Oplossingsgericht management & coaching: simpel werkt het best

Louis Cauffman

De auteur werpt een frisse blik op de bestaande managementmodellen. Hij behandelt 10 pijlers van oplossingsgericht management en reikt onmiddellijk bruikbare instrumenten aan zoals de flowchart en de zevenstappendans. De vele praktijkvoorbeelden blijven boeien en helpen om meteen de stap te zetten naar de eigen werksfeer.

ISBN : 9789047300038 / / 2007 / 3de editie

36,00 € 36.0 EUR 36,00 €

36,00 €

    Deze combinatie bestaat niet.

    De auteur werpt een frisse blik op de bestaande managementmodellen. Hij behandelt 10 pijlers van oplossingsgericht management en reikt onmiddellijk bruikbare instrumenten aan zoals de flowchart en de zevenstappendans. De vele praktijkvoorbeelden blijven boeien en helpen om meteen de stap te zetten naar de eigen werksfeer Probleemgeoriënteerde managers werken vanuit de vraag: wat gaat er mis, wat werkt niet en hoe komt dat? Oplossingsgerichte managers vragen zich daarentegen af: wat gaat er goed? Wat werkt ondanks de problemen nog wel? De auteur laat zien hoe effectief het is om problemen juist vanuit de oplossingen niet vanuit het probleem zelf te benaderen. Vanuit de basishouding van het oplossingsgerichte denken, krijgt de lezer praktische handvatten aangereikt om sturend leidersschap en ondersteunend coachen zo in balans te brengen dat je als manager optimaal functioneert. Oplossingsgericht management & coaching werpt een frisse blik op bestaande managementmodellen. Het behandelt de tien pijlers van oplossingsgericht management en reikt onmiddellijk bruikbare instrumenten aan zoals de flowchart en de zevenstappendans. De vele praktijkvoorbeelden blijven boeien en helpen om meteen de vertaling te maken naar de eigen werksfeer. Inhoudsopgave Inleiding: hebben wij echt nog een boek over management nodig? 1. Op de schouders van reuzen 1.1 Het oorzaak-gevolgmodel 1.1.1 De appel die op Newtons hoofd viel 1.1.2 Voor- en nadelen van het oorzaak-gevolgmodel 1.2 Het problem solving model 1.3 Het oplossingsgerichte model 2. De tien pijlers van oplossingsgericht management 2.1 Oplossingen, oplossingen, oplossingen 2.2 Oplossingen behoren tot een andere wereld dan problemen 2.3 Aandacht voor uitzonderingen 2.4 De zoektocht naar resources, hulpmiddelen 2.4.1 Schuilplaatsen van hulpmiddelen 2.4.2 Wat doen we met hulpmiddelen? 2.5 Alles heeft een eigen plek 2.5.1 Niet in het luchtledige 2.5.2 De actieve techniek 2.6 Oplossingsgerichte taal 2.7 De blik strak op de toekomst 2.8 Co-creativiteit 2.9 Bescheidenheid 2.10 Transcontinuïteit 2.10.1 Natuurlijke systemen 2.10.2 Veranderingsgerichte systemen 2.10.3 Dynamische dans van stabiliteit en verandering 3. Zes wonderbare instrumenten 3.1 De mirakelvraag 3.1.1 Protocol van de mirakelvraag 3.1.2 Het nut van de mirakelvraag 3.1.3 Concrete aandachtspunten 3.1.4 Het belang van details 3.1.5 De mirakelvraag is voor iedereen 3.2 Het gebruik van de tienpuntsschaal 3.2.1 Protocol bij het gebruik van schalen 3.2.2 Cijfers zijn metaforen 3.2.3 Tienpuntsschalen zijn voor iedereen 3.2.4 Aandachtspunten 3.2.5 De reeks van schalen is oneindig 3.2.6 Oplossingsgericht taalgebruik bij de schalen 3.2.7 Coping-vragen 3.3 Yes-setting 3.4 De gave van het compliment 3.4.1 Complimenteren is iets anders dan vleien 3.4.2 Een verwaarloosde vaardigheid 3.4.3 Voorwaarden voor het complimenteren 3.5 Het verwerven van een mandaat 3.5.1 Twee soorten mandaat 3.5.2 Hoe vergroten we het circulaire mandaat? 3.6 Doelen formuleren 3.6.1 Grote dromen, kleine stappen 3.6.2 Doelstellingen en mandaat: een Siamese tweeling 3.6.3 Het belang van oplossingsgerichte doelstellingen 3.6.4 Basisvoorwaarden 3.6.5 Wat zijn nuttige doelstellingen? 