Mens en organisatie

Dries Berings - Trui Steen - Styn Grieten

Deze publicatie is een inleidend werk dat de lezer laat kennismaken met diverse denkbeelden over mens en organisatie . Dit gebeurt vanuit drie niveaus : het individ, de groep en de organisatie. De spanning tussen mens en organisatie is een thema dat elke medewerker, elke manager, elke toekomstige werknemer aangaat.

ISBN : 9789045536514 / De Boeck / 2011 / 3de editie

33,50 € 33.5 EUR 33,50 €

33,50 €

    Deze combinatie bestaat niet.

    Het zoeken naar passende antwoorden op de inherente en onvermijdelijke spanningen tussen mens en organisatie houdt zowel de ‘reflective practitioner’ als de wetenschapper bezig. Beiden komen steeds meer tot het inzicht dat niet alle tegenstellingen en spanningen kunnen worden opgelost. Het komt erop aan te leren omgaan met concurrerende waarden en blijvend te streven naar werkbare dynamische evenwichten. Dat wetenschappers en docenten hiervoor kant-en-klare recepten kunnen bedenken is een illusie die al lang achterhaald is. Kennismaken met diverse denkbeelden, perspectieven, analyses, kritieken, onderzoeksresultaten en praktijkvoorbeelden kan wel bijdragen tot een rijkere kijk en een kwaliteitsvollere dialoog over mens en organisatie. Mens en organisatie wil hiertoe een bijdrage leveren. Thema's die aan bod komen: - motivatie en leiderschap - welbevinden op het werk - personeelstevredenheid en stress - het groepsperspectief - samenwerken en communiceren - de organisatie in haar geheel - organisatiestructuur - organisatiecultuur - organisatieverandering Dries Berings behaalde in 1983 zijn licentiaatdiploma in de Psychologische en pedagogische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Gent. Daarna bouwde hij een loopbaan uit als onderzoeker en docent. Recent deed hij, in samenwerking met het Centrum voor Organisatie- en Personeelspsychologie (K.U.Leuven), een onderzoek naar de ontwikkelingskansen van kwaliteitszorg in het hogescholenonderwijs. Op basis daarvan behaalde hij in 2001 de titel van doctor in de Psychologische wetenschappen. Hij doceerde onder andere het vak 'Algemene en arbeidspsychologie' en sinds kort het vak 'Mens en organisatie' aan de Europese Hogeschool Brussel (EHSAL). Trui Steen is handelsingenieur (K.U.Leuven, 1993) en licentiaat in de sociologie (UGent, 1995). Ze behaalde in 2000 de titel van doctor in de Sociale wetenschappen met een onderzoek naar hervormingen van het personeelsmanagement in de Vlaamse gemeenten. Sinds 1995 is ze verbonden aan het Instituut voor de Overheid, K.U.Leuven. Bovendien is ze medecoördinator van vormingsprogramma's voor ambtenaren, zoals het Public Management Programme, een leersabbat voor federale ambtenaren. Momenteel doceert ze internationaal vergelijkende bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.