Op de ladder door het glazen plafond : Dagelijkse tips en trucs voor vrouwen op het werk

Silke Foth

Veel vrouwen zijn onzeker ten aanzien van sommige aspecten van hun werk, en ten onrechte denken ze dat ze een persoonlijk ‘probleem’ hebben, terwijl het meer een functioneel of bedrijfsinherent probleem is. De auteur beschrijft in vijf heldere hoofdstukken een aantal basisscenario’s voor gesprekken en vergaderingen, besluitvorming, omgang met dwarsliggers en beter inzicht in eigen positie.

ISBN : 9789047003014 / Business Contact / 2006 / 1ste editie

19,90 € 19.900000000000002 EUR 19,90 €

19,90 €

    Deze combinatie bestaat niet.

    Er is al veel gezegd en geschreven over de rol van vrouwen in het bedrijfsleven en ook dit boek zal niet het laatste boek over dit onderwerp zijn. Wel is dit een van de meest praktijkgerichte: de auteur beschrijft in vijf heldere hoofdstukken een aantal basisscenario's voor gesprekken en vergaderingen, besluitvorming, omgang met dwarsliggers en beter inzicht in de eigen positie. De achterliggende gedachte is dat veel vrouwen onzeker zijn ten aanzien van sommige aspecten van hun werk en ten onrecht denken dat ze een persoonlijk 'probleem' hebben, terwijl het meer een functioneel of bedrijfsinherent probleem is. Zo kan een 'nette instelling' van vrouwen al snel uitgelegd worden als lievemeisjesgedrag door mannelijke collega's; maar wat er in feite speelt is een verschil in waardenopvatting. Dat zou dan onderwerp van gesprek moeten worden. Silke Foth levert met dit boek veel stof tot nadenken en discussie en biedt aan hen die moeite hebben met werksituaties, op welke trede van de ladder ook, de eerste instrumenten om er slagvaardig op af te stappen. Inhoudsopgave Deel I: Sterkterituelen 2 Ladies' network Old boys' network Als lady in een old boys' network De maffia is er niets bij Bezoek je eigen netwerk Netwerken De standaarduitvluchten Werk en waarden Ga gerichte allianties aan met mannen Bouw zelf een mannennetwerk op Je voordelen als vrouw 3 Vrouwen hebben vrouwelijke mentoren nodig Wat goed is voor Hans, is niet goed voor Hanna Het vadercomplex Vader saboteert dochter Vrouwen hebben vrouwen nodig Waarom veel vrouwen een vader nodig hebben De externe vrouwelijke mentor Mentoring is essentieel De man als noodoplossing Het kleine verschil 4 Het amazoneritueel Vrouwen gaan ten onder aan succes Aanpassen helpt niet Blijf bij je stam De scheiding der geslachten Praktijkervaringen Vrouwen ontspannen zich alleen bij andere vrouwen De vrouwentafel Trotse amazones Deel II: Taalrituelen 5 Meetingrituelen Het hielenlikkerritueel De rituele beloning Het charmeritueel De transfer vanuit het privé-leven Vrouwen en zelfpromotie Vrouwen werken, mannen laten werken Hoe belangrijk ben je voor jezelf? Het bètadierritueel Weerzin helpt niet echt Het ritueel van het links laten liggen Wat er achter de offerrituelen schuilgaat 6 Het ja-maarritueel Mannen spreken vrouwen tegen Waarom vrouwen geen waardering krijgen Kennis beschermt Zo doe je mee Zorg dat je waardering krijgt Gedelegeerde tegenspraak De frustratie van de vrouw Mannen spelen met vrouwen Een kwestie van instelling 7 Het feedbackritueel Mannen zijn rituele opscheppers Waarom zet je je licht onder de korenmaat? De juiste zinnen in het achterhoofd Een succesdagboek Salarisverhoging misschien? Geef geritualiseerde