3.6.6 Checklist voor nuttige doelstellingen 3.6.7 Het oplossingsgericht formuleren van doelstellingen 4. Het kompas 4.1 Het verschil tussen problemen en beperkingen 4.2 De voorbijganger 4.2.1 Interventies voor voorbijgangers 4.2.2 Niet forceren, wel helpen 4.3 De zoeker 4.3.1 Interventies voor zoekers 4.3.2 De cocktail van schalen en voorspellingen 4.4 De koper 4.5 De co-expert 4.6 Meer met minder 4.7 Verschillende posities op de flowchart 4.8 Timing: niet te snel, niet te traag maar juist goed 5. Tien succesfactoren 5.1 Houd het doodeenvoudig 5.2 Het verbindende patroon 5.3 Voeten op de grond 5.4 Het bedrijf is de opdrachtgever 5.5 Begin bij het begin 5.6 Laat je niet verblinden 5.7 Het bedrijf gaat voor 5.8 Zorg voor je medewerkers 5.9 Respect 5.10 De kunst van het terugkoppelen 6. Verleidelijke valkuilen 6.1 De onduidelijke opdracht 6.2 De juiste problemen niet zien of de problemen niet juist zien 6.3 De verkeerde problemen oplossen 6.4 Het kompas verkeerd lezen 6.5 Prioriteiten niet (h)erkennen 6.6 Het proces van verandering niet beheersen 6.7 Blijven steken in probleemtaal 6.8 Het ritme van de verandering niet respecteren 6.9 Ongecoördineerde of oncoördineerbare besluitvorming 6.10 Eerst doen, dan bezinnen 7. De man in het midden – een praktijkvoorbeeld 7.1 De achtergrond 7.2 Het voorspel 7.3 Het conflict 7.4 De interventie 7.4.1 Sessie 1 7.4.2 Sessie 2 7.4.3 Sessie 3 7.5 Het vervolg 7.6 De toekomst 8. De zevenstappendans van de oplossingsgerichte coach 8.1 Verschillende invalshoeken van coaching 8.2 Oplossingsgericht coachen: een metamodel 8.3 Onze definitie van oplossingsgerichte coaching 8.4 De zevenstappendans 8.5 De kracht van de combinatie 8.6 Team coaching 8.7 Oplossingsgericht faciliteren 8.8 Tips voor de interne coach 8.9 De gereedschapskist van de oplossingsgerichte coach 9. De gereedschapskist 9.1 Luisteren 9.2 Oplossingsgerichte vragen stellen 9.3 Op het juiste taalkanaal afstemmen 9.4 Polarisatie accepteren 9.5 Permissief taalgebruik 9.6 Herkaderen 9.7 Weerstand omzeilen 9.8 Teamwerk 9.9 Zelf op weg – tien tips 9.10 Ars longa, vita brevis 10. Een calculus 10.1 Innovatie = verlangen x kracht 10.2 Macht = locus x strategie 10.3 Product = geloof x procreatieve waarde 10.4 Succes = visie x opportuniteit 10.5 Visie = doelstelling x instelling 10.6 Opportuniteit = toeval x interventie 10.7 Effectiviteit = resources x solution talk 10.8 Oplossing = uitzondering x resources Literatuur Register Dankwoord Over de auteur Louis Cauffman is zelfstandig ondernemer en werd geboren uit generaties van zelfstandige ondernemers. Professioneel heeft Louis Cauffman een dubbele achtergrond: Hij is psycholoog en psychotherapeut, gespecialiseerd in systeem-, familie- en hypnotherapie. Hij is een van de grondleggers van de oplossingsgerichte therapie in België en Nederland. Hij is directeur-oprichter van het Korzybski Instituut België en het Korzbyski Instituut Nederland alsmede Managing director van The Bruges Group, een internationaal opleidings- en onderzoeksinstituut in oplossingsgerichte therapie en management. Cauffman is organisator en opleider in de 'International Mastercourse in Solution Focused Therapy' en in de 'International Mastercourse in Ericksonian Hypnotherapy'. Louis Cauffman is bedrijfskundige. Hij is directeur-oprichter van het Integrative Management Institute, een consultancybedrijf dat gespecialiseerd is in verandermanagement in (multi)nationale en familiale ondernemingen. In 1992 werd de 'International Research Award' van het Family Business Network aan Cauffman toegekend voor zijn werk met familiebedrijven. Cauffman is sedert 1993 'Laureaat van de academie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Classe de Lettres' voor zijn publicaties over de relatie tussen familie en bedrijf. Hij is een veelgevraagd trainer en spreker op (inter)nationale bedrijven. Cauffman hanteert in al zijn bedrijfsinterventies, op een voor de klant haast onmerkbare wijze, zijn expertise in oplossingsgericht management. Samen met Insoo Kim Berg beheert Cauffman de website www.solution-focuesd-management.com waar de geïnteresseerde lezer veel informatie kan vinden en artikelen kan downloaden.