Categorieën
Samen werken op afstand : Succesvolle strategieën voor hybride werken
37,50 € 37,50 € 37.5 EUR
Krikke, Bas - Vink, Gonny


Hybride werken begint met een visie op hoe je jouw organisatie wendbaar inricht, nu en in de toekomst. Echt wendbaar werken draait niet om een werkplek of tools. De aard van het werk, wanneer en hoe er wordt samengewerkt en het welzijn van de medewerkers staan centraal. Kortom, dit vraagt (digitale) vaardigheden, ander gedrag en nieuwe competenties van medewerkers en leidinggevenden. Veranderingen die alleen mogelijk zijn als ook hr, ICT en huisvesting mee bewegen. Maar waar begin je?

ISBN 9789461265173 / Haystack / 2022 / 272p / pb
Breinfitness : een trainingsprogramma bij problemen met aandacht
25,95 € 25,95 € 25.95 EUR
Kamminga, Noëlle


Breinfitness geeft heldere uitleg over wat cognitieve problemen zijn, en biedt vaardigheden en strategieën om hiermee te leren omgaan. Door veelvuldig te oefenen kun je alternatieve routes in je brein aanleggen. Inzicht krijgen in je cognitief functioneren is de eerste stap. Daarna ga je gericht aan de slag met oefeningen op het gebied van aandacht, concentratie, geheugen en/of uitvoerende functies. In het laatste deel is er uitgebreid aandacht voor de invloed van stress, vermoeidheid en pijn op het cognitief functioneren.

ISBN 9789024444960 / Boom / 2022 / 1ste / 224p / pb
Observeren registreren interpreteren en rapporteren
34,95 € 34,95 € 34.95 EUR
de Bil, Petra

Is dit kind thuis veilig? Waarom is deze leerling soms zo agressief? Het zijn maar enkele van de vele vragen die leerkrachten en hulpverleners kunnen hebben bij een kind. Observeren en rapporteren zijn daarom belangrijke basisvaardigheden in onderwijs en welzijn. Op grond van observaties en rapportages stel je hulpverleningsplannen bij, verwijs je leerlingen door naar speciaal onderwijs of plaats je kinderen uit huis. De observaties en rapportages van leerkrachten en hulpverleners hebben dus verstrekkende gevolgen voor leerlingen en cliënten.

ISBN 9789024443369 / Boom / 2022 / 6de / 144p / pb
Fundamentele vaardigheden in gesprekstherapie
32,95 € 32,95 € 32.95 EUR
Bloothoofd, Gerrie


Fundamentele vaardigheden in gesprekstherapie biedt een gestructureerde methode om te oefenen met de tien belangrijkste vaardigheden die je als (beginnend) psycholoog kunt ontwikkelen. De auteur gebruikt hiervoor de beproefde methode van schaakboeken. Per thema (of ‘psychologische puzzel’) wordt een korte uitleg gegeven, gevolgd door praktijksituaties waarbij gevraagd wordt hoe je zou kunnen reageren. Door hierbij stil te staan en actief na te denken, oefen je heel specifiek de vaardigheden en je houding. Elk thema sluit af met praktische key points en antwoorden zoals die door een gz-psycholoog zouden kunnen worden gegeven. Het boek bevat meer dan driehonderd praktijksituaties.

ISBN 978902443147 / Boom / 2022 / 1ste / 286p / pb
Onderzoeksmethoden
64,95 € 64,95 € 64.95 EUR
Scheepers, Peer - Tobi, Hilde

Onderzoeksmethoden is een multidisciplinaire inleiding in de methoden van fundamenteel en praktijkgericht sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van interessante en actuele voorbeeldonderzoeken
besteden de auteurs aandacht aan het opstellen van een onderzoeksplan, uiteenlopende onderzoekstradities en onderzoeksontwerpen. Binnen elk van deze onderzoeksontwerpen komen operationaliseren, validiteit en
betrouwbaarheid aan bod en leer je hoe je de verzamelde gegevens kunt analyseren en rapporteren.

ISBN 9789024438082 / Boom / 2022 / 10de / 416p / pb
Supervisie inzichtelijk
28,95 € 28,95 € 28.95 EUR
Kuiper, Jos - Zijsling, Peter

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarbij (aankomende) professionals, individueel of in kleine groepjes, methodisch ingaan op de persoonlijke leervragen die ze hebben ten aanzien van hun werk of stage. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl en het eigen handelen. Voor studenten die een opleiding volgen waarbij het werken met mensen centraal staat, vormt supervisie vaak een verplicht onderdeel van hun studie.

