Klapschaatsen in management

Chris Snijders - Frits Tazelaar

Een tegendraads boek met een verrassend nieuwe kijk op de managementpraktijk. Nieuw voor de onderhavige terreinen van management is in ieder geval óók dat de auteurs hun analyses niet louter op casuïstiek, maar op zeer uitgebreide kwantitatieve gegevens baseren. Zij bestudeerden duizenden transacties tussen honderden organisaties en legden duizenden concrete business cases ter beoordeling voor aan managers.

ISBN : 9789077983430 / Quist / 2009 / 1ste / 336p / pb /€29.95 / nu €10.00 (zo lang de voorraad strekt

10,00 € 10.0 EUR 10,00 €

10,00 €

    Deze combinatie bestaat niet.

    De auteurs zijn beiden hoogleraar: Chris Snijders aan de Technische Universiteit Eindhoven en Frits Tazelaar aan de Universiteit Utrecht. Met een omvangrijke multidisciplinair samengestelde onderzoeksgroep verrichtten zij de afgelopen vijftien jaar grootschalig empirisch onderzoek op het terrein van samenwerking en het management van transacties en relaties tussen bedrijven, onder meer op het terrein van inkoopmanagement, facilitymanagement en het management van R&D-allianties. Mede op basis daarvan maken zij werk van de ontmaskering van een groot aantal hardnekkige mythes in managementland. Met een verwijzing naar fundamenteel en toegepast onderzoek uit de economie, sociologie en psychologie voorzien zij bovendien in verklaringen voor de geconstateerde verschillen tussen feit en fictie en geven ze oplossingen en concrete suggesties voor de verbetering van de kwaliteit van professioneel management. 'Klapschaatsen in management' geeft de vertaling van hun wetenschappelijke werk naar de professionele managementpraktijk. Aan hun analyses, beschrijvingen en verklaringen verbinden zij concrete oplossingen. Die wijzen allemaal in dezelfde richting: terwijl mensen-in-het-algemeen, en zeker ook managers, bijzonder feilbaar zijn in hun oordeel en beslissingen en op dit punt vaak aan zelfoverschatting lijden, kunnen die inschattingen, beoordelingen en beslissingen in de dagelijkse praktijk beduidend verbeteren als systematisch gebruik gemaakt wordt van computergestuurde instrumenten en innovatieve decision support tools. Dit boek laat u niet alleen zien waarom dat zo is, maar ook hoe dit zich in de praktijk laat uitwerken. Voor topmanagers, innovatieve managers-van-morgen, leidinggevenden en werkenden in inkoop, facilitaire dienstverlening, logistiek, R&D, consultants en interim-managers. Ook voor young professionals en studenten bedrijfskunde, economie, management & organisatie, sociologie, psychologie en toegepaste besliskunde.