Digitale Didactiek : de elektronische leeromgeving als krachtig hulpmiddel bij competentieleren

Awouters - Schuer Valere - Jan

ICT is niet meer weg te denken uit de moderne onderwijspraktijk. Het gebruik van multimediale leermiddelen zoals de pc, cd-roms, PowerPoint-presentaties enz. wordt in nagenoeg alle leerplannen aanbevolen. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze vlot overweg kunnen met het internet als bron van informatie en communicatie. Vanuit de praktijk wordt echter aangevoeld dat de rol van de leraar in deze vernieuwde onderwijssituatie niet vanzelfsprekend is. Hoe kunt u ICT didactisch verantwoord en met educatieve meerwaarde integreren in de lessen? Hoe maakt u van de leerlingen kritische internetgebruikers? En in welke mate kan een elektronische leeromgeving de lessen verrijken en ondersteunen?

ISBN : 9789045544055 / / 2005 / editie

27,75 € 27.75 EUR 27,75 €

27,75 €

    Deze combinatie bestaat niet.

    Met Digitale didactiek. De elektronische leeromgeving als krachtig hulpmiddel bij competentieleren richten Valère Awouters en Jan Schuer zich naar studenten lerarenopleiding en leerkrachten die ‘competent’ willen worden in de digitale didactiek. Daarbij kozen ze voor een leer- en werkboek dat actief leren toelaat. Het boek is opgevat als een geheel van vijftien werksessies, waarin dertig te realiseren doelstellingen omvat zijn. De theoretische toelichtingen zijn functioneel en worden aangevuld met praktijkvoorbeelden. Elke werksessie bevat een aantal concrete reflectie- of zoekopdrachten. Het boek wordt ondersteund door de website www.digitaledidactiek.be waar de gebruikers van het boek hun ervaringen als ‘digitale didactici’ kunnen uitwisselen op het communicatieforum. Valère Awouters is in het dagelijks leven docent aan de Katholieke Hogeschool Limburg (departement lerarenopleiding). Hij is houder van het diploma ‘Certificate Masters eLearning Multimedia and Consultancy’ van de Sheffield Hallam University (VK). Daarnaast is hij pedagogisch begeleider Informatica voor het Bisdom Hasselt Jan Schuer is gedurende vier jaar docent geweest aan de Katholieke Hogeschool Limburg (departement lerarenopleiding). Hij is ontwerper van Smartschool en oprichter en zaakvoerder van Smartbit BVBA, het bedrijf achter Smartschool.