ISBN 9789024438044 / Boom / 2022 / 176p / pb
Verslaggeving van psychologisch onderzoek
37,50 € 37,50 € 37.5 EUR
Starreveld, Peter

In Verslaglegging van psychologisch onderzoek leren studenten zowel literatuuronderzoek als experimenteel onderzoek vast te leggen volgens de heersende standaarden. Stap voor stap komen alle aspecten van het schrijven van een literatuuroverzicht en een onderzoeksverslag aan de orde, van het kiezen van een onderwerp tot het beschrijven van eigen of andermans onderzoeksresultaten. Ook is er uitgebreid aandacht voor het toepassen van de APA-richtlijnen voor verslaglegging. Dankzij de vele aanwijzingen en hulpmiddelen blijft het boek ook inde beroepspraktijk een nuttig naslagwerk.


ISBN 9789024449866 / Boom / 2022/ 5de / 160p / pb
Praktijkgericht onderzoek in het onderwijs
39,95 € 39,95 € 39.95 EUR

In de eerste drie hoofdstukken gaan de auteurs in op de vraag waarom onderzoek binnen het onderwijs van belang is. Ook geven zij een overzicht van de actuele opvattingen en onderzoeksstrategieën in het onderwijsdomein. Vervolgens komt aan bod hoe je vragen uit de dagelijkse praktijk kunt operationaliseren voor praktijkonderzoek, hoe je zo’n onderzoek uitvoert en op welke manier je de resultaten met anderen kunt delen.

ISBN 9789024445714 / Boom / 2022 / 2de / 224p / pb

Het ontwerpen van een onderzoek
45,50 € 45,50 € 45.5 EUR
Verschuren, Piet - Doorewaard, Hans


Het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een onderzoek is voor veel studenten een struikelblok. Een goed onderzoek begint altijd met een gedegen ontwerp. Als dat goed staat, zal de uitvoering van het onderzoek soepeler verlopen. Veel bestaande handboeken behandelen echter vooral de uitvoering van het onderzoek en niet het ontwerpen en opzetten ervan.

ISBN 9789024427819 / Boom / 2022 / 6de / 320p / pb
Inleiding in de persoonlijkheidspsychologie
59,95 € 59,95 € 59.95 EUR
Barelds, Dick - Dijkstra, Pieternel

In zeven hoofdstukken krijgt de student inzicht in allerlei aspecten van de persoonlijkheid. Daarbij wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is persoonlijkheid en waar wordt deze door bepaald? Welke persoonlijkheidseigenschappen kunnen we onderscheiden? Hoe hangen deze eigenschappen samen met de culturele achtergrond van mensen, met hun sociale relaties, intelligentie of hun prestaties op de werkvloer?

ISBN 9789024429912 / Boom / 2022/ 2de / 328p / pb
Inleiding tot de psychologie
57,95 € 57,95 € 57.95 EUR
Barelds, Dick - Dijkstra, Pieternel - Dijkstra, Arie


Het boek ‘Inleiding tot de psychologie’ maakt studenten bekend met kernconcepten en -theorieën uit het brede vakgebied van de psychologie. Het helpt vragen beantwoorden zoals ‘Hoe zitten mensen in elkaar?’, ‘Wat motiveert mensen om te doen wat ze doen?’ en ‘Hoe kun je het gedrag van mensen beïnvloeden?’. Daarbij wordt de aangereikte kennis toegepast op situaties waarin (aanstaand) hulpverleners terecht kunnen komen. Kennis van de psychologie helpt zo bepalen wat er aan de hand is en wat je kunt doen om de hulpvrager zo goed mogelijk te helpen of de situatie waarin deze zich bevindt in positieve zin te beïnvloeden.


ISBN 9789089539977 / Boom / 2022 / 1ste / 492p / pb

Sociale Psychologie
69,95 € 69,95 € 69.95 EUR
Vonk, Roos - Hoorens, Vera (Red)


Naast wetenschappelijke theorieën worden in ‘Sociale psychologie’ ook prikkelende experimenten en herkenbare situaties beschreven uit het dagelijks leven en de actualiteit. In elk hoofdstuk wordt een deelgebied onder de loep genomen. Aan de orde komen onder meer: zelfbeeld, eerste indrukken, aantrekkingskracht en relaties, beslissen, beïnvloeding, groepsgedrag, stereotypen en pro- en antisociaal gedrag.


ISBN 9789024442744 / BOOM / 2022 / 5de / 680p / hc
Coachende gespreksvoering
44,95 € 44,95 € 44.95 EUR
Donders, Wim - Ruijs, Liesbeth


In ‘Coachende gespreksvoering’ worden veelgebruikte methodes theoretisch en praktisch uiteengezet. Van elke methode worden stap voor stap de principes uitgelegd door een ervaren coach. Met oefeningen in het boek en op de website krijg je een aantal vaardigheden onder de knie. Op grond daarvan kun je kiezen voor een of meerdere methodes die bij jou passen en bij het werk dat jij wilt gaan doen.

