Concurrentiestrategie : Analysemethoden voor bedrijfstakken en industriële concurrentie

Michael Porter

Door welke krachten wordt de concurrentie in een bedrijfstak beheerst? Hoe zullen de concurrenten zich opstellen? Hoe zal de bedrijfstak zich ontwikkelen? Hoe reageren de strategische planners op acties van de concurrenten? Wat is de beste uitgangspositie van het bedrijf op lange termijn? POD

ISBN 9789025404659 / Business Contact / 1992 / 1ste editie / 424p. / pb /

29,95 € 29.95 EUR 29,95 €

29,95 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  Door welke krachten wordt de concurrentie in een bedrijfstak beheerst? Hoe zullen de concurrenten zich opstellen? Hoe zal de bedrijfstak zich ontwikkelen? Hoe reageren de strategische planners op acties van de concurrenten? Wat is de beste uitgangspositie van het bedrijf op lange termijn?

  Michael Porters Concurrentiestrategie is het onbetwiste hoogtepunt van de actuele discussie in het huidige Amerikaanse bedrijfsleven. Het boek snijdt onderwerpen aan die van vitaal belang zijn voor managers en belicht uitvoerig diverse analysetechnieken die leiden tot een beter inzicht in de bedrijfstak en het bedrag van de concurrenten daarbinnen.

  Concurrentiestrategie begint met een uitgebreid overzicht van instrumenten en technieken voor de analyse van welke bedrijfstak of welke groep ccncurrenten dan ook. Daarna worden concurrentiestrategieën onderzocht voor gefragmenteerde en opkomende bedrijfstakken, volgroeide en in betekenis afnemende bedrijfstakken en mondiale bedrijfstakken.

  Stap voor stap verklaart Porter de technieken en instrumenten die managers nodig hebben om met succes een bedrijfstak of individuele concurrent te analyseren. Het laatste deel van het boek geeft analysetechnieken om de belangrijkste strategische beslissingen te kunnen nemen waarvoor bedrijven komen te staan; verticale integratie, ingrijpende capaciteitsuitbreiding, desinvesteringen en penetratie in nieuwe marktgebieden.

  Een bedrijf kan een groot aantal technieken gebruiken bij de analyse van een bedrijfstak en deze vertalen in een effectieve concurrentiestrategie. De structuur van een bedrijfstak wordt gekenmerkt door vijf concurrentiekrachten. Deze krachten worden uitgeoefend door leveranciers, kopers, toetreders, substituten en concurrenten die wedijveren om de gunsten van de consument.

  Samen bepalen ze het winstpotentieel in de desbetreffende bedrijfstak. Een diagnose van de concurrentie in een bedrijfstak, alsmede van de factoren die daaraan ten grondslag liggen, biedt een bedrijf de mogelijkheid om binnen die bedrijfstak zijn sterke en zwakke punten vast te stellen. Op basis hiervan kunnen drie generieke strategieën worden geformuleerd:

  1. De strategie van het kostenleiderschap is erop gericht een algeheel kostenvoordeel te behalen in de bedrijfstak door schaalvoordelen, ervaring, kostenbeheersing, het vermijden van kleinschalige inkopers, enzovoorts.

  2. De tweede generieke strategie is het differentiëren van het productenpakket, waardoor iets gemaakt wordt dat overal in de bedrijfstak als uniek wordt beschouwd.

  3. De derde strategie tenslotte, is de zogenoemde focus. Hierbij streeft een bedrijf er niet naar om de gehele bedrijfstak te bedienen, maar kiest het zorgvuldig bepaalde groepen kopers. De gedachte hierachter is dat men nauw gedefinieerde doelgroepen beter van dienst kan zijn dan de breder opererende concurrenten dat kunnen.

  Het is praktisch onmogelijk meer dan één generieke strategie na te streven. De onderneming die dit probeert raakt tussen wal en schip. Dit zal ten koste gaan van de winstgevendheid en strategische actie is in zo'n situatie dan ook geboden.

  Er moet dan ook een keuze worden gemaakt uit één van de drie generieke strategieën.

  Inhoudsopgave

  Voorwoord Inleiding

  Deel 1 - Algemene analysetechnieken

  1. De structurele analyse van bedrijfstakken

  2. Generieke concurrentiestrategieën

  3. Schema voor concurrentie-analyse

  4. Marktsignalen

  5. Concurrentie-acties

  6. Strategie ten opzichte van kopers en leveranciers

  7. Structurele analyse binnen bedrijfstakken

  8. Bedrijfstakontwikkeling

  Deel 2 - Generieke bedrijfstakomgevingen

  9. Concurrentiestrategie in gefragmenteerde bedrijfstakken

  10. Concurrentiestrategie in opkomende bedrijfstakken

  11. Overgang naar volwassenheid van de bedrijfstak

  12. Concurrentiestrategie in in betekenis afnemende bedrijfstakken

  13. Concurrentie in mondiale bedrijfstakken

  Deel 3 - Strategische beslissingen

  14. De strategische analyse van verticale integratie

  15. Capaciteitsuitbreiding

  16. Toetreding tot nieuwe bedrijfstakken

  Appendix 1 - Portfoliotechnieken bij concurrentie-analyse

  Appendix 2 - Het uitvoeren van een bedrijfsanalyse

  Bibliografie

  Register