Categorieën
Business Model Generatie : een Handboek voor Visionairs, Game Changers en Uitdagers
49,95 € 49,95 € 49.95 EUR
Alexander Osterwalder - Yves Pigneur

Hoe kunt u oude, gedateerde business modellen onderzoeken, ter discussie stellen en transformeren? Hoe kunt u visionaire ideeën omvormen tot het-speelveld-veranderende businessmodellen die het establishment uitdagen - of verjongen als uzelf die gevestigde orde bent. Dit boek geeft de antwoorden.

Dit boek is de vertaling van het succesvolle boek 'Business Model Generation', dat eind 2009 verscheen. Het unieke van het boek is dat alles wat u als lezer moet weten, snel, eenvoudig en in een visueel format wordt overgebracht. Voorbeelden worden in plaatjes gepresenteerd en de inhoud is aangevuld met oefeningen en workshopscenario's voor direct eigen gebruik.

Dit boek is verdeeld in vijf delen:

1. Het Business Model Canvas, een tool om business modellen te beschrijven, te analyseren en te ontwerpen.
2. Business Model Patronen, gebaseerd op concepten van vooraanstaande business denkers.
3. Technieken om u te helpen business modellen te ontwerpen.
4. Herinterpreteren van strategie door de business model lens.
5. Een generiek proces om u te helpen innovatieve business modellen te ontwerpen, waarbij alle concepten, technieken en tools in Business Model Generatie met elkaar worden verbonden. Dit laatste gedeelte geeft een visie op vijf business model thema's voor toekomstig onderzoek.

Ten slotte biedt het nawoord een kijkje achter de schermen van 'the making of Business Model Generatie'. (Vierhonderdzeventig leden van de Business Model Innovation Hub hebben een bijdrage geleverd met cases, voorbeelden en kritische commentaren op het manuscript.)


ISBN 9789013074086 / Kluwer / 2011 / 1ste editie / 280p. / hc /
Business Model Generation : a handbook for visionaries, game changers and challengers
33,95 € 33,95 € 33.95 EUR
Alexander Osterwalder - yves Pigneur

Business Model Generation is a handbook for visionaries, game changers, and challengers striving to defy outmoded business models and design tomorrow's enterprises. If your organization needs to adapt to harsh new realities, but you don't yet have a strategy that will get you out in front of your competitors, you need Business Model Generation.

ISBN 9780470876411 / Wiley / 2010 / 1th editie / 288p. / pb /
Business Model Shifts : 6 wegen naar nieuwe waardecreatie voor klanten
39,90 € 39,90 € 39.9 EUR
Van der Pijl - Lokitz - Wijnen - Van Lieshout

Stap weg van traditionele, verouderde en inefficiënte bedrijfsmodellen om waarde te verhogen en klanten positief te verrassen.

Nooit eerder heeft de zakenwereld zoveel radicale veranderingen meegemaakt. Veranderingen in technologie, in fysieke beperkingen en in consumentengedrag. Deze enorme versnelling van veranderingen zet een schijnwerper op de economie en bedrijven en businessmodellen die zich moeten aanpassen of sterven tijdens hun poging.

Als managers, besluitvormers, ondernemers, intrapreneurs en veranderingsagents, is het aan jou om de businessmodellen van je organisatie opnieuw te ontwerpen en te veranderen om ervoor te zorgen dat je organisatie voortleeft en bloeit in de toekomst. Business Model Shifts laat zien hoe je dit allemaal kunt doen, en nog veel meer.

Het boek onderzoekt zes verschillende soorten verschuivingen in het businessmodel, die elk een structurele fout in het huidige economische systeem aanpakken, en identificeert de kansen die aan de andere kant van die tekortkomingen liggen:

1. Van product naar dienst: de verschuiving van producten naar diensten die de ‘job to be done’ klaren voor klanten;
2. van aandeelhouder naar stakeholder: de verschuiving van aandeelhoudersgerichtheid naar het creëren van waarde voor alle stakeholders;
3. Van fysiek naar digitaal: de verschuiving van gefragmenteerde bedrijfsactiviteiten naar altijd verbonden zijn met klanten en hun behoeften;
4. Van pijplijn naar platform: de verschuiving van onderbediend naar mensen rechtstreeks verbinden om waarde uit te wisselen;
5. Van incrementeel naar exponentieel: de verschuiving van 10% verbeteren naar exponentieel denken en 10x groei;
6. Van lineair naar circulair: de verschuiving van take-make-dispose naar herstellende, regeneratieve en circulaire waardecreatie.

