrijving gegeven van het algemeen kader van coachend leiderschap met als kern de persoons- en taakgerichte coaching van de medewerker.

    In deze vierde herziene editie komen heel wat inhoudelijke vernieuwingen aan bod. De auteur bekijkt wat noodzakelijk is binnen de organisatie om persoonsgerichte coaching op een adequate wijze te ontwikkelen en in te voeren: op organisatorisch-structureel vlak en wat betreft condities m.b.t. verdere competentieontwikkeling. Tevens gaat de pocket in op het aspect van vertrouwen versus wantrouwen in de werkrelatie tussen de coach en de medewerker.

    Binnen het situationeel leiderschap zoomt de pocket in op het resultaatgericht en transformationeel leiderschap met aandacht voor de aspecten van sturing versus ruimte geven aan de medewerker. Tevens wordt er kort ingegaan op de vier strategieën van positief leiderschap. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid zijn aspecten die niet mogen onderschat worden en dus veel aandacht krijgen in dit boek.

    Verder is er aandacht voor de vijf functies van visieontwikkeling en toepassing, voor interactieve interventies in het kader van cultuurbeïnvloeding en -verandering, voor de methodiek van het 'doelencontinuüm' wanneer het gaat over het formuleren van doelen in functie van een effectief coachings- en motivatieprogramma.