Crisis bij hulpdiensten

Bert Brugghemans

Een noodsituatie komt steeds onverwachts. Hulpdiensten en overheden moeten snel en efficiënt reageren. Maar wat is er nodig om tijdens een crisis goed te reageren? Hoe kan samenwerking tussen verschillende disciplines en instanties vlot verlopen? Zijn de huidige structuren, na o.a. de recente brandweerhervorming, in staat om hun verantwoordelijkheid te nemen?

ISBN 9789048622801 / die Keure / 2020 / 1ste editie / 138p. / pb /

25,00 € 25.0 EUR 25,00 €

25,00 €

  Deze combinatie bestaat niet.

  Een noodsituatie komt steeds onverwachts. Hulpdiensten en overheden moeten snel en efficiënt reageren. Maar wat is er nodig om tijdens een crisis goed te reageren? Hoe kan samenwerking tussen verschillende disciplines en instanties vlot verlopen? Zijn de huidige structuren, na o.a. de recente brandweerhervorming, in staat om hun verantwoordelijkheid te nemen?

  In het kader van verschillende eindwerken binnen de opleiding Rampenmanagement onderzochten de auteurs van ‘Crisis bij de Hulpdiensten’ verschillende facetten van het Belgische crisislandschap.

  De auteurs schetsen, elk vanuit hun eigen invalshoek, de randvoorwaarden voor een slagkrachtige organisatie. Wat is er nodig om tijdens een crisis goed te reageren? Hoe ziet de ideale commandostructuur eruit bij grootschalige incidenten? Biedt het KB Noodplanning voldoende houvast voor gemeenten om te reageren? Wat is het belang van informatiemanagement in crisissituaties? Hoe kan de overheid zich beter organiseren op het vlak van noodsituatiemanagement?

  Een samenvatting van hun bevindingen vindt u in dit boek. Met een kritische blik analyseren ze de huidige situatie en formuleren ze actiepunten voor de toekomst.

  Kortom: Crisis bij de hulpdiensten zorgt voor een frisse kijk op het noodsituatiemanagement in België en zorgt ervoor dat het debat over de toekomst ervan geopend is.

  Inhoudsopgave :

  Inleiding

  Voorwoord:

  Jaren van crisis in België (Chris Addiers)

  Afkortingenlijst

  Tien succesfactoren om naar een slagkrachtige Crisisorganisatie te groeien (Frank Maertens)

  Naar een commandostructuur bij grootschalige inzet (Dimi Vercammen)

  KB Noodplanning: structuur in de chaos voor gemeentelijke rampensituaties? (Marc De Langhe)

  Informatiemanagement bij crisissituaties: de impact van informatievoorziening in de CP-Ops (Bert Brugghemans, Koen Milis en Bartel Van de Walle)

  Noodsituatiemanagement in België: hoe de coördinerende en/of ondersteunende overheidsactoren verbeteren? (Matthijs Dedier en Reinhardt Vandenbussche)

  Beschouwende conclusie: over leren gesproken… (Menno Van Duin)

  Bijlage - koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen (B.S. 15.III.2006)