Business Model Shifts omvat 39 casestudies, 60+ individuele bedrijfsmodellen en meer dan 30 patronen en is een uitgebreide bron voor het begrijpen van de mindset, kansen, business model opties en gedurfde stappen die je kunt nemen om je eigen shift voor de toekomst te creëren.

ISBN 9789024434855 / Boom / 2020 / 1ste editie / 288p. / hc /Business Modellen voor Teams : Hoe een organisatie écht werkt en hoe iedereen daarin past
37,50 € 37,50 € 37.5 EUR
Tim Clark - Bruce Hazen

De meeste leiders vertrouwen te veel op mondelinge en schriftelijke communicatie. Maar dat is een gedateerde benadering in onze huidige systeemgedreven wereld. Daarentegen geeft het Business Model Canvas visueel weer hoe je team écht werkt en hoe elk individu past in de overkoepelende missie. Zo kunnen mensen zien wat er op elk moment gedaan moet worden – zonder dat hen dat wordt gevraagd.

ISBN 9789462762015 / Vakmedianet / 2017 / 1ste editie / 272p. / hc /
Business Spiritualiteit Magazine Nyenrode : 2010 nr 9 : Multicultureel Leiderschap
14,95 € 14,95 € 14.950000000000001 EUR
Blot, Paul de (Red)

Business Spiritualiteit Magazine Nyenrode : 2010 nr 9 : Multicultureel Leiderschap

ISBN 9789077983522 / Quist / 2010 / 64p. / pb /
Business Start-Ups : Bouw en check je businessplan
24,99 € 24,99 € 24.990000000000002 EUR
Johan Verrue

Een innovatief, diepgaand, consistent en krachtig opgesteld businessplan, dat is wat Business start-ups betracht. Een unieke aanpak, die radicaal verschilt van het klassieke stappenplan, inspireert de lezer om dynamisch aan de slag te gaan met de bouwstenen van het plan.

ISBN 9789401400916 / LannooCampus / 2014 / 2de editie / 200p. / pb /
Businessarchitect & Verandermeester : Over organisatieontwikkeling, veranderkunde en HRM in tijden van grilligheid, onvoorspelbaarheid en ontwrichting
47,50 € 47,50 € 47.5 EUR
Ber Damen

Organisaties verkeren in een permanente staat van transitie, want de wereld verandert in hoog tempo. Grilligheid en onvoorspelbaarheid zijn troef. In de bestuurskamer leidt dat tot grote verwarring. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om voortdurende anticipatie en verandering.

ISBN 9789462156142 / Vakmedianet / 2019 / 1ste editie / 200p. / pb /
Businessmodellen
28,95 € 28,95 € 28.95 EUR
Atkins Simon

Businessmodellen voor helpt je bij het schrijven van een solide businessmodel, waarin je de doelen van je bedrijf vastlegt, zodat je aantrekkelijker wordt voor je klanten.

ISBN 9789045350981 / BBNC / 2015 / 1ste editie / 384p. / pb /
Bye bye Consultant. Veranderingen doorvoeren in je organisatie doe je zelf!
29,95 € 29,95 € 29.95 EUR
Cees Min

Het prachtig vormgegeven boek Bye bye consultant is anders dan alle andere managementboeken. De inhoud en vormgeving zullen je provoceren, prikkelen en zelfs amuseren. Cees Min dwingt je anders te gaan denken over organisatie, je manier van leidinggeven en wat je moet doen (of niet moet doen) om weer vol daadkracht en met plezier aan het werk te gaan.

ISBN 9789047002345 / Business Contact / 2009 / 1ste editie / 159p. / hc /
Bye Bye Management
19,95 € 19,95 € 19.95 EUR
Marc Buelens

Marc Buelens over heden, verleden en toekomst van management

ISBN 9789401418324 / LannooCampus / 2014 / 1ste editie / 200p. / pb /
Canvas Omgevingsmanagement : Samen goed voorbereid richting stakeholders
29,50 € 29,50 € 29.5 EUR
Johanneke de Lint - Thijs Kraassenberg - Roelof Benthem

Dit boek is bedoeld voor iedere professional die zijn omgeving serieus neemt. Denk bijvoorbeeld aan een projectleider, programmamanager, procesregisseur, communicatiemanager, kwartiermaker of natuurlijk een omgevingsmanager. Mensen die werken aan een initiatief dat sterk verbonden is met de omgeving.

