Ondernemen natuurlijk! De ondernemersnatuurwetten van Wagtmans & Van Dijk

Max Herold

Het boek behandelt de ondernemers-natuurwetten van de bekende ex-sportman Rini Wagtmans, die na zijn sportcarrière een bijzonder succesvol ondernemer werd, en Hendrik van Dijk. De laatste is een ondernemer uit het Brabantse Gemert, groot geworden in het werken met isolatiestoffen en duurzaam bouwen. Er is sprake van enkele basiswetten die zowel in een snelle internetwereld als elders, altijd opgeld doen. Het zijn inzichten die bijdragen aan een ondernemender, innovatiever en duurzamer Nederland.

ISBN : 9789081202220 / Managementissues / 2008 / editie

19,95 € 19.95 EUR 19,95 €

19,95 €

    Deze combinatie bestaat niet.

    Het boek behandelt de ondernemers-natuurwetten van de bekende ex-sportman Rini Wagtmans, die na zijn sportcarrière een bijzonder succesvol ondernemer werd, en Hendrik van Dijk. De laatste is een ondernemer uit het Brabantse Gemert, groot geworden in het werken met isolatiestoffen en duurzaam bouwen. Er is sprake van enkele basiswetten die zowel in een snelle internetwereld als elders, altijd opgeld doen. Het zijn inzichten die bijdragen aan een ondernemender, innovatiever en duurzamer Nederland. Ben Woldring levert belangrijke kennisbijdrage aan ondernemerschap. Net drieentwintig jaar oud is hij. Ben Woldring uit Usquert. Toch heeft hij al tien jaar ondernemerservaring als succesvol internetondernemer. Zo succesvol zelfs dat de vraag werd gesteld of niet meer mensen hun voordeel konden doen van diens opgedane kennis en inzichten. De bereidheid van Ben hiertoe heeft gemaakt dat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het recentelijk verschenen boek Ondernemen natuurlijk! van Max Herold. Ben heeft de ondernemerswetten van Wagtmans & Van Dijk aangevuld met zeer interessante tips en verdere verdiepingen waarom bepaalde wetmatigheden óók in de internetwereld werken. Naast de constatering dat Ben in essentie overeenkomstig Wagtmans en Van Dijk denkt en handelt, kwam uit de gesprekken met hem een ontwikkelingsmodel naar voren, dat de moeite van het onthouden waard is als het gaat ondernemerschap: pionierend pre-ondernemerschap, betaald ondernemerschap en missiegedreven ondernemerschap. De ervaringen van deze drie ondernemers blijken bovendien een invulling te geven aan het macro-economische denken van de bekende milieu-econoom Roefie Hueting. Tussen al deze wetenswaardigheden door stimuleert het boek je met talloze praktische voorbeelden hoe eigen talenten te vinden en om te zetten in ondernemersproducten, rekening houdend met een cruciale wet die zegt: een product slaagt altijd als het én het probleem van de klant oplost én de gemeenschap én de natuur dient. Het boek stimuleert je om als ondernemer te denken en te handelen. Dit mede met dank aan Ben Woldring.