Coaching: It takes 2 to tango : een afstemmingsmethode

Joop van den Beuken - Jacqueline Bustraan

Coaching gaat wel eens de mist in doordat de coach onvoldoende aandacht besteed heeft aan de afstemming van zichzelf op de gecoachte. In dit boek presenteren de auteurs een afstemmethode waarmee bij elke coachingsrelatie de juiste afstemming kan bereikt worden.

ISBN 9789024417070 / Nelissen / 2005 / 1ste editie / 141p. / pb /

19,30 € 19.3 EUR 19,30 €

19,30 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  Afstemmen bij coaching, het centrale onderwerp van dit boek, vindt plaats wanneer beide partijen geïnteresseerd zijn in het verkennen van de samenwerking en zicht willen krijgen op de kans dat die samenwerking resultaat oplevert:

  'it takes two to tango!' De auteurs geven antwoord op de vraag hoe men die afstemming in de praktijk van het coachen kan realiseren.

  De afstemmingsmethode die zij presenteren, biedt een nieuwe aanpak om de afstemming met de gecoachte op een actieve en professionele manier in beeld te krijgen.

  Daarbij gaat het om afstemming op drie dimensies, die we aanduiden met de letters IPM. De I staat voor de intenties van waaruit beiden aan coaching beginnen, de P voor de afstemming tussen de persoon van coach en gecoachte en de M voor de match tussen wat iemand zegt en daadwerkelijk doet.

  Het eerste deel beschrijft hoe men de afstemming kan realiseren. Achtereenvolgens komen de vier stappen in het afstemmingsproces aan bod. In het tweede, meer op verdieping gerichte deel is plaats voor nadere overwegingen, bronnen en hulpmiddelen. De auteurs richten zich in dit boek op ervaren coaches.

  De methode is echter in meer situaties bruikbaar. Ook adviseurs, studieloopbaanbegeleiders, supervisoren en bijvoorbeeld sportcoaches kunnen de methode toepassen.

  Inhoudsopgave

  Voorwoord Inleiding

  DEEL 1 DE IPM-AFSTEMMETHODE

  1 Stap 1: Start afstemmingsproces (met drie dimensies) Inleiding 1.1 Starten='instellen op' 1.2 De drie dimensies IPM 1.3 Wat doet u bij stap 1?

  2 Stap 2: In gesprek (met vijf afstemmingskwaliteiten) Inleiding 2.1 De vijf afstemmingskwaliteiten 2.2 Wat doet u bij stap 2?

  3 Stap 3: Analyseren (met drie sporen) Inleiding 3.1 De drie sporen 3.2 Wat doet u bij stap 3? 3.3 Dimensies, kwaliteiten, sporen... Wat levert het op?

  4 Stap 4: Afwegen en beslissen (met afstemmingstabel) Inleiding 4.1 Maak zelf de balans op 4.2 Ga in gesprek met de gecoachte 4.3 Trek samen de conclusie over het vervolg 4.4 Afstemmen in het vervolg

  5 Afstemmen begint bij uzelf 5.1 Denkfouten 5.2 Risico's verkeerd inschatten 5.3 De minst en de meest ervaren mensen lopen de risico's 5.4 Te snel een probleem willen oplossen 5.5 Voldoende is ook goed. Waarom we niet altijd de beste oplossing kiezen

  DEEL II VERDIEPING

  6 De pijlers van het boek 6.1 Drie pijlers 6.2 Studies en interviews

  7 Vier 'universele coachingsthema's ' 7.1 Thema 1: Inhoud en deskundigheid 7.2 Thema 2: Levensverhalen, oftewel: de narratieve benadering 7.3 Thema 3: Wat zegt hetgeen mij opvalt nu eigenlijk over mij? Oftewel: het ego 7.4 Thema 4: Systemen

  8 Sporenanalyse: benaderingswijzen en technieken 8.1 Voor alle 3 sporen: mindmapping 8.2 Verbale spoor 8.3 Non-verbale spoor 8.4 Betrekkingenspoor

  9 Het 'relatieaanbod', een nadere beschouwing Inleiding 9.1 De relatie centraal 9.2 Voorbeelden van specifieke coachingsrelatiepatronen in onderwijs en zorg

  10 Kwaliteiten in beeld: een aantal handreikingen 10.1 Coachingskwaliteiten, valkuilen en obstakels 10.2 Zelftoets; hulpmiddel voor extra informatie of u bent afgestemd 10.3 Stramien voor het formuleren van kwaliteiten

  11 Voorbeelden van een coachingskader Inleiding 11.1 Het achterliggende coachingsconcept 11.2 Leerpunten.

  Bijlage: Verkorte versie afstemmingsproces en afstemmingstabel

  Literatuur

  Auteurs