In tijden van nepnieuws, een gedigitaliseerde samenleving, groeiend wantrouwen in instituties en allerlei bewegingen van onderop ... is er dan nog sprake van een toegevoegde waarde van omgevingsmanagement?

In dit boek werken de auteurs uit op welke manier professioneel omgevingsmanagement juist in deze tijd vorm moet krijgen. Ze doen dit aan de hand van allerlei in het oog springende voorbeelden uit de wereld van de zorg, overheid, energie en de bouw.

'Canvas Omgevingsmanagement' biedt teams en organisaties een praktisch hulpmiddel om het omgevingsmanagement bij de start van een opgave samen in te richten. Met het canvas ben je beter voorbereid op de nieuwe Omgevingswet: het zorgt ervoor dat je gestructureerd met elkaar het gesprek aangaat over de wijze waarop je in jouw project met stakeholders om wilt gaan. Welke verantwoordelijkheden je hiermee aangaat en wat dat betekent voor het verder inrichten van het omgevingsproces.

- Benut elkaars kennis en kunde aan de voorkant en ...
- maak van omgevingsmanagement een samenspel om ...
- vanuit gezamenlijke uitgangspunten te werken en ...
- stakeholders professioneel te betrekken met ...
- als resultaat een opgave die ook van waarde is voor stakeholders.
Inhoudsopgave
Voorwoord
Begrippenlijst

1 Omgevingsmanagement: een vak in ontwikkeling
Canvas Omgevingsmanagement

2 Maatschappelijke trends
Trend 1 – Opkomst tegenstrijdige feiten
Trend 2 – De kracht van sociale media
Trend 3 – Digitalisering van menselijke interactie
Trend 4 – Burgers willen mede-eigenaar zijn
Trend 5 – Steeds meer samenwerking tussen organisaties
Trend 6 – Beroep op zelfredzaamheid wordt groter

3 Zes manieren om een omgeving te beïnvloeden
Verschillende benaderingen
Helaas gaat het ook nog vaak mis

4 Systematisch werken aan overeenstemming
Waarom vertrouwen zo belangrijk is
De vier uitgangspunten van professioneel omgevingsmanagement
Systematisch werken aan overeenstemming
Investeren loont

5 Werken met het canvas
Waarom zou je het canvas gebruiken?
Aan de slag met het canvas
De opbouw van het canvas
Vertragen om te kunnen versnellen

6 Scherp richten
... Kern van de opgave
... Relevante momenten
... Doel
... Belangrijke uitgangspunten

7 Rijk kijken
Omgevingsanalyse
... Context
... Issues
... Stakeholders
... Kansen

8 Bewust doen
... Strategie
... Organisatie

9 De omgevingsprofessional
De drie rollen van de omgevingsprofessional
Jij als omgevingsprofessional
Verantwoordelijkheid
Omgaan met onzekerheid

10 Na het canvas
Praktische vervolgacties
Het canvas als fundament

Noten
Literatuur
De auteurs

ISBN 9789462761889 / Vakmedianet / 2017 / 1ste editie / 148p. / hc /
Change of Era : Our world in transition
24,95 € 24,95 € 24.95 EUR
Jan Rotmans

'Change of Era' biedt inspiratie om in de kantelperiode waar we in zitten het verschil te kunnen maken. Ieder individu en elk initiatief telt!

De wereld zal de komende decennia transformeren naar een nieuwe samenleving waarin de machtsverhoudingen zoals we die nu kennen radicaal zijn omgegooid. Change of Era beschrijft een beeld van deze transitie aan de hand van de sectoren onderwijs en financiën. Omdat de mens niet langer centraal staat in de huidige maatschappelijke sectoren, ontwikkelen mensen zelf alternatieven en voeren die uit.

