Commitment : De belofte van betrokkenheid en bevlogenheid in organisaties

Gyuri Vergouw

Commitment is een van de krachtigste begrippen uit managementland. Het gaat verder dan passie, bezieling of bevlogenheid: passie is verliefdheid, engagement is een verloving, commitment is een huwelijk.

ISBN 9789024402359 / Boom/Nelissen / 2013 / 1ste editie / 206p. / pb /

25,50 € 25.5 EUR 25,50 €

25,50 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  Commitment is een van de krachtigste begrippen uit managementland.

  Het gaat verder dan passie, bezieling of bevlogenheid: passie is verliefdheid, engagement is een verloving, commitment is een huwelijk.

  Commitment wordt beschouwd als onmisbaar, maar wat is het precies? Zonder goede duiding is het al snel een loos begrip. Hoe krijg je commitment, welke invloed heeft het op de bijdrage die de top, het middenmanagement en de overige medewerkers aan het succes van een organisatie leveren? En hoe kan het worden gestimuleerd binnen organisaties en teams?

  In 'Commitment' wordt op basis van wetenschappelijke beschouwingen, praktijkverhalen en voorbeelden het belang van betrokken en bevlogen leiders en medewerkers geduid. Het boek bevat daarnaast interviews met onder andere een CEO, een museumdirecteur, een bondscoach, een rockster en een hoogleraar.

  Met deze diverse aanpak biedt Gyuri Vergouw veranderaars, ondernemers, managers en medewerkers een gedegen theoretisch kader, heldere inzichten en concrete tips en adviezen voor het vergroten van commitment.

  Inhoudsopgave

  Proloog Waarom commitment van belang is en wat goeroes hierover te zeggen hebben

  1. Commitment, wat is dat? Waarom commitment zo belangrijk is en hoe John F. Kennedy ons helpt dit te begrijpen

  2. Over wetenschap en commitment Kan je verliefd zijn op een organisatie?

  3. De gouden formule: is er commitment voor verandering? Hoe Alice in Wonderland je dwingt keuzes te maken en visie vooral een kwestie van doen is

  4. De vier B's van commitment De belofte van betrokkenheid, bevlogenheid, binding en bezieling

  5. Leiderschap en commitment De invloed van leiders en leiderschap op werksfeer en commitment van medewerkers

  6. Commitment door communicatie Hoe je draagvlak creëert door op de juiste wijze te communiceren

  7. Commitment in teams Hoe jouw team kampioen kan worden en waarom de band met het team sterker is dan met de organisatie

  8. Commitment in internationaal perspectief 'No best way' of 'one best way', that is the question

  9. Persoonlijk commitment Hoeveel Nelson Mandela heb jij in je?

  Epiloog

  Wat is daarop jouw antwoord?

  Over managers, medewerkers en commitment

  Werk aan de winkel

  Over de auteur

  Literatuurlijst