feedback Zelfpromotie voor verlegen mensen De formulering 8 Het nee-bedanktritueel Allergisch voor complimenten Zeg dankjewel! Het ritueel voor gevorderden  9 Het moederritueel De rituele taal van mannen De tol van onwetendheid Vrouwen praten in bedekte termen Word geen sergeant-majoor! Wat moeder zegt De versie voor professionals Als je wordt uitgedaagd Mannen praten anders, vrouwen ook Spreek je mannentaal? Het twee-orenritueel Zoals je anderen behandelt, behandel je jezelf 10 Vrouwen aller landen - schep op! Als mannen van leer trekken Het opschepperritueel Speel het spel volgens de regels Deel III: Rituelenmanagement 11 Rituelen regelen lidmaatschap Je kunt het zo gek niet bedenken of er zit systeem in Het ritueel bepaalt wie erbij hoort en wie niet Als rituelen geschiedenis schrijven Rituelen zijn als landmijnen 12 Rituelen regelen de rangorde Het ritueel waarborgt de positie Alleen de leidinggevende mag leiderschapsrituelen uitvoeren De machtsparadox Leiderschapsrituelen voor de vrouwelijke leider Het delegatieritueel Wie delegeert, wordt erkend 13 Rituelen regelen loyaliteit Verraden en verkocht Het ritueel is sterker dan het huwelijk Loyaliteit aan rituelen is onzichtbaar 14 Rituelen regelen de balans De balansfunctie van rituelen Het oppermoederritueel Hoe een vrouw ondankbare blagen voortbrengt Nemen is net zo belangrijk als geven Hoe nemen in zijn werk gaat De genezen oppermoeder 15 Vrouwen horen er niet bij Rituelen hebben een systeem Vrouwen in het bedrijfsleven zijn eenzaam Het schuine-moppenritueel Als vrouw leven met de buitensluiting Hier hoor je erbij Concurrentie onder vrouwen 16 Mannen accepteren geen vrouwelijke leidinggevende Mannenrituelen die je positie betwisten Het rangritueel 'ik ben de betere leidinggevende!' Hoe vrouwen op rangrituelen reageren Wie erkenning wil, moet zich uitspreken Sommige mannen zijn echte hardnekkige gevallen De paradoxale interventie De stoelendans 17 Mannen steunen mannen Verwacht geen collegialiteit van mannelijke collega's Vrouwen krijgen de rotklussen Mannelijke loyaliteit en andere teleurstellingen Bevrijd je van de loyaliteitsillusie! De verloren strijd om de loyaliteit van mannen Wat een vrouw daarvan leert Leven met uitzonderingen 18 Vrouwen presteren het dubbele en verdienen de helft Rituele onrechtvaardigheid Het bewijsritueel Het dubbele-moraalritueel Rituele vergissingen Als vrouwen de onbalans handhaven Evenwicht ontstaat niet vanzelf Vrouwen durven dat niet? Let op redelijkheid! Geef niet meer dan je als tegenprestatie mag verwachten! Deel IV: Sabotagerituelen 19 Het ondermijningsritueel Wie zich weert, leeft verkeerd De verkeerde manier: een draai om de oren Het moederritueel in dienst van het herstel van de rangorde Tips voor het moederritueel De vrouw staat rechts Moeten vrouwen mannelijke leidinggevenden ondermijnen? 20 Het kantoorslaafritueel Vrouwen krijgen de rotklusjes Wat doet de slavin? Wie zich niet weert Slavenhouders weren zich Balans als versterker 21 Mannen zijn als eenrichtingswegen Waarom geven mannen niets terug? Wat mannen onder redelijk verstaan Gepast is datgene wat je als gepast ervaart Deel V: Het succesritueel 22 De vrouwelijke weg Moeders in zaken? Het alternatief voor het ellebogenprincipe Rituelen van leidinggevenden vergeleken Wat betekent authentiek? Ontdek je authenticiteit Nawoord Literatuur