De wereld zal de komende decennia transformeren naar een nieuwe samenleving waarin de machtsverhoudingen zoals we die nu kennen radicaal zijn omgegooid. Change of Era beschrijft een beeld van deze transitie aan de hand van de sectoren onderwijs en financiën. Omdat de mens niet langer centraal staat in de huidige maatschappelijke sectoren, ontwikkelen mensen zelf alternatieven en voeren die uit.
Channel Management : Ingrijpende aanpassingen van distributiekanalen op komst
33,50 € 33,50 € 33.5 EUR
Rieko Kester

Dit boek zit boordevol fascinerende informatie over channel management. Het biedt instrumenten voor channel portfolio management, channel-ontwerp, partnerselectie, relatiemanagement, motivatie van wederverkopers, conflicthantering en prestatiebeoordeling van distributiekanalen.

ISBN 9789026730373 / Samson / 2000 / 1ste editie / 198p. / hc /
Chaordisch organiseren : Complexiteit in organisaties begrijpen, benutten, beïnvloeden
29,90 € 29,90 € 29.900000000000002 EUR
Nicoline Mulder

Chaordisch organiseren gaat over complexiteit, over chaos en over systemen versus processen. Je zult zien dat er orde in de chaos schuilt, en dat die chaorde heel natuurlijk is. Chaorde gaat heel nadrukkelijk niet over orde in de chaos scheppen of daarnaar streven. Wie dit boek leest, begrijpt complexiteit beter, weet hoe je haar kunt benutten en hoe je er invloed op hebt. Je leert spelen met de wetten van de chaorde en veranderen zonder te sturen.

ISBN 9789024438921 / Boom / 2021 / 1ste editie / 256p. / pb /
Check-in : Op zoek naar zin en betekenis in bedrijven
16,95 € 16,95 € 16.95 EUR
Jochanan Eynikel

Een op de drie werknemers vindt zijn werk compleet zinloos. Toch hunkeren we met z'n allen - werkgevers, werknemers en consumenten - naar purpose. Onze economie is op zoek naar betekenis. De vraag is hoe bedrijven daar een rol in kunnen spelen.

ISBN 9789401466592 / LannooCampus / 220 / 1ste editie / 184p. / pb /
Chouette, je participe à un assessment center!
15,00 € 15,00 € 15.0 EUR
Lou Van Beirendonck

A quels exercises, à quels tests, à quelles épreuves serai-je soumis dans un 'assessment center'? Comment m'y préparer? Quelles sont mes chances de réussite? Ces questions vous démangent? Plongez-vous dans ce guide plein de conseils pratiques! Pas de théorie rébarbative au sommaire: vous y découvrirez tout ce qu'il est indispensable de savoir avant de participer à un assessment center.

ISBN 9789080998445 / Brillant / 2007 / 96p. / hc /
Clear Leadership : De nieuwe norm in organisaties! Werken aan heldere en stabiele werkrelaties op basis van partnership
49,00 € 49,00 € 49.0 EUR
Gervase Bushe

Clear Leadership is het gereedschap om blijvend stabiele en productieve werkrelaties te bouwen op basis van partnership. En dat gaat veel verder dan collegialiteit. Het creëren van zelfbewustzijn, altijd communiceren vanuit de hier-en-nu ervaring, authentiek zijn én blijven en vertellen wat u echt te vertellen hebt.

ISBN 9789086571185 / Advance Group / 2013 / 1ste editie / 292p. / pb /
Clear Leadership : Sustaining Real Collaboration and Partnership at Work
19,95 € 19,95 € 19.95 EUR
Gervase Bushe

Hidden agendas, unresolved conflicts, crucial issues never discussed_these examples of drama in the office are what the author calls "interpersonal mush." Conflicts or issues can dominate the workplace and hamper honest communication.

ISBN 9780891063827 / Nicholas Brealey / 2010 / 2de / 290p. / €26.95 / nu €19.95pb /
Climb the Green Ladder: Make Your Company and Career More Sustainable
25,95 € 25,95 € 25.95 EUR
Amy Fetzer - Shari Aaron

Step by step, "Climb The Green Ladder" identifies the key themes that underpin successful sustainability strategies, including real-life case studies from people who’ve done it, to create a comprehensive tool-kit for action.

ISBN 9780470748015 / John Wiley / 2009 / 1ste editie / 288p. / hc /
Co-opportunity: Join Up for a Sustainable, Resilient, Prosperous World
26,95 € 26,95 € 26.95 EUR
John Grant

In this book, green business guru John Grant shows how we, when we join forces through co-operative initiatives, can really make changes and work towards a better future.

ISBN 9780470684368 / Wiley / 2010 / 1ste editie / 350p. / hc /