Cradle to Cradle afval = voedsel

William McDonough - Michael Braungart

Het huidige milieudenken spoort aan tot 'beperken, hergebruiken en recyclen', ofwel: doe meer met minder om de schade te beperken. Maar dat leidt, zoals chemicus Michael Braungart en architect William McDonough in dit visionaire boek aangeven, alleen maar tot het instandhouden van het productiemodel van 'cradle to grave', dat enorme hoeveelheden afval en vervuiling produceert.

ISBN 9789055945771 / Scriptum / 2007 / 1ste editie / 237p. / pb /

19,99 € 19.990000000000002 EUR 19,99 €

19,99 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  Het huidige milieudenken spoort aan tot 'beperken, hergebruiken en recyclen', ofwel: doe meer met minder om de schade te beperken. Maar dat leidt, zoals chemicus Michael Braungart en architect William McDonough in dit visionaire boek aangeven, alleen maar tot het instandhouden van het productiemodel van 'cradle to grave', dat enorme hoeveelheden afval en vervuiling produceert.

  De visie van Braungart en McDonough klinkt provocerend: 'We moeten niet minder consumeren, maar juist meer.' Dat kan. Als we ophouden met het maken van 'minder slechte' producten en uitsluitend nog intelligente producten ontwerpen, gemaakt van materialen die we steeds weer kunnen teruggeven aan technische of biologische kringlopen.

  Met dit grondbeginsel als richtlijn leggen de auteurs uit hoe dingen van meet af aan kunnen worden ontworpen. Puttend uit hun ervaringen met het (her)ontwerpen van producten voor grote opdrachtgevers als Ford, Unilever, Nike, Herman Miller, BP en Rohner Textil bouwen Braungart en McDonough een revolutionaire argumentatie op om eco-effectiviteit in de praktijk te brengen.

  Inhoudsopgave

  Inleiding Een nieuwe industriële revolutie

  Hoofdstuk 1 Een kwestie van ontwerp

  Hoofdstuk 2 Waarom 'minder slecht' niet goed is

  Hoofdstuk 3 Eco-effectiviteit

  Hoofdstuk 4 Afval = voedsel

  Hoofdstuk 5 Respect voor diversiteit

  Hoofdstuk 6 Eco-effectiviteit in praktijk brengen