Persoonlijk meesterschap in management : voorbij rationeel management

Robert Quinn

Wat is een effectieve manager? Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Soms moet een manager zich strak aan de regels houden, dan weer moet hij deze regels even flexibel interpreteren als de dynamische omgeving van hem verlangt. Soms moet hij innovator zijn, dan weer coach of controleur.


ISBN : 9789052614427 / Academic Service / 2008 / 5de opl editie

29,95 € 29.95 EUR 29,95 €

29,95 €

    Deze combinatie bestaat niet.

    Wat is een effectieve manager? Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Soms moet een manager zich strak aan de regels houden, dan weer moet hij deze regels even flexibel interpreteren als de dynamische omgeving van hem verlangt. Soms moet hij innovator zijn, dan weer coach of controleur. In 'Persoonlijk meesterschap in management' legt Robert Quinn uit hoe leiders deze paradoxen kunnen begrijpen en de overdreven rationele, lineaire manier van denken achter zich moeten laten op open te staan voor nieuwe vormen van leiderschap. Hij ontvouwt daarvoor het concurrerende-waardenmodel, dat ook ten grondslag ligt aan zijn zeer populaire 'Handboek Managementvaardigheden'. Quinns adviezen helpen managers om: - De paradoxen en concurrerende waarden binnen organisaties te begrijpen - Een flexibele logica te ontwerpen om het hoofd te bieden aan ongebruikelijke problemen en eisen - Vast te stellen wat zij intuïtief onder management verstaan - Betrouwbare managementbeslissingen te nemen waarbij conflicterende prioriteiten succesvol worden geïntegreerd - Zelfverbetering te realiseren door spontane verandering of via een stappenplan Gelardeerd met rijke verhalen en inzichten uit bedrijfsleven, overheid en sport, levert dit boek praktische aanwijzingen, schema's en zelfbeoordelingen waarmee managers obstakels voor betere teamprestaties uit de weg kunnen ruimen en succesvolle zakelijke vaardigheden kunnen ontwikkelen. Inhoudsopgave 1. De tocht van beginneling tot meestermanager 2. Tot uitmuntende prestaties komen: een paradoxaal beeld van uitmuntendheid 3. De tegenstrijdigheden in organisaties meester worden 4. Het concurrerende-waardenmodel: een nieuwe definitie van effectiviteit en veranderingen in organisaties 5. De mislukking van succes: hoe goed ontaardt in slecht 6. Concurrerende waarden en de dynamiek van managementleiderschap 7. Profielen van effectieve en ineffectieve managers 8. De weg naar het meesterschap: een werkschema om uw managementstijl te transformeren 9. Oefeningen voro zelfbeoordeling en het opbouwen van vaardigheden 10. Managementvaardigheden onderwijzen met behulp van het concurrerende-waardenkader: een casus Conclusie: voorbij rationeel management Appendices A. Concurrerende waardenliteratuurlijst B. Leiderschapstest concurrerende waarden: uitgebreide versie C. Enquêtevragen voor een concurrerende waardenorganisatieanalyse  Literatuurlijst  Index