Talentmanagement en loopbaanontwikkeling : een integrale benadering

Marina Avau - Jan De Visch

Hoe herkennen we talent, kunnen we het in kaart brengen, in huis halen, en ontwikkelen in het kader van organisatiedoelstellingen en persoonlijke verwachtingen? Twee topauteurs delen hun expertise…

ISBN : 9789046528174 / Kluwer / 2010 / editie

84,56 € 84.56 EUR 84,56 €

84,56 €

    Deze combinatie bestaat niet.

    Talentmanagement en loopbaanontwikkeling. Vele organisaties, HR-verantwoordelijken en medewerkers worden ermee geconfronteerd. Medewerkers willen een zinvolle invulling geven aan hun loopbaan, willen werk dat aansluit bij hun evoluerende behoeften, interesses, vaardigheden. Organisaties zoeken mensen die hen helpen hun strategieën, al naargelang het niveau, mee te definiëren, mee te realiseren. De “juiste persoon op de juiste plaats” leidt tot resultaat en voldoening, maar hoe pak je dit aan? Kan je hierbij handvaten aanreiken? Kan je talentmanagement en loopbaanontwikkeling verder professionaliseren en afstemmen met andere HR-processen? In “Talentmanagement en loopbaanontwikkeling: een integrale benadering” bogen Marina Avau en Jan De Visch op een jarenlange ervaring met processen, systemen en mensen op dat raakvlak tussen evoluerende verwachtingen en bijdragen van medewerkers en evoluerende verwachtingen en aanpak van organisaties. Zij leggen de brug tussen hun praktijkervaring en theorieën en modellen die nuttig blijken bij het in kaart brengen van medewerkersprofielen en het uitbouwen van een werkzame organisatiestructuur met omlijnde functieprofielen. Zij benaderen de problematiek hier vanuit verschillende oogpunten met zowel nadruk op de vragen die leven bij de individuele medewerker (loopbaanontwikkelingsgericht) als aandacht voor de noden van de organisatie (processen en systemen om talent in kaart te brengen, te ontwikkelen). Het model van de “requisite organization” van E. Jaques loopt hierbij als een rode draad doorheen de diverse hoofdstukken. Ten slotte wordt het thema ook behandeld vanuit een breder maatschappelijk perspectief.