Zeven lessen in emotionele intelligentie : met 26 oefeningen

Patrick Merlevede - Rudy Vandamme

Om te slagen in het leven is er meer nodig dan de klassieke intelligentie, gemeten door de IQ test. Jammer genoeg draagt de literatuur weinig oplossingen aan om de eigen emotionele intelligentie bewust uit te werken.
Door hun jarenlange ervaring met opleidingen helpen de auteurs van dit boek de lezer om zijn emotionele intelligentie aan te scherpen, zowel in het privé-leven als in professionele context.

ISBN : 9789053507995 / Garant / 2007 / 5de editie

26,30 € 26.3 EUR 26,30 €

26,30 €

    Deze combinatie bestaat niet.

    Dit boek reikt modellen aan uit de neurolinguïstiek om de relaties met anderen succesvol te laten verlopen, een beter evenwicht hierin te bereiken en meer plezier te beleven in het leven. De lezer vindt in dit boek hoe hij zijn leven beter in eigen handen kan nemen, hoe zijn emoties hem hierbij kunnen helpen en hoe hij met meer mensenkennis succesvoller door het leven kan gaan. Het boek bevat een reeks praktische oefeningen en een werkplan om zich deze emotionele intelligentie op 14 dagen eigen te maken. Tevens biedt het uitgebreide referenties naar aanverwante literatuur, zowel in boeken als op het internet.