ISBN 9789024444106 / 2022 / 4de / 384p / pb / met website
Toegepaste Energietechniek
67,95 € 67,95 € 67.95 EUR
Ouwehand, joop - Papa, Trynke - Post, Egbert - Taal, Arie

Dit product bestaat uit een boek inclusief website met hierop o.a. het online boek. Deze zesde druk van Toegepaste energietechniek is geheel herzien en geactualiseerd. Het boek biedt een inleiding in de wereld van de energietechnische systemen. Na twee algemene hoofdstukken over energietechniek en verbrandingstechniek wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de onderwerpen: warmwaterketels, verbrandingsmotoren, gasturbines, stoominstallaties, pompen, compressoren en ventilatoren, warmtepompen en koelmachines, en aan geïntegreerde installaties zoals STEG.

ISBN 9789024436576 / 2022 / 624p / pb
De paradox van Hayek : vrijheid als privilegie
17,50 € 17,50 € 17.5 EUR
Blommaert, Jan - Zahidi, Karim

Kent u Friedrich von Hayek? Beroemd denker. Nobelprijswinnaar. Patroonheilige van alles wat rechts is, van Mark Rutte in Nederland tot Bart De Wever in Vlaanderen. Zijn centrale these: inmenging van de staat in de economie is een beperking van de vrijheid van de mens. Zijn alternatief: de absolute vrijheid van de ondernemer.

ISBN 9789491297618 / EPO / 2014 / 158 / pb

Mindfulness en bevrijding van depressie : voorbij chronische ongelukkigheid
21,95 € 21,95 € 21.95 EUR
Williams, Mark - Teasdale, John - Segal, Zindel - Kabat-Zinn, Jon


Mindfulness en bevrijding van depressie legt de verborgen psychische mechanismen van depressie bloot, laat zien hoe je weerbaarder kunt worden bij de tegenslagen van het leven en helpt tot wanhoop leidende denkpatronen te doorbreken. Het bevat een bewezen werkend en gemakkelijk toepasbaar zelfhulpprogramma om terugkerende chronische ongelukkigheid te verminderen.

ISBN 9789057122491 / Nieuwezijds / 2008/ 246p / pb

Liefde is een werkwoord : Spelregels voor je relatie
24,95 € 24,95 € 24.95 EUR
Vansteenwegen, Alfons

Liefde is een werkwoord is tot stand gekomen na vijfentwintig jaar lang intensief werken met meer dan duizend paren. De volgende thema's komen aan bod: - Hoe kan men omgaan met positieve en negatieve gevoelens in een relatie? - Wat is het belang van seksualiteit in een samenlevingsrelatie? - Welke zijn de fasen in een huwelijk? .....

ISBN 9789020984521 / Lannoo / 2007 / 270p / pb
Ethisch zakendoen
34,95 € 34,95 € 34.95 EUR
van der Deijl, Willem - Dubbink, Wim


Dit boek is de ideale introductie tot de bedrijfsethiek. Het koppelt aandacht voor de fundamenten van de ethiek aan typische bedrijfsethische kwesties. Actuele thema’s en inleidende casussen zorgen voor een grote herkenbaarheid binnen de hedendaagse bedrijfscontext en behandelen onder meer:

ISBN 9789401482318 / LannooCampus / 2022 / 342p / pb

Sterker worden waar het pijn doet : Voel- en doeboek over trauma
24,95 € 24,95 € 24.95 EUR
Casteleyn, Ybe - Marchant, Jill - Schnups (Illustrator)


De integratief psychotherapeute Ybe Casteleyn ontvangt in haar praktijk regelmatig mensen met trauma. In dit boek beschrijft ze acht therapieverhalen, biedt ze theoretische achtergrond over trauma (uit welke mechanismen bestaat het? welke impact heeft het op ons lichaam en op ons brein?) en moedigt ze je aan om aan de hand van oefeningen je eigen pijn én je eigen (veer)kracht te voelen.

ISBN : 9789491411489 / Samsara / 2016 / 227p / hc
De fontein, vind je plek : Grip op je leven door inzicht in je familiesysteem
27,95 € 27,95 € 27.95 EUR
van Steijn, Els - Jonkers, Juliët - Heinen, Annemieke


De theorie van de fontein legt in heldere taal uit wat jouw plek is. Vaak sta je niet op je eigen plek. Hoe herken je dat en welke consequenties horen daarbij? Voel je je snel schuldig, neem je structureel te veel verantwoordelijkheid op je en geef je meer dan je ontvangt? Heb je moeizame relaties, ben je erg kritisch op jezelf en anderen, heb je bewijsdrang of zie je dat je kinderen je patronen ook al overnemen? Met behulp van dit boek ben je zelf in staat om een mogelijke diagnose te stellen waarom bepaalde zaken in je leven niet zo lopen zoals je zou willen. Vervolgens wordt op praktische wijze toegelicht hoe je op jouw plek in de fontein komt en welke stappen je daartoe kunt nemen.

ISBN 9789492331328 / Noorderlicht / 2016 